Wat kost een advocaat?

 

Algemene informatie

 

Een advocaat ontvangt een ereloon en een vergoeding voor de gemaakte kosten (zoals briefwisseling, verplaatsingskosten, telefoons). Er bestaan geen vaste tarieven. Een advocaat bepaalt zelf welke financiële afspraken hij met zijn cliënt maakt. 

Het ereloon kan volgens verschillende criteria worden berekend:

  • Volgens een uurtarief : de advocaat zal het aantal uren dat hij aan de zaak werkte vermenigvuldigen met het uurtarief. U kunt vragen om op regelmatige tijdstippen op de hoogte te worden gehouden van het aantal gepresteerde uren. Het uurtarief hangt af van de ervaring van de advocaat, de deskundigheid, of de zaak dringend is, de aard van de zaak enz.
  • Volgens de waarde van de zaak : de cliënt betaalt een bepaald percentage.
  • Volgens de geleverde prestaties : de cliënt betaalt volgens het geleverde werk, het belang van de zaak, de moeilijkheidsgraad, het resultaat, de hoogdringendheid.
  • Vast bedrag : de cliënt en de advocaat komen een totaalbedrag overeen.
  • Jaarcontract : deze methode wordt vaak toegepast door bedrijven die verschillende zaken aan dezelfde advocaat bezorgen.

In een procedure zijn er ook nog gerechtskosten (van de rechtbank en de gerechtsdeurwaarder). Die moet u voorschieten, tenzij de rechter beslist dat de tegenpartij ze geheel of gedeeltelijk moet betalen.