Waarom een advocaat?

 

Onze maatschappij is ingewikkeld. Ons leven wordt beheerst door heel veel juridische regels. De advocaten zijn niet aleen als jurist opgeleid om u door dit labyrint te loodsen, zij hebben bovendien een dagdagelijkse praktijkervaring in en buiten de rechtbanken.

Zij weten hoe de regels worden toegepast en wat haalbaar is en niet. Zoals iedereen weet, pleiten advocaten voor alle mogelijke rechtbanken. Wat echter minder gekend is, zij adviseren, onderhandelen en bemiddelen voor hun cliënten.

De advocaat die u kiest is er voor u en voor u alleen. Hij is geen verantwoording verschuldigd aan aandeelhouders, overheidsorganen, drukkingsgroepen allerhande enz. Met andere woorden hij is ' onafhankelijk ' en zal vanuit die positie zijn cliënt verder helpen, wie de tegenstander ook weze.

Wat u aan uw advocaat toevertrouwt, blijft een zaak tussen hem en u. De advocaat beschikt over een streng beroepsgeheim dat wettelijk is erkend en verscheidene malen door het Grondwettelijk Hof en andere hoge rechtsinstanties werd bevestigd.

De advocaat is geen vrijbuiter die zo maar mag doen wat hij wil : hij is gebonden door een strenge deontologie, waarop door de Stafhouder en de Tuchtraden worden toegezien.

Beroepsaansprakelijkheid