Problemen met uw advocaat?

 

Spreek !

 

Neem contact op met uw advocaat en geef uiting aan uw ontevredenheid. In veel gevallen is dit voldoende om het probleem op te lossen en het vertrouwen te herstellen.

Helpt dit niet of wenst u dit niet te doen, schrijf dan naar de stafhouder. Dat kan ook per email. Vermeld duidelijk uw naam en adres en vat bondig uw probleem met uw advocaat samen. Bijvoorbeeld : uw advocaat beantwoordt uw brieven niet meer, is telefonisch onbereikbaar, doet niet wat hij zegt, enz. Het best voegt u er ook al enkele stukken bij, zoals kopies van uw brieven en mails.

De stafhouder kan u uitnodigen, als hij dat nuttig acht, voor een gesprek.

De stafhouder zal bij de advocaat tussenkomen en trachten het probleem op te lossen. Hij kan ook de advocaat een bevel opleggen. Bijvoorbeeld om u het geld over te maken dat u toekomt ingevolge een proces dat u gewonnen heeft. De advocaat die dit bevel naast zich neerlegt, kan tuchtrechtelijk vervolgd worden op initiatief van de stafhouder.