Organisatie van de balie

 

Het bestuur van de balie wordt waargenomen door de stafhouder, en de raad van de Orde.

 

De stafhouder

 

De stafhouder wordt verkozen door de advocaten van het arrondissement en bekleedt de functie voor een periode van twee jaar.

De stafhouder heeft onder meer de volgende taken :

  • vertegenwoordiging van de balie in binnen- en buitenland;
  • bemiddeling en tussenkomst in geschillen tussen advocaten en cliënten, tussen advocaten en rechters, en tussen advocaten onderling;
  • de maandelijkse vergaderingen van de raad van de Orde organiseren;
  • waarnemen van het dagelijks bestuur en beheer van de baliewerking.

Van 1 september 2016 tot en met 31 augustus 2018 is de stafhouder:

Jan De RieckDe heer Jan DE RIECK
Gerechtsgebouw
F. Smoldersplein 5
3000 LEUVEN

Tel. : 016 21 45 47
Fax : 016 22 14 92
E-mail : secretariaat@balieleuven.be

 

De raad van de Orde

 

De leden van de raad van de Orde worden jaarlijks verkozen door de advocaten van het arrondissement. De raad van de Orde heeft de volgende bevoegdheden :

  • reglementeren en organiseren van de balie;
  • controleert de verschillende commissies en het functioneren van het BJB;
  • het uitoefenen van de tuchtrechtelijke bevoegdheden na hiertoe gevat te zijn door de stafhouder.

 

Leden van de raad van de Orde :

Mr. Jan DE RIECK, Stafhouder
Mr. Erwin GOFFIN, Vice-stafhouder
Mr Eric HALSBAND, Pro-stafhouder
Mr Johan MOMMAERTS
Mr Tim OP DE BEECK
Mr Febian APS
Mr Karine TOBBACK
Mr Sylvie VAN GASTEL
Mr Ann COUN
Mr Pascal NELISSEN GRADE
Mr Tina VAN AERSCHOT
Mr Liesbet VERMASSEN
Mr Patrick ZONDERMAN
Mr Eva VANGOIDSENHOVEN
Mr Klara HELSEN
Mr Jacques De KETELAERE
Mr Ferahi AKEL

Verkozen leden A.V. vd OVB 2016-2018

Mr. Johan MOMMAERTS
Mr. Hilde MELOTTE
Mr. Eric HALSBAND

Gekozen lid afgevaardigd door de stagiairs van de balie Leuven voor de stagecommissie 2016-2017

Mr. Sam BAETEN

 

Commissies

Het Bureau :       
stafhouder Jan De Rieck, Prostafhouder Eric Halsband, vicestafhouder Erwin Goffin en penningmeester Karine Tobback

Secretaris :
Mr Tim Op de Beeck

Penningmeester :
Mr Karine Tobback

Bureau Juridische Bijstand :
voorzitter Erwin Goffin en Mrs Sylvie Van Gastel, Tina Van Aerschot,
Tim Op de Beeck, Ann Coun, Veerle Vanduffel, Veerle Borremans, Johan Vanstipelen, Carla Casseau, Christina Van Casteren, Elke Geysen, Els Moyens, Michael Vandebroek

Commissie Juridische Bijstand :
voorzitter Hilde Melotte en Mrs Eva Van Goidsenhoven, Christina Van Casteren

Commissie communicatie :
Voorzitter Liesbet Vermassen en Mrs Patrick Zonderman, Klara Helsen, Febian Aps, Marijke Goegebuer

Commissie stage en beroepsopleiding :
Voorzitter Sylvie Van Gastel en Mrs Febian Aps, Tim Op de Beeck, Ferahi Akel, Sam Baeten en een lid aangeduid door het BJB

Commissie geschillen inzake erelonen :
Voorzitter Pascal Nelissen Grade en Mrs Tim Op de Beeck, Erwin Goffin, Ann Coun  (+alle leden van de raad van de Orde).

Commissie permanente vorming :
Voorzitter Jacques De Ketelaere en Mrs Febian Aps, Liesbet Vermassen, Ann Coun, Klara Helsen

Commissie controle en nazicht rekening derden :
Voorzitter Patrick Zonderman en Mrs Febian Aps, Karine Tobback, Liesbet Vermassen

Commissie deontologie :
Voorzitter Johan Mommaerts en Mrs Eric Halsband, Erwin Goffin

Commissie Advocaat in de School :
Mrs Sylvie Van Gastel, Ferahi Akel Tina Van Aerschot

Commissie verzekeringen en sociale voorzieningen :
Voorzitter Patrick Zonderman en Mrs Jacques de Ketelaere, Jan Goedhuys

Commissie Tucht :
Gewezen stafhouders Johan Mommaerts en Eric Halsband

Sociale commissie :
Mrs Sylvie Van Gastel, Jacques De Ketelaere, Eva Van Goidsenhoven, Klara Helsen

Commissie statuten :
Mrs Johan Mommaerts, Tim Op de Beeck

Adviezencommissie :
Mrs Tim Op de Beeck, Johan Mommaerts, Patrick Zonderman, Jacques de Ketelaere, Eva Van Goidsenhoven

Overleg balie – magistratuur :
Jan De Rieck, Eric Halsband

Commissie Protocol
Mrs Patrick Zonderman, Liesbet Vermassen, Jacques De Ketelaere

 

Foto: copyright © berten.be 2011