Ik wil advocaat worden

 

Opname op de lijst van de stagiairs:

 

Na de eedaflegging vraagt de kandidaat-stagiair aan de raad van de Orde bij de balie te Leuven om zijn opname op de lijst van de stagiairs.

Bij zijn verzoek voegt hij het origineel van het gehomologeerd diploma met de vermelding van de eedaflegging. Eventueel ook de vier pasfoto's, de volmacht derdenrekening en de persoonlijke fiche, voorzover dit nog niet zou zijn gebeurd.