Links

 

Advocatuur

 

Orde van Vlaamse Balies

Informatie over de advocatuur en andere Vlaamse balies
www.advocaat.be

Ordre des Barreaux francophones et germanophone

Informatiesite van de Franstalige en Duitstalige advocatuur in België
www.avocats.be

Advocaten Zonder Grenzen

Advocaten komen op voor meer rechtvaardigheid en mensenrechten in de wereld
www.asf.be/nl/?module=home

Commissie voor juridische bijstand

www.cjbleuven.be

Commissie tot bescherming van de maatschappij

http://cbm.leuvenhulp.be
T 016 28 47 27
F 016 28 47 14

 


Hoven en Rechtbanken in België

 

Grondwettelijk Hof

De website van het Grondwettelijk Hof of het voormalig Arbitragehof
www.const-court.be

Raad van State

De website van het hoogste adminstratief rechtscollege van België
www.raadvst-consetat.be

Juridat

De portaalsite van de rechterlijke macht in België :
· De structuur van de Belgische gerechtelijke organistie. Van het Hof van Cassatie tot de vredegerechten
· Rechtspraak
· Belgisch Staatsblad

www.juridat.be

 


Internationale Rechtscolleges

 

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen

Het Hof van Justitie doet uitspraak in juridische geschillen en zorgt ervoor dat de Europese verdragen goed worden toegepast.
www.europa-nu.nl/id/vg9obtulslrn/hof_van_justitie_van_de_europese_unie

Internationaal Strafhof

Dit permanent Hof doet uitspraak over ernstige misdaden die internationale gemeenschap aanbelangen
www.icc-cpi.int/Menus/ICC

Joegoslavië-Tribunaal

Het officieel International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia genoemd, afgekort tot ICTY) is een internationaal hof voor het vervolgen van personen die worden verdacht van het schenden van internationaal humanitair recht, gepleegd op het grondgebied van het voormalig Joegoslavië vanaf 1 januari 1991.
www.icty.org

Benelux Gerechtshof

Dit is een internationaal rechtcollege dat tot doel heeft te gelijkheid te bevorderen inzake regels die op de Benelux landen van toepassing zijn
http://www.courbeneluxhof.be/nl/hof_intro.asp