Wat kost een advocaat?

 

Wat in geval van klachten over het ereloon ?

 

Weet dat de advocaat disciplinair verantwoording verschuldigd is ten opzichte van de tuchtorganen van de balie. Voor meer informatie over de tucht van advocaten kan u terecht bij "problemen met uw advocaat".

In geval van specifieke klachten over het ereloon kan u het volgende doen :

  • de stafhouder van de balie schriftelijk inlichten. De stafhouder zal tussenbeide komen en u adviseren;
  • de bemiddelingsdienst van de balie vragen om te verzoenen. Een andere advocaat, lid van de raad van de Orde, zal trachten te bemiddelen teneinde zo een vergelijk te bereiken. De raadpleging van de bemiddelingsdienst is kosteloos;
  • de zaak voorleggen aan een arbitragecommissie van de raad van de Orde. Hiermee moet u uitdrukkelijk akkoord gaan. Een beslissing van een arbitragecommissie geldt als een vonnis en is na exaquatur van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg uitvoerbaar. 
  • de zaak voorleggen aan de rechtbank. De rechtbank kan (maar moet niet) het advies inwinnen van de raad van de Orde van advocaten. Dit noemt men taxatie.