Organisatie

 

ING PrivalisConferentie van de Jonge Balie

 

De Conferentie van de Jonge Balie is een feitelijke vereniging die actief is binnen de balie.

De voornaamste taken van de Conferentie van de Jonge Balie zijn de volgende:

  • het organiseren van de jaarlijkse openingsconferentie aan het begin van het gerechtelijk jaar;
  • het leggen van contacten en het organiseren van uitwisselingen met balies in binnen-en buitenland;
  • opvang en bijkomende informatie ten behoeve van de advocaten-stagiairs; het organiseren van pleittornooien;
  • het organiseren van vormingscycli, discussieavonden, en activiteiten van meer algemeen culturele strekking.

 

Voorstelling ploeg
Bestuur Jonge Balie 2013-2014
Achterste rij: : Alexander Meuwissen, Sam Baeten (stagiairsverantwoordelijke), Arnaud Vannieuwenhuyze, Laurens Storms (penningmeester), Katlijn Pollaris
Voorste rij: Karlien Tossyn, Céline Heinkens (secretaris) Annelies Vervaeke (voorzitter), Felien Kino, Hendrik Baumans
Niet op foto: Laurens Storms

 

Bestuur 2016-2017

 

Mr. Annelies Vervaeke
Voorzitter
Neerijsesteenweg 6 bus 2
3061 LEEFDAAL
Tel. 02 784 27 90
Fax 02 784 39 74
a.vervaeke@advocatendendulk.be

Mr. Laurens Storms
Penningmeester
Echostraat 8
3110 ROTSELAAR
Tel. 016 58 98 87
Fax 016 58 90 67
info@storms-advocaat.be

Mr. Céline Heinkens
Secretaris
Vaartstraat 64
3000 LEUVEN
Tel. 016 31 01 31
Fax 016 22 51 01
celine.heinkens@legrand-law.com

Mr. Arnaud Vannieuwenhuyze
Communicatieverantwoordelijke
Vaartstraat 68
3000 LEUVEN
Tel. 016 30 14 40
Fax 016 30 14 44
arnaud.vannieuwenhuyze@advocaten-leuven.be

Mr. Sam Baeten
Verantwoordelijke Stagiairs
Vaartstraat 64
3000 LEUVEN
Tel. 016 31 01 31
Fax 016 22 51 01
sam.baeten@legrand-law.com

Mr. Katlijn Pollaris
Vaartstraat 64
3000 LEUVEN
Tel. 016 31 01 31
Fax 016 22 51 01
katlijn.pollaris@legrand-law.com

Mr. Hendrik Baumans
Justus Lipisiusstraat 24
3000 LEUVEN
Tel. 016 31 77 10
Fax 016 31 77 11
hendrik.baumans@beelenadvocaten.be

Mr. Felien Kino
Vaartstraat 70
3000 LEUVEN
Tel. 016 30 14 40
Fax 016 30 14 44
felien.kino@advocaten-leuven.be

Mr. Karlien Tossyn
Merenstraat 28
3080 TERVUREN
Tel. 02 768 29 14
Fax 02 768 29 15
karlientossyn@advocaten-leuven.be

Mr. Alexander Timmermans
Justus Lipsiusstraat 24
3000 LEUVEN
Tel. 016 31 77 10
Fax 016 31 77 11
alexander_timmermans@hotmail.com

Mr. Alexander Meuwissen
Parijsstraat 62 bus 2
3000 LEUVEN
Tel. 016 43 32 07
Fax 016 43 32 09
alexander@bvs-advocaten.eu

 

Activiteiten