Ik wil advocaat worden

 

Formaliteiten ten opzichte van de balie:

 

De kandidaat-stagiair moet op het secretariaat van de Orde de volgende stukken neerleggen:

  • de ingevulde persoonlijke fiche en een ondertekende volmacht voor zijn derdenrekening. Deze formulieren worden op eerste verzoek door het secretariaat van de Balie afgeleverd.
  • vier pasfoto's.
  • het gehomologeerd diploma van meester in de rechten voorzien van de vermelding van eedaflegging