Ik wil advocaat worden

 

Eedaflegging

 

De eedaflegging gaat door op een zitting van het hof van beroep te Brussel. (De datum kan nagevraagd worden op het hof van beroep).

Ongeveer een week voor de eedaflegging ontvangen de kandidaten-stagiairs en de stagemeesters van de stafhouder schriftelijk nadere informatie met betrekking tot het concrete verloop van de voorstelling en de eedaflegging.

Het is gebruikelijk dat de stagemeester (of zijn vervanger) de kandidaat-stagiair begeleidt bij deze eedaflegging. Indien de stagemeester verhinderd is, dient hij dit schriftelijk te melden aan de stafhouder van de balie van Leuven, zodat deze de kandidaat-stagiair kan bijstaan.

Opdat de kandidaat-stagiair op deze datum zijn eed zou kunnen afleggen moeten de volgende stukken ten laatste een week voor de eedaflegging worden neergelegd op het eerste bureau van het parket-generaal bij het hof van beroep te Brussel:

  • het origineel van het gehomologeerd diploma van meester in de rechten.
  • getuigschrift van nationaliteit op zegel af te leveren door de gemeente van de woonplaats van de kandidaat-stagiair.
  • bewijs van goed gedrag en zeden, af te leveren door de politie van de woonplaats van de kandidaat-stagiair.
  • de naam van een advocaat die is ingeschreven op een tableau van de orde van Advocaten in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel en die de kandidaat-stagiair zal voorstellen aan de voorzitter van het hof van beroep en aan de procureur-generaal. Bij voorkeur is deze advocaat de toekomstige stagemeester van de kandidaat-stagiair.

Ongeveer een week vóór de eedaflegging ontvangen de kandidaten-stagiairs en de stagemeesters van de stafhouder schriftelijk nadere informatie met betrekking tot het concrete verloop van de voorstelling en de eedaflegging.

Ten vroegste de dag na de eedaflegging, kan het diploma afgehaald worden op de burgerlijke griffie van het hof van beroep te Brussel, Justitiepaleis, Poelaertplein, eerste verdieping.