Bibliotheek

 

Algemene informatie

 

De bibliotheken van de balie en de magistratuur werden gefuseerd tot één gemeen­schappelijke bibliotheek. Deze bibliotheek bevindt zich in het gerechtsgebouw te Leuven, op de tweede verdieping (voormalige zaal van de raadkamer van de arbeidsrechtbank en de rechtbank van koophandel).

De bibliotheek is tijdens het gerechtelijk jaar, buiten de vakantieperiodes, voor advocaten geopend elke morgen vanaf 8.30 uur tot 13.00 uur.

Voorlopig is beslist dat er niet wordt uitgeleend.

De inventaris is te raadplegen op de computers en op deze website, in HTML (zie beneden), of downloadbaar in PDF (371 KB).

De advocaten dienen gebruik te maken van de computers en de printer van de balie. Deze bevinden zich vlak bij het kopielokaal. In het kopielokaal dient ook het kopieerapparaat van de balie gebruikt te worden.

Zowel de printer als het kopieerapparaat zijn voorzien  van een kaartlezer. Kaarten kunnen aangekocht worden in het secretariaat en  ook bij de bibliotheek- verantwoordelijke, de heer Pierre JANSSENS.

Suggesties of vragen tot aankoop zijn steeds mogelijk.

Verantwoordelijken :

Algemene bibliotheekverantwoordelijke
De heer Pierre JANSSENS
Telefoon : 016 21 42 82
E-Mail : bib.gerechtsgebouw.leuven@skynet.be 

Verantwoordelijke Balie Leuven
Mr. Mady DANIELS
Telefoon : 016 25 35 58
E-Mail : mady.daniels@skynet.be

*

INVENTARIS

Algemeen: ALG

Algemene Praktische Rechtsverzameling: APR

Gemengde rechtstakken:

Publiek recht

Burgerlijk recht

Gerechtelijk recht: GER

Handelsrecht

Intellectuele rechten: INTEL

Fiscaal recht: FISC

Strafrecht en strafvordering: STRAF

Sociaal recht: SOC

Internationaal privaat recht: IPR

Internationaal recht: INT