Bibliotheek

 

Sociaal recht

 

Titel Jaar Auteur Uitgever Klassement
Praktisch handboek voor OCMW-recht 2001 ADRIAENS,D., DE BACKER,J., die Keure SOC ADRI 2001
Discriminatie tegenover differentiatie 2004 BAYART,C., Larcier SOC BAYA 2004
Woonnormen : Vlaanderen, Brussel, Dossier tijdschrift van de vrede- en politierechters, 10 2008 BILLIET,T., e.a. die Keure SOC BILL 2008
De collectieve arbeidsovereenkomst in de bedrijfstak naar Belgisch recht 1961 BLANPAIN,R., Universitaire boekhandel Leuven SOC BLAN 1961
Schets van het Belgisch arbeidsrecht, 11e ed. (KU Leuven. Instiruut voor Arbeidsrecht) 1993 BLANPAIN,R., VANACHTER,O., die Keure SOC BLAN 1993
Inspraak van werknemers in de Europese Unie 2002 BLANPAIN,R., Larcier SOC BLAN 2002
Europees Arbeidsrecht (algemene reeks 16) (ICA reeks) 2004 BLANPAIN, R., die Keure SOC BLAN 2004
Arbeidsmarktrecht : arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van werknemers: headhunting-outplacement-plaatsing-selectie-uitzendbaarheid-werving 2005 BLANPAIN,R., die Keure SOC BLAN 2005
Europees arbeidsrecht 2007 BLANPAIN,R., die Keure SOC BLAN 2007
Arbeidsmarktrecht : arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van werknemers 2008 BLANPAIN,R., die Keure SOC BLAN 2008
Europees arbeidsrecht 2009 BLANPAIN,R., die Keure SOC BLAN 2009
De collectieve arbeidsovereenkomst (ICA reeks 10) 2011 BLANOAIN, R., die Keure SOC BLAN 2011
De collectieve arbeidsovereenkomst 2011 BLANPAIN, R., die Keure SOC BLAN 2011
Arbeidsmarktrecht : arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van werknemers 2011 BLANPAIN, R., die Keure SOC BLAN 2011
Het taalgebruik voor de arbeidsverhoudingen 2011 BLANPAIN, R., die Keure SOC BLAN 2011
Praktijkboek arbeidsreglementering 2002 BLOMME,F., Vanden Broele SOC BLOM 2002
Handboek sociaal strafrecht: het nieuwe sociaal strafwetboek 2011 BLOMME, F., MESSIAEN, T., Story Publishers SOC BLOM 2011
La rupture du contrat de travail-Chronique de jurisprudence 1996-2001 2003 BLONDIAU,P., Larcier SOC BLON 2003
Bescherming van het loon (Reeks arbeidsrecht, v.II,19) 1985 BOES,R., die Keure SOC BOES 1985
Administratieve geldboeten in het sociaal handhavingsrecht: de procedure van de Wet van 30 juni 1971 2009 BRAEKMANS,P., Kluwer SOC BRAE 2009
Concurentie tijdens en na de arbeidsrelatie (Sociale Praktijkstudies 15) 2003 CARLIER, E., Kluwer SOC CARL 2003
Codexrecht 2009-2010 2009 X die Keure SOC CODEX 2009
Codexrecht 2010-2011 2010 X die Keure SOC CODEX 2010
Le contrat d'emploi. Contrat de travail des employés. Avec commentaire du Statut des représentants de commerce, du contrat d'occupation d'étudiants et la loi sur le travail temporaire et interimaire 1980 COLENS,A., COLENS,M., Larcier SOC COLE 1980
Handboek sociaal recht 2012 COPPENS, M., Story Publishers SOC COPP 2012
Misbruik van Ontslagrecht en willkeurig ontslag 2002 CUYPERS Larcier SOC CUYP 2002
Diensten voor preventie en bescherming op het werk 2005 DECONYNCK,M., Larcier SOC DECO 2005
Internationaal arbeidsrecht 2003 DENEVE,C., die Keure SOC DENE 2003
Internationaal arbeidsrecht 2010 DENEVE,C., die Keure SOC DENE 2010
Droit du tavail (Précis de la Faculté de Droit de l'Université Catholique de Louvain) 1992 DENIS,P., Larcier SOC DENI 1992
Droit de la sécurité social, Deel I (Précis de la Faculté de Droit de l'Université Catholique de Louvain) 1993 DENIS,P., Larcier SOC DENI 1993
Droit de la sécurité social, Deel II (Précis de la Faculté de Droit de l'Université Catholique de Louvain) 1994 DENIS,P., Larcier SOC DENI 1994
De verhouding tussen de vordering ex contractu en ex delicto in het kader van de arbeidsovereenkomst, (bibliotheek Sociaal Recht Larcier) 2003 DOOMS, V., Larcier SOC DOOM 2003
Schijnzelfstandigheid: balanceren op een slappe koord 2005 DOOMS,V., MESSIAEN,T., Larcier SOC DOOM 2005
Schijnzelfstandigheid: balanceren op een slappe koord, 2de herzien editie 2008 DOOMS,V., MESSIAEN,T., Larcier SOC DOOM 2008
Rechtspositie en Syndicale actievrijheid van representatieve werknemersorganisaties 2002 DORSSEMONT,F., die Keure SOC DORS 2002
Overdracht van Onderneming en Outsourcing. Arbeidsrechtelijke aspecten 2000 ENGELS,C., Larcier SOC ENGE 2000
Ontslag wegens dringende reden (Reeks Recht en Praktijk) 2006 ENGELS,C., Kluwer SOC ENGE 2006
Beroepsloopbaanonderbreking en tijdskrediet in de prive-sector 2002 FEREMANS,K., Larcier SOC FERE 2002
Kroniek Ontslagrecht. Overzicht van Rechtspraak 2001-2005 2006 GIELEN,A., Larcier SOC GIEL 2006
La modification unilatérale du contrat de travail 2010 GILSON,S.,(ed.) Anthemis SOC GILS 2010
Rechten en plichten van de werkloze. Oorspr. Titel, Les droits et obligations du chômeur 1988 GRAULICH,B., PALSTERMAN,P., die Keure SOC GRAU 1988
Privacy en arbeidsrecht (I.C.A. - reeks. Bijzondere reeks) 1999 HENDRICKX,F., die Keure SOC HEND 1999
Codex Arbeidsrecht Geannoteerd 2011-2012 2011 HENDRICKX, F., die Keure SOC HEND 2011
Codex Arbeidsrecht Geannoteerd 2012-2013 2012 HENDRICKX, F., die Keure SOC HEND 2011
Codex arbeidsrecht geannoteerd 2011 -2012 2011 HENDRICKX, F., (ed.) die Keure SOC HEND 2011
Schorsing van de arbeidsovereenkomst 2005 HERMAN,J., die Keure SOC HERM 2005
Bijzondere bescherming tegen ontslag. (Reeks Recht en Praktijk) 2009 HERMAN,J., Kluwer SOC HERM 2009
Schorsing van de individuele arbeidsovereenkomst 2010 HERMAN,J., die Keure SOC HERM 2010
Sociaal Procesrecht (algemene reeks 14). (ICA reeks) 2000 PETIT, J., die Keure SOC ICA AR 14
Sociale bescherming van het overheidspersoneel. 2dln. 1990 JANVIER,R., die Keure SOC JANV 1990
Actuele problemen van het sociale zekerheidsrecht 2007 JANVIER, R., e.a. (ed.) die Keure SOC JANV 2007
Sociaal strafrecht: van controle tot veroordeling 2011 JORENS,Y., (ed.) die Keure SOC JORE 2011
De onkostenvergoeding 2006 LAMBRECHTS, J., VANTHOURNOUT, J., Intersentia SOC LAMB 2006
Sociale landkaart, Informatiewijzer federale en Vlaamse voorzieningen 2010 X Vanden Broele SOC LAND 2010
Sociale Landkaart, editie 2011 2011 X Vanden broele SOC LAND 2011
Sociale Landkaart, editie 2012 2012 X Vanden broele SOC LAND 2012
Arbeidsrechtelijke Verhouding in de Koopvaardij 2001 LIBERT,M., Larcier SOC LIBE 2001
Loonvoorwaarden wijzigen: flexibiliteit in loon en loonvoordelen 2010 MAGERMAN,K., die Keure SOC MAGE 2010
Bestendig boek Ontslag (losbladg) 2006 B. MERGITS e.a. Kluwer SOC MERG 2006
De bijzondere ontslagregeling van de personeelsafgevaardigden. Reeks Recht en Praktijk 2008 MERGITS,B., Kluwer SOC MERG 2008
De bijzondere ontslagregeling van de personeelsafgevaardigde, (Reeks Recht & Praktijk) 2012 MERGITS, B., kluwer SOC MERG 2012
Welzijnszakboekje 1999-2000 1999 MOSTINCKX,J., Kluwer SOC MOST 1999
Droit du travail, effectivité, efficacité? 1996 NAYER,A., La Charte SOC NAYE 1996
De arbeidsrelatie, de zelfstandige en de ondernemer 2011 NEVENS, K., die Keure SOC NEVE 2011
Arbeidsduur (reeks arbeidsrecht) 1988 PETIT, J., die Keure SOC PETI 1988
De arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers 1994 PETIT, J., die Keure SOC PETI 1994
De Arbeidstijdregeling 2001 PETIT,J., die Keure SOC PETI 2001
Arbeidsongevallen 2005 PETIT,J., Kluwer SOC PETI 2005
Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 2006 - 2011 2011 PUT, J., VERDEYEN, V., (ed.) die Keure SOC PUT 2011
Bedrijfssluiting en arbeidsconflictenrecht; (Vereniging voor arbeidsrecht. Dossier reeks, v.1) Met bijdragen van: Boes,R., Buyssens,H., Cox,G., e.a. 1988 RIGAUX,M., die Keure SOC RIGA 1988
Actuele problemen van het arbeidsrecht. Deel III 1993 RIGAUX,M., Kluwer SOC RIGA 1993
Rechts(on)zekerheid omtrent (schijn)zelfstandigheid: De gespannen verhouding tussen artikel 1134 BW en de sociaalrechtelijke finaliteit 2007 RIGAUX,M., VAN REGENMORTEL, A., Intersentia SOC RIGA 2007
Algemene onderrichtingen ten behoeve van de wergevers 1990 X RSZ SOC RSZ 1990
Wegwijs in de werkloosheidswetgeving,. s.1., 1987 RVA SOC RVA 1987
De rechtspositie van de ontslagmacht naar Belgisch Arbeidsrecht 2004 SALOMEZ,K., die Keure SOC SALO 2004
O.C.M.W.-dienstverlening en bestaansminimum, praktische handleiding inzake de individuele maatschappelijke dienstverlening 1987 SENAEVE,P., SIMOENS,D., die Keure SOC SENA 1987
O.C.M.W.-dienstverlening en bestaansminimum, praktische handleiding inzake de individuele maatschappelijke dienstverlening 1995 SENAEVE,P., SIMOENS,D., die Keure SOC SENA 1995
Ontwikkeling van de sociale zekerheid 1985-1991 (KU Leuven, v. Instituut voor Sociaal Recht) 1991 SIMOENS,D., die Keure SOC SIMO 1991
Tijdschrift voor Sociaal Recht / Revue de droit Social. Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 1991-1996 1996 SIMOENS, D., PUT, J., die Keure SOC SIMO 1996
Arbeidsreglement (Algemene Practische Rechtsverzameling) 1966 STEYAERT,J., Larcier SOC STEY 1966
Arbeidsovereenkomst handarbeiders en bedienden (reeks APR) 1973 STEYAERT, J., story-scientia SOC STEY 1973
Ondernemingsraad. Comité voor veiligheid en verfraaiing van de werkplaatsen (Algemene Practische Rechtsverzameling) 1975 STEYAERT,J., Story-Scientia SOC STEY 1975
Paritair overleg in de onderneming 2009 STEYAERT,J., Kluwer SOC STEY 2009
Conventionele overgang van onderneming: richtlijn 2001/23/EG en CAO nr:32bis 2007 THOELEN,N., Larcier SOC THOE 2007
Woningkwaliteitsbewaking in het Vlaams Gewest. (Reeks Recht en Praktijk). 2008 VANDROMME,T., Kluwer SOC VAND 2008
Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2009-2010, deel 1 2010 VAN EECKHOUTTE,W., Kluwer SOC VANE 2010
Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2009-2010, deel 2 2010 VAN EECKHOUTTE,W., Kluwer SOC VANE 2010
Sociaal compendium : Arbeidsrecht 2011 - 2012 met fiscale notities (2 banden) 2011 VAN EECKHOUTE, W., kluwer SOC VANE 2011
Sociaal Compendium Arbeidsrecht met fiscale notities 2010-2011, deel 2 2011 VAN EECKHOUTTE,W., Kluwer SOC VANE 2011
Compendium : Arbeidsrecht met fiscale notities 2012 - 2013, band 1 2012 VAN EECKHOUTE, W., Kluwer SOC VANE 2012
Compendium : Arbeidsrecht met fiscale notities 2012 - 2013, band 1 2012 VAN EECKHOUTE, W., Kluwer SOC VANE 2012
Compendium : Arbeidsrecht met fiscale notities 2012 - 2013, band 1 2012 VAN EECKHOUTE, W., Kluwer SOC VANE 2012
Raakvlakken tussen sociale zekerheid en strafrecht, fiscaalrecht, familierecht,arbeidsrecht, aansprakelijkheidsrecht. (KU Leuven. Instituut voor Sociaal Recht. v.34). 1979 VAN LANGENDONCK,J., DILLEMANS,R., DECLERCQ,R., e.a. Larcier SOC VANL 1979
Raakvlakken tussen sociale zekerheid en administratief recht, internationaal privaatrecht, personenrecht, economisch recht, procesrecht. 1979 VAN LANGENDONCK,J., SUETENS,J.P., LEVELT-OVERMARS,W., Larcier SOC VANL 1979
Handboek sociale zekerheidsrecht, 7de editie 2006 VAN LANGENDONCK,J., PUT,J., Intersentia SOC VANL 2006
Handboek sociale zekerheidsrecht 2011 VAN LANGENDONCK, J., Intersentia SOC VANL 2011
Buitenlandse arbeidskrachten op de Belgische arbeidsmarkt: sociaal rechy en vrij verkeer. 2009 VAN OVERMEIREN,F., Larcier SOC VANO 2009
Overzicht Rechtspraak en Rechtsleer, sociale zekeheid, Deel II . Sociale bijstand 2007 VAN REGENMORTEL, A., (ed.) die Keure SOC VANR 2007
Overzicht Rechtspraak en Rechtsleer, sociale zekeheid, Deel I . Algemeen deel 2007 VAN REGENMORTEL, A., (ed.) die Keure SOC VANR 2007
Inleiding tot het recht inzake arbeidsveiligheid. (Recht en Veiligheid) 1988 VAN STEENBERGE,J., die Keure SOC VANS 1988
Het loonbegrip (Recht en sociale zekerheid) 1995 VAN STEENBERGE,J., JORENS,Y., die Keure SOC VANS 1995
Collectief ontslag en sluiting van de onderneming 2003 VAN SCHOEBEKE,B., Larcier SOC VANS 2003
Sociaal praktijkboek 1991-1992 1991 Sociale dienst VEV. Kluwer SOC VEV 1991
Beschermde werknemers. 10 jaar toepassing van de wet van 19 maart 1991 2001 VOTQUENNE,D., WANTIEZ,C., Larcier SOC VOTQ 2001
Opzegging van de arbeidsovereenkomst (Reeks Recht en Praktijk) 2010 VOTQUENNE,D., Kluwer SOC VOTQ 2010
Tijdschrift voor Sociaal Recht / Revue de droit Social. Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 2001-2006 2006 X die Keure SOC X 2006