Bibliotheek

 

Publiek recht

*

PUBLIEK RECHT, STAATSRECHT

Titel Jaar Auteur Uitgever Klassement
Overzicht van het Belgisch administratief recht, 18°ed., 2009 MAST,A., DUJARDIN,J., VAN DAMME,M., VANDE LANOTTE Kluwer PUB ADM MAST 2009
Bescherming van het ptivé-leven ( Praktijkboek Recht en Internet) 2004 VANDENDRIESSCHE, J., Vanden Broele PUB STAAT 2004
Handboek van het Belgisch staatsrecht 1995 ALEN, A., Kluwer PUB STAAT ALEN 1995
De Trias politica ruimer bekeken, staatsconferentie 1999 -  Vlaamse juristenvereniging 2000 ALEN,A., WINTGENS, L. J., De Boeck & Larcier PUB STAAT ALEN 2000
Handboek van het Belgisch Staatsrecht 2011 ALEN, A., MUYLLE, K., Kluwer PUB STAAT ALEN 2011
De verhouding tussen het Arbitragehof, de Rechterlijke Macht en de Raad van State 2006 ARTS, A., e.a. Kluwer PUB STAAT ARTS 2006
Gemeenteraad, bevoegdheden 2001 STAES,J., BAETSLE,M., Die Keure PUB STAAT ASTI 2001
De nieuwe federale antidiscriminatiewetten - Les nouvelles lois contre la discrimination 2008 BAYART, C., SOTTIAUX,S., & VAN DROOGHENBROECK, S. Die Keure PUB STAAT BAYA 2008
Actuele topics discriminatierecht 2010 BAYART, C., SOTTIAUX,S., & VAN DROOGHENBROECK, S. Die Keure PUB STAAT BAYA 2010
Staat, gemeenschappen en gewesten, hervorming van de instellingen 1970 -1971 - 1980 - 1988 - 1989 1989 BLANPAIN, R., BOES, M., SUETENS, L., Die Keure PUB STAAT BLAN 1989
Recht en minderheden, de ene diversiteit is de andere niet 2006 BREMS, E., STOCKX, R., die Keure PUB STAAT BREM 2006
Recht en minderheden 2006 BREMS, E., STOKX, R., Die Keure PUB STAAT BREM 2006
Grondwet en EVRM geannoteerd 2011 BREMS, E., VAN NIEUWENHOVE, J., die Keure PUB STAAT BREM 2011
La responsabilité de la puissance publique et de ses agents 1947 CAMBIER, C., Larcier PUB STAAT CAMB 1947
De wettigheidstoets van artikel 159 van de grondwet 2010 COOREMAN, I., (ed.) Die Keure PUB STAAT COOR 2010
Censuur, Referaten colloqium 2003 CORBET, J., Larcier PUB STAAT CORB 2003
Art 8 E.V.R.M. en het Belgisch Recht 1998 DE HERT, P., Mys & Breesch PUB STAAT DEHE 1998
Privacy en persoonsgegevens ( losbladig) 2009 DE HERT, P., Politeia PUB STAAT DEHE 2009
Le système constitutionnel, ( Précis de la Faculté de Droit de l'Université Catholique de Louvain. Droit  constitutionnel, v. II,1) Bevat, Les pouvoirs 1986 DELPEREE, F., Larcier PUB STAAT DELP 1986
Le système constitutionnel, ( Précis de la Faculté de Droit de l'Université Catholique de Louvain. Droit  constitutionnel, v. II,1) Bevat, Les pouvoirs 1986 DELPEREE, F., Larcier PUB STAAT DELP 1986
Le système constitutionnel, ( Précis de la Faculté de Droit de l'Université Catholique de Louvain. Droit  constitutionnel, v. II,3) Bevat, Les procédures de crise + tables généres 1989 DELPEREE, F., Larcier PUB STAAT DELP 1989
De Rechtspositie van erkende erediensten en levensbeschouwingen in staat en maatschappij 2003 DE POORTER, P., Larcier PUB STAAT DEPO 2003
Handboek discriminatierecht 2005 DE PRINS, D., SOTTIAUX, S., VRIELINK, J., Kluwer PUB STAAT DEPR 2005
De Wet Bestrijding Discriminatie in de praktijk 2004 DE VOS, M., BREMS,E., (eds.) Intersentia PUB STAAT DEVO 2004
Het recht op afbeelding 2005 DIERICKX, L., Intersentia PUB STAAT DIER 2005
Le droit de la vie privée 2008 DOCQUIR,B., Larcier PUB STAAT DOCQ 2008
De Referenda 2001 FLEERACKERS Larcier PUB STAAT FLEER 2001
Recht in de gemeente, College van burgermeester en schepenen 1986 DUJARDIN, J., LAMBRECHTS, W., Die Keure PUB STAAT GEM DUJA 1986
Recht in de gemeente, gemeenteraad - gemeenteraadsverkiezingen 1986 DUJARDIN, J., LAMBRECHTS, W., Die Keure PUB STAAT GEM DUJA 1986
Handboek voor de gemeenteraadsverkiezingen 2000 VANDENDRIESSCHE,A., Die Keure PUB STAAT GEM VAND 2000
Recours et question peéjudicielles à la cour d'arbitrage 1985 GILLET,F., Nemesis PUB STAAT GILL 1985
Handboek Belgisch publiekrecht 2010 GOEDERTIER, G., VANDE LANOTTE, J., die Keure PUB STAAT GOED 2010
Privacywetgeving in de praktijk 2009 GRAUX,H., en DUMORTIER,J., UGA PUB STAAT GRAU 2009
Procederen voor her Europees Hof voor de Rechten van de Mens 2011 HAECK, Y., HERRERA C.-B., Intersentia PUB STAAT HAEC 2011
La convention européenne des droit de l'homme dans la jurisprudence belge 1987 LAMBERT,P., Nemesis PUB STAAT LAMB 1987
De afdwingbaarheid van sociale grondrechten 2003 MAES.G., Intersentia PUB STAAT MAES 2003
De afdwingbaarheid van sociale grondrechten 2003 MAES.G., Intersentia PUB STAAT MAES 2003
Overzicht van het Belgisch grondwettelijk recht., 7e opnieuw bew.en opnieuw aangegev. ed., 1983 MAST,A., DUJARDIN,J., Scientia PUB STAAT MAST 1983
Les droit de la personnalité 2009 RENCHON,J.-L., Bruylant PUB STAAT RENC 2009
De grondwet toegelicht, gewicht en gewogen. 1999 RIMANQUE,K., Intersentia PUB STAAT RIMA 1999
Droit et libertés de l'avocat dans la convention européenne des droit de l'homme 1995 RUDLOFF,S., Bruylant PUB STAAT RUDL 1995
Commentaar op de Belgische grondwet, S.1.,Ministerie van Buitenlandse Zaken 1974 SENELLE.R., S.1.,Ministerie van Buitenlandse Zaken PUB STAAT SENE 1974
Handboek mensenrechten 2011 SMIS, S., JANSSENS, Ch., MIRGAUX, S., VAN LAETHEM, K., Intersentia PUB STAAT SMIS 2011
Gemeenteraad, samenstelling en werking 2002 SOMERS.W., Die Keure PUB STAAT SOME 2002
Antidiscriminatiewet en contracten - La loi antidiscrimination et les contrats 2006 STIJNS,S., WERY,P., Die Keure PUB STAAT STIJN 2006
Le droit au respect de la vie privée au sens de la Convention européenne des droit de l'homme 2005 SUDRE,F., (Ed.) Bruylant PUB STAAT SUDR 2005
Defederalisering van justitie 2003 TAEYMANS,M., Larcier PUB STAAT TAEY 2003
De exceptie van onwettigheid: onderzoek naar de rol en de grenzen van Artikel 159 van de Grondwet in de Belgische rechtstaat 2011 THEUNIS, J., die Keure PUB STAAT THEU 2011
De europese conventie in theorie en praktijk, 3de ed., (rechten van de mens, v.2). 1990 VAN DIJCK,P., VAN HOOF,G. J. H., Ars Aequi Libri PUB STAAT VAND 1990
Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens van de mans, in hoofdlijnen. Deel 1, Algemene beginselen 1997 VANDE LANOTTE,J., HAECK,Y., LATOUWERS,J., Maklu PUB STAAT VAND 1997
E.V.R.M. 1997 VANDE LANOTTE,J., Maklu PUB STAAT VAND 1997
La Convention européenne des droits de l'homme, trois années de jurisprudence de la CEDH 1999-2000 (Dossier JT) 2003 VAN DROOGHENBROECK,S., Larcier PUB STAAT VAND 2003
Handboek EVRM Deel 2: Artikelsgewijze commentaar 2004 VANDE LANOTTE,J., HAECK,Y., Intersentia PUB STAAT VAND 2004
La Convention européenne des droits de l'homme, trois années de jurisprudence de la Cour européenne des droit de l'homme 2002 - 2004. Articles 7 à 59 de la convention, (Dossier JT) 2006 VAN DROOGHENBROECK,S., Larcier PUB STAAT VAND 2006
Verkiezing en samenstelling van het Vlaams Parlement 1999 VAN LOOY,L., BAETEMAN,M., CLOOTS,G., e.a. Kluwer PUB STAAT VANL 1999
Verkiezing en samenstelling van het Vlaams Parlement 1999 VAN LOOY,L., Kluwer PUB STAAT VANL 1999
Staatsrechtconferentie 1998. Vlaamse juristenvereniging. Sociaal beleid en federalisme 1999 VANSTEENKISTE, S., TAEYMANS,M., De Boeck & Larcier PUB STAAT VANS 1999
De beperking van vrijheid van meningsuiting 1991 VELAERS,J., Maklu PUB STAAT VELA 1991
De grondwet en de Raad van Statte,afdeling wetgeving, vijftig jaar adviezen aan de wetgevende vergaderingen, in het licht van de rechtspraak van het Arbitragehof 1999 VELAERS,J., Maklu PUB STAAT VELA 1999
Droit constitutionnel, principes et droit positif 1952 WIGNY,P., Larcier PUB STAAT WIGN 1952
De Grondwet 2002 X Die Keure PUB STAAT X 2002

 

 

PUBLIEK RECHT, ADMINISTRATIEF RECHT

Titel Jaar Auteur Uitgever Klassement
Raad van State. Afdeling Administratie.2.Ontvankelijkheid 1996 BAERT.J., DEBERSAQUES,G., Die Keure PUB ADM BAER 1996
L'expropriation pour cause d'utilité publique, 2°ed. ((Extrait des Novelles) 1980 BELVA,L., BELVA,G., COENRAETS,A., Larcier PUB ADM BELV 1980
Arbeidsduurregeling in de lokale besturen (UIA. Reeks Statuut Gemeentepersoneel) 1986 BRESSELEERS,G., CHARLIER,D., GARRE,L., Die Keure PUB ADM BRES 1986
Het administratief statuut van het rijkspersoneel, 2°herz.ed. (Administratief recht) 1990 CLOOS,P., Die Keure PUB ADM CLOO 1990
L'expropriation pour cause d'utilité publique, chronique de jurisprudence 1962-1978 (Extrait du "Journal des tribunaux") 1979 COPPEE,J. - P. Larcier PUB ADM COPP 1979
Bemiddeling in het bestuursrecht: alternatieve methoden tot beslechting van bestuursgeschillen 2006 DE GEYTER, l., Die Keure PUB ADM DEGE 2006
Interkking van de administratieve rechtshandeling 1994 DE KEGEL, F., VAN DAMME, M., Die Keure PUB ADM DEKE 1994
Schade en schadeloosstelling bij de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten 2005 DE KONINCK, C., FLAMEY, P., RONSE, K., Maklu PUB ADM DEKO 2005
Overheidsopdrachten : de wetten van 15 en 16 juni 2006 houdende omzetting van de Europese overheidsopdrachtenrichtlijnen: algemene inleiding en tekstgeschiedenis 2007 DE KONINCK, C., FLAMEY, P., Maklu PUB ADM DEKO 2007
Onteigening en planschade. 1, Beginselen, procedure, planschadevergoeding 1995 DENYS, M., Kluwer PUB ADM DENY 1995
Advisering in het bestuursrecht door publiekrechtelijke organen, (Reeks Administratieve Rechtsbibliotheek) 2008 DENYS, S., Die Keure PUB ADM DENY 2008
Advisering in het bestuursrecht (Algemene Rechtsbibliotheek) 2013 DENYS, S., die Keure PUB ADM DENY 2013
Taalgebruik in bestuurszaken 2004 DE PELSMAEKER, T., e.a. Die Keure PUB ADM DEPE 2004
Leidingen voor nutsvoorzieningen 2000 DERIDDER, L., VERMEIR, T., Die Keure PUB ADM DERI 2000
Domeingoederenrecht 2006 DE STAERCKE, J., Intersentia PUB ADM DEST 2006
Wegenrecht 2007 DE STAERCKE, J., Die Keure PUB ADM DEST 2007
Procedures voor de Raad van State (3°ed) 2003 DE TAEYE, S., Kluwer PUB ADM DETA 2003
De uitvoering van overheidsopdrachten van werken. Commentaar op de algemene aannemingsvoorwaarden. 2011 DEVROEY,M., Konstuctieve publicaties PUB ADM DEVR 2011
De gunning van overheidscontracten en overheidsopdrachten 1997 D'HOOGHE, D., Die Keure PUB ADM DHOO 1997
De gunning van overheidscontracten en overheidsopdrachten ( Reeks Administratieve 1997 D'HOOGHE, D., Die Keure PUB ADM DHOO 1997
Publiek-private samenwerking 2001 D'HOOGHE, D., VANDENDRIESSCHE, F., Die Keure PUB ADM DHOO 2001
Publiek-private samenwerking 2003 D'HOOGHE, D., VANDENDRIESSCHE, F., Die Keure PUB ADM DHOO 2003
De gunning van overheidsopdrachten 2009 D'HOOGHE, D., Die Keure PUB ADM DHOO 2009
Overheidsopdrachten geannoteerd 2010 D'HOOGHE, D., SCHELLEKENS, L., die Keure PUB ADM DHOO 2010
Overzicht van het Belgisch Administratief recht,gedeeltelijke overdruk uit de twaalfde geheelopnieuw bewerkte en aangevulde uitgave Bevat 5°boek, De adm.en jurisdictionele bescherming van de bestuurde. De Raad van State 1992 DUJARDIN, J., VAN DAMME, M., Kluwer PUB ADM DUJA 1992
Bestuur van de erediensten 2005 DUJARDIN,J., Die Keure PUB ADM DUJA 2005
Rechtspositieregeling van het personeel bij de lokale besturen 2008 DUJARDIN, J., VAN DAMME, M., Die Keure PUB ADM DUJA 2006
Rechtspositieregeling van het personeel bij de lokale besturen 2008 DUJARDIN, J., VAN DAMME, M., Die Keure PUB ADM DUJA 2006
Gemeente- en provinciedecreet (interuniversitaire studiedagen 2005 - 2006) 2006 DUJARDIN (ed.) Die Keure PUB ADM DUJA 2006
Bestuur van de erediensten (Administratieve Rechtsbibliotheek) 2007 DUJARDIN, J., E;A; die Keure PUB ADM DUJA 2007
Burgemeester, statuut. Nr 5, (Reeks Recht in de Gemeente) 2012 DUJARDIN, J., die Keure PUB ADM DUJA 2012
Burgemeester. Bevoegdheden. Nr 6 (Reeks Recht in de Gemeente) 2013 DUJARDIN, J., SOMERS, W., (ed.) die Keure PUB ADM DUJA 2013
Droit administratif. Deel 1 (ULB. Collection de la faculté de Droit) 1989 FLAMME, M. A., Bruylant PUB ADM FLAM 1989
Droit administratif. Deel 2 (ULB. Collection de la faculté de Droit) 1989 FLAMME, M. A., Bruylant PUB ADM FLAM 1989
Praktische kommentaar bij de regelementering van de overheidsopdrachten, 6°voll. en aangev. ed.,Brussel 1996 FLAMME, M.A., MATHEÏ, P., FLAMMA,P., Nationale Confederatie van het bouwbedrijf PUB ADM FLAM 1996
De vergunning van handelsvestigingen 2006 FLAMEY, P., (ed.) Larcier PUB ADM FLAM 2006
Gids van de Vlaamse Overheid 1999 X Ministerie van de Vlaamse Overheid PUB ADM GIDS 1999
Georganiseerde bestuurlijke beroepen.( Administratieve rechtsbibliotheek) Alg. Reeks nr 3 2012 GORIS,J., die Keure PUB ADM GORI 2012
La motivation formelle des actesadministratifs 2005 JADOUL,P., VAN DROOGHENBRORCK S., Die Keure PUB ADM JADO 2005
Ambtenarenrecht. 1, Vakbondsstatuut, collectieve arbeidsverhoudingenin de publieke sector in rechte en in de feiten 1998 JANVIER,R., HUMBLET, P., Die Keure PUB ADM JANV 1998
Behoorlijke regelgeving, ons aller zorg 2005 JUDO,F., Larcier PUB ADM JUDO2005
Geschillen van bestuur, een practische handleiding 1984 LAMBRECHTS,W., Kluwer PUB ADM LAMB 1984
La procédure devant le Conseil d'Etat (Droit et Justice, v.4 1987 LAMBRECHTS,W., Nemesis PUB ADM LAMB 1987
Geschillen van bestuur, 3°herw. ed., (Recht en Praktijk) 1988 LAMBRECHTS,W., Kluwer PUB ADM LAMB 1988
Het administratif kort geding (Recht en Praktijk) 1993 LANCKSWEERDT,E Kluwer PUB ADM LANC 1993
Autonome gemeentebedrijven en vastgoedpolitiek 2006 LEROY,J., Maklu PUB ADM LERO 2006
Raad van State. Afdeling Administratie.6. Rechtsherstel door de Raad van State 2000 LUST, S., Die Keure PUB ADM LUST 2000
Tucht en deontologie : (in)effectiviteit van het tuchtrecht ter handhaving van de waardigheid van het ambt. 2007 LUST, S., Die Keure PUB ADM LUST 2007
Rechtsbescherming tegen de (administratieve) overheid. Een inleiding 2010 LUST, S., die Keure PUB ADM LUST 2010
Overzicht van het Belgisch Administratief Recht 2009 MAST, A., DUJARDIN, J., Kluwer PUB ADM MAST 2009
Overheidsbegrotingen Deel 1, Federale staat, gemeenschappen en gewesten en bijzondere begrotingsstelsels 2002 MATTHIJS, H., Die Keure PUB ADM MATT 2002
Overheidsbegrotingen 2005 MATTHIJS, H., Die Keure PUB ADM MATT 2005
Overheidsbegrotingen, Reeks : Administratieve rechtsbibliotheek 2009 MATTHIJS, H., Die Keure PUB ADM MATT 2009
Rechtsbescherming tegen het stilzitten van het bestuur, 2° ed 1992 OPDEBEECK, I., Die Keure PUB ADM OPDE 1992
Formele motivering van bestuurshandelingen , een beknopte gids 1999 OPDEBEECK, I., Die Keure PUB ADM OPDE 1999
Formele motivering van bestuurshandelingen 1999 OPDEBEECK, I., COOLSAERT,A., Die Keure PUB ADM OPDE 1999
Formele motivering van bestuurshandelingen (Administratieve rechtsbibliotheek. Algemene Reeks) 1999 OPDEBEECK, I., Die Keure PUB ADM OPDE 1999
Beginselen van behoorlijk bestuur 2006 OPDEBEECK, I.,  VAN DAMME, M., Die Keure PUB ADM OPDE 2006
Ambtenarenrecht 2. Algemene beginselen van ambtenarentuchtrecht 2011 OPDEBEEK, l., COOLSAET, A., die Keure PUB ADM OPDE 2011
De onteigeningsprocedure 2007 GHYSELS, J., PALMANS, R., VAN OEVELEN, A. (eds.) Intersentia PUB ADM PALM 2007
De onteigeningsvergoeding: het juridisch regime 2009 PALMANS, R., VERBIST, S., Intersentia PUB ADM PALM 2009
L'expropriation pour cause d'utilité publique 2001 PAQUES, l., Larcier PUB ADM PAQU 2001
Talen in bestuurszaken, in de bedrijven en in de sociale betrekkingen (Algemene Pactische Rechtsverzameling) 1983 RENARD, P., Story - Scientia PUB ADM RENA 1983
L'accès aux documents administratifs 2008 RENDERS, D., Bruylant PUB ADM REND 2008
Actualités du droit des marchés public - Actualia overheidsopdrachten 2010 RENDERS, D., WAUTERS, K., (ed.) Larcier PUB ADM REND 2010
Raad Van State. (Administratieve Rechtsbibliotheek) 2007 STEVENS, R., die Keure PUB ADM STEV 2007
Openbaarheid van bestuur : de werking van het Vlaams Openbaarheidsdecreet in de bestuurspraktijk 2011 TIJS, R., Larcier PUB ADM TIJS 2011
Kerkbesturen 1993 VANDERMOERE,V., DUJARDIN,J., Die Keure PUB ADM VAND 1993
Raad van State. afdeling Wetgeving 1998 VAN DAMME, M., Die Keure PUB ADM VAND 1998
Publieke en private rechtspersonen 2004 VANDENDRIESSCHE, A., Die Keure PUB ADM VAND 2004
Handboek voor de gemeenteraadsverkiezingen (4°) 2006 VANDENDRIESSCHE, A., Die Keure PUB ADM VAND 2006
Handboek voor de gemeenteraadsverkiezingen in het Vlaams Gewest. Nr 7. (Reeks Recht in de Gemeente) 2012 VANDENDRIESSCHE, A., DUJARDIN, J., CRAEGHS, J., die Keure PUB ADM VAND 2012
De concessie in het raam van de publiek-private samenwerking. (Administratieve Rechtsbibliotheek) 2007 VAN GARSSE, S., die Keure PUB ADM VANG 2007
Artikelsgewijs commentaar op de wetgeving overheidsopdrachten 2012 VAN GARSSE, S., (ed.) Politeia PUB ADM VANG 2012
Beheer over de onroerende goederen van openbare rechtspersonen,. 1997 VRANCKX, A., e.a. Die Keure PUB ADM VRAN 2000
Beheer over de onroerende goederen van openbare rechtspersonen,. 2000 VRANCKX, A., e.a. Die Keure PUB ADM VRAN 2000
Beheer over de onroerende goederen van openbare rechtspersonen,. 2005 VRANCKX, A., e.a. Die Keure PUB ADM VRAN 2005
Handboek Wegenrecht 1986 WASTIELS, F., Die Keure PUB ADM WAST 1986
Onteigening om reden van openbaar nut 1989 WASTIELS, F., Die Keure PUB ADM WAST 1989
Middelen en het ambshalve aanvoeren van middelen in het bijzonder 2004 WIRTGEN, A., Die Keure PUB ADM WIRT 2004
Alternatieve tewerkstellingsvormen in de openbare besturen 1986 WUYTS, R., Die Keure PUB ADM WUYT 1986
La responsabilité des pouvoirs publics 1991 X Bruylant PUB ADM X 1991

 

 

PUBLIEK RECHT ONDERWIJS

Titel Jaar Auteur Uitgever Klassement
Studievoortgangsbetwistingen (Reeks Recht en Praktijk) 2012 DERIDDER, J., Kluwer PUB OND DERI 2012
Onderwijsrecht. I. Dragende beginselen 2010 VENY, L.M., Die Keure PUB OND VENL 2010
Het statuut van het personeel in het vrij onderwijs 1980 VERSTEGEN, R., Kluwer PUB OND VERS 1980

 

 

PUBLIEK RECHT, RUIMTELIJKE ORDENING

Titel Jaar Auteur Uitgever Klassement
Het jachtdecreet, practische handleiding bij het decreet van 24 juli 1991 en wetgevende teksten 1992 AERTS,F., Die Keure PUB RO AERT 1992
Het nieuwe decreet R.O. wijzigingen 1 en 8 maart en 19 juli 2002 2002 DESMET,A., Kluwer PUB RO DESM 2002
Droit de l'urbanisme et de l'environnenement, Deel I 1974 DE SURAY, J., Bruylant PUB RO DESU 1974
Droit de l'urbanisme et de l'environnenement, Deel II 1975 DE SURAY, J., Bruylant PUB RO DESU 1975
Droit de l'urbanisme et de l'environnenement, Deel III 1979 DE SURAY, J., Bruylant PUB RO DESU 1979
Ruimtelijke ordening en stedenbouw anno 2000 2000 FLAMEY,P., GHYSELS,J., Kluwer PUB RO FLAM 2000
Ruimtelijke ordening en stedenbouw anno 2001 2001 FLAMEY,P., GHYSELS,J., Kluwer PUB RO FLAM 2001
Het handhavings- en verjaringsdecreet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw 2004 FLAMEY,P., BOSQUET, J., en JUDO,F., Larcier PUB RO FLAM 2004
Panoramcodex I, losbladig 1998 GHYSELS,J., FLAMYE,P., Vanden Broele PUB RO GHYS 1998
L'amenagement du territiore et l'urbanisme  (Travaux de la Faculté de Droit de Namur, v. 9) 1972 HAMBYE, J., HOEFLER, J., LEMOINE,F., e.a. Société d'Etudes Morales Sociales et Juridiques PUB RO HAMB 1972
Ruilverkaveling 1987 HEYERICK, M., Kluwer PUB RO HEYE 1987
De sanctionereing van de stedenbouwmisdrijven, strafrechtelijke, administratieve en herstelmaatregelen. (actueel recht) 1993 HUBEAU,B., PEREMANS,R., Die Keure PUB RO HUBE 1993
Het nieuwe decreet op de ruimtelijke ordening 1999 HUBEAU,B., Die Keure PUB RO HUBE 1999
Behoorlijk ruimtelijk ordenen 2002 HUBEAU,B., Die Keure PUB RO HUBE 2002
Ruimtelijke ordening voor beginners 2005 HUBEAU,B., VOETS, F., Die Keure PUB RO HUBE 2005
Handboek Grond- en pandenbeleid 2011 HUBEAU, B., VANDROMME, T., (ed.) die Keure PUB RO HUBE 2011
Handboek ruimtelijke ordening en stedenbouw. Deel I 2011 HUBEAU, B., VANDEVYVERE, W., DEBERSAQUES, G., die Keure PUB RO HUBE 2011
Ruimtelijke ordening voor beginners 2011 HUBEAU, B., VOETS, F., die Keure PUB RO HUBE 2011
Zakboekje ruimtelijke ordening  2010 2010 LEENDERS,I., Kluwer PUB RO LEEN 2010
De bouw- en verkavelingsvergunning in het Vlaams Gewest 1997 LINDEMANS, D., U.G.A. PUB RO LIND 1997
De grondige hervorming van het bosdecreet 2000 MEULEMANS, D., Die Keure PUB RO MEUL 2000
Buiten de zone. Zonevreemd bouwen en exploiteren. Overzicht wetgeving-rechtspraak 1998 ROELANDTS, B., Die Keure PUB RO ROEL 1998
Het Bosdecreet 2002 VANHAEREN,R., Vanden Broele PUB RO VANH 2002
Handboek Ruimtelijk Betsuurrecht 2006 VAN HOORICK, G., Intersentia PUB RO VANH 2006
Het nieuwe bosdecreet 1990 VAN MIEGROET, M., Die Keure PUB RO VANM 1990
De herstelmaatregelen in het Vlaams decreet ruimtelijke ordening (reeks Recht&Praktijk) 2006 VANSANT,P., Kluwer PUB RO VANS 2006
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw 1983 VEKMAN, R., Kluwer PUB RO VEKE 1983
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw op Nieuwe Weg 2001 VLAAMSPLEITGENOOTSCHAP BRUSSEL Larcier PUB RO VLPL 2001
Loi du 28 février 1882 sur la chasse 1882 SERVAIS,J., Bruylant PUB R SERV 1882

 

 

PUBLIEK RECHT, GEMEENTERECHT

Titel Jaar Auteur Uitgever Klassement
Gemeenteraad. De samenstelling en Werking 2002 SOMERS, W., Die Keure PUB DEM SOM 2002
Gemeenteraadsbevoegdheden 2001 AESTAES, J., Die Keure PUB GEM AEST 2001
Proceshandelingen van en tegen gemeenten 1980 ALAN, A., Kluwer PUB GEM ALEN 1980
College van burgemeester en schepenen. Bevoegdheden 2003 ASTAES, J., Die Keure PUB GEM ASTA 2003
College van bugemeester en schepenen 2003 ASTAES, J.,  DUJARDIN, J., Die Keure PUB GEM  ASTA 2003
Burgemeester: statuut 2005 ASTAES, J., Die Keure PUB GEM ASTA 2005
Aanwerving van gemeentepersoneel (UIA. Reeks Statuut Gemeentepersoneel) 1985 CRAEYE, M., BEBYSER, J., Die Keure PUB GEM CRAE 1985
De nieuwe beleids- en beheerscyclus voor gemeenten, OCMW's en provincies. Nr 2 (reeks recht in de gemeente 2013 DESMET,S., die Keure PUB GEM DESM 2013
Burgemeester : bevoegdheden 2005 DE SOMERE, P., e.a. Die Keure PUB GEM DESO 2005
Gemeentelijke administratieve sancties : balans 1999 - 2009 2010 DE SUTTER, T., Die Keure PUB GEM DESU 2010
Het nieuw syndicaal statuut in de overheidssector;toepassing op gemeentelijk niveau (Recht en Veiligheid) 1986 DHONDT Die Keure PUB GEM DHON 1986
College van burgemeester en schepenen: samenstelling en werking 2010 DUJARDIN, J., SOMERS, W., (ed.) die Keure PUB GEM DUJA 2010
Gemeenteraad: bevoegdheden 2011 DUJARDIN, J., SOMERS, W., (ed.) die Keure PUB GEM DUJA 2011
College van burgemeester en schepenen: bevoegdheden 2011 DUJARDIN, J., SOMERS, W., (ed.) die Keure PUB GEM DUJA 2011
Gemeentelijke verzelfstandiging en intergemeentelijke samenwerking (Reeks Recht en Praktijk) 2013 DUJARDIN,J., SOMERS,W., die Keure PUB GEM DUJA 2013
La procédure devant la députation permanente exerçant ses compétences jurisdictionnelles (Droit et Justice, v. 5) 1987 LAMBOTTE, C., Nemesis PUB GEM LAMB 1987
De tuchtregeling in de lokale besturen .  (UIA Reeks Statuut Gemeentepersoneel) 1985 OPDEBEEK, I., Die Keure PUB GEM OPDE 1985
Handboek voor de Gemeenteraadverkiezingen, addenda 2000 VANDENDRIESSCHE,A., Die Keure PUB GEM VAND 2000
Handboek voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2000 VANDENDRIESSCHE,A., Die Keure PUB GEM VAND 2000
Een toekomst voor de Gemeente 2001 VAN STEENKISTE, VENY,L., Larcier PUB GEM VANS 2001
De nieuwe gemeentewet 2003 X Vanden Broele PUB GEM X 2003
La nouvelle loi communale 2003 X Vanden Broele PUB GEM X 2003
Interkomunale maatschappij (Reeks APR) 1968 DE CLERK, D., Larcier PUB GM DECL 1968