Bibliotheek

 

Intellectuele rechten

 

Titel Jaar Auteur Uitgever Klassement
Huldeboek Jan Corbet. De Belgische auteurswet.Artikelsgewijze commentaar 2006 BRISON, F., VANHEES, H., (ed.) Larcier INTEL BRIS 2006
Octrooien, bescherming en kennis voor een innovatie (De bedrijfsbiblitheek, v. 2). 1987 COPPITERS, A., JONNAERT, E., VERMEERSCH, P., Kluwer INTEL COPP 1987
Auteursrecht (Algemene Praktische Rechtsverzameling) 1997 CORBET, J., Story-Scientia INTEL CORB 1997
Handboek databanken 2010 DE VUYST,B., die Keure INTEL DEVU 2010
Belgisch auteursrecht van oud naar nieuw - e renouveau du droit d'auteur en Belgique. (Centrum voor Intellectuele Rechten). 1996 GOTZEN, F., Bruylant INTEL GOTZ 1996
Auteursrecht : recente evoluties in capita selecta, 2009 KEUSTERMANS, J., Larcier INTEL KEUS 2009
Bescherming van de handelsnaam en de vennootschapsnaam in België 2006 MAEYAERT, P., Larcier INTEL MAEY 2006
Praktijkboek recht en internet. Bescherming van het privéleven 2004 VANDENDRIESSCHE,J., Vanden Broele INTEL PRAK 2004
Recht en electronische handel 2011 VAN EECKE,P., ed.) Larcier INTEL VANE 2011
Het Beneluxmodel. 2003 VANHEES, H., Larcier INTEL VANH 2006
De wettelijke regeling inzake auteurscontracten (R&P reeks) Nr 69 2012 VANHEES, H., Kluwer INTEL VANH 2012