Bibliotheek

 

Handelsrecht

*

HANDELSRECHT, ALGEMEEN

Titel Jaar Auteur Uitgever Klassement
De factuur en verwante documenten 2008 BALLON, G.L., SAMOY, I., Vanden Broele HAN BALL 2008
Bewijs in handelszaken 2011 BALLON, G.-L., Story publichers HAN BALL 2011
Handels- en economisch recht in hoofdlijnen, 7° druk 2005 DIRIX, E., MONTAGIE, Y., VANHEES, H., Intersentia HAN DIRI 2005
Factuur (Reeks Algemene Praktische Rechtsverzameling) 2012 DIRIX, E., BALLON, G.L., Kluwer HAN DIRI 2012
Traité de droit commercial belge, Deel I, Bevat : aperçu historique. Sources. Actes de commerce.Commercants. Agent commerciaux, coutiers, représentants de  commerce et employés. Jurididection commerciale. Compétence et procédure en matière commerciale. L' emploi des langues dans la procédure commercial. 1928 FREDERICQ, L., Bruylant HAN FRED 1928
Traité de droit commercial belge, Deel II, Bevat : Le fonds de commerce et sa protection contre la concurrence illicite. Les bourses de commerce de fonds publics et de marchandises. Les opérations de bourse. La dépossesion des titres au au porteur. 1930 FREDERICQ, L., Bruylant HAN FRED 1930
Trait' de droit commercial belge,  Deel III, Bevat : Les assurances terrestres 1934 FREDERICQ, L., Bruylant HAN FRED 1934
Traité de droit commercial belge, Deel VII, Bevat : Faillites et banqueroutes. Sursis de payment. Concordats judiciaires (1° partie). 1949 FREDERICQ, L., Bruylant HAN FRED 1949
Traité de droit commercial belge, Deel VIII, Bevat : Faillites et banqueroutes. Sursis de payment. Concordats judiciaires ( 2° e partie). 1949 FREDERICQ, L., Bruylant HAN FRED 1949
Traité de droit commercial belge, Deel VI , Bevat : Les sociétés coomerciales en droit belge ( 3° partie) 1950 FREDERICQ, L., Bruylant HAN FRED 1950
Traité de droit commercial belge, Deel IV , Bevat : Les sociétés coomerciales en droit belge ( 1° partie) 1950 FREDERICQ, L., Bruylant HAN FRED 1950
Traité de droit commercial belge, Deel V , Bevat : Les sociétés coomerciales en droit belge ( 2° partie) 1950 FREDERICQ, L., Bruylant HAN FRED 1950
Traité de droit commercial belge, Deel IX, Bevat : Banques et opérations de banque. Le cheque. 1952 FREDERICQ, L., Bruylant HAN FRED 1952
Traité de droit commercial belge Deel X, Bevat : La lettre de change et le billet à ordre. Commentaire de la loi du 10 aôut 1953 1954 FREDERICQ, L., Bruylant HAN FRED 1954
Traité de droit commercial belge, 1955 FREDERICQ, L., Fecheyr HAN FRED 1955
Précis de droit commercial 1970 FREDERICQ, L., Bruylant HAN FRED 1970
Bijvoegsel bij het handboek van Belgisch handelsrecht 1970 FREDERICQ, L., Bruylant HAN FRED 1970
Handboek van Belgisch handelsrecht, 2° herz. en vervoll. ed. Deel II 1978 FREDERICQ, L., Bruylant HAN FRED 1978
Handboek van Belgisch handelsrecht, 2° herz. en vervoll. ed. Deel III 1981 FREDERICQ, L., Bruylant HAN FRED 1981
Handels en Economisch recht, deel 2: mededingingsrecht, A. handelspraktijken. (Beginselen van het Belgisch Privaatrecht) 2013 STUYCK, J., Kluwer HAN STUY 2013
Rechtsvergelijkende studie over de nationaliteit der vennootschappen. 1964 VAN BOXEM, G., Bruylant HAN VANB 1964
La distribution auromobile : chronique de jurisprudence 1998 - 2005 2007 VAN BUNNEN, D., Larcier HAN VANB 2007
Handels- en economisch recht 1975 VAN GERVEN, W., De Standaard HAN VANG 1975
Principes de droit commercial, Deel II 1957 VAN RYN, J., HEENEN, J., Bruylant HAN VANR 1957
Principes de droit commercial, Deel III 1960 VAN RYN, J., HEENEN, J., Bruylant HAN VANR 1960
Principes de droit commercial, Deel IV 1965 VAN RYN, J., HEENEN, J., Bruylant HAN VANR 1965
Principes de droit commercial, Deel I, 2° ed., 1976 VAN RYN, J., HEENEN, J., Bruylant HAN VANR 1976
Principes de droit commercial, Deel IV  2° ed., 1988 VAN RYN, J., HEENEN, J., Bruylant HAN VANR 1988

 

 

HANDELSRECHT, ONDERNEMINGSRECHT

Titel Jaar Auteur Uitgever Klassement
Handels- en economisch recht, 3° voll. herz. ed., Deel I (Beginselen van Belgisch privaatrecht, v. XIII). Bevat : Ondernemingsrecht voorafgegaan door economisch grondslagenrecht. 1985 VAN GERVEN, G., Story-Scientia HAN OR BBPR 1985
Delocalisatie van de bedrijven 1994 BERNARD, P., VAN SEBROECK, H., Planbureau HAN OR BERN 1994
De handelszaak (Reeks Algemene Practische Rechtsverzameling) 1989 BOUCKAERT, F., Story-Scientia HAN OR BOUC 1989
Wetgevingsbundel Ondernemingsrecht 2010 BRAECKMANS, M., BERVOETS, M., Knops HAN OR BRAE 2010
Wetgevingsbundel Ondernemingsrecht - Master na Masteropleiding. U. Antwerpen 2011 - 2012 2011 BRAECKMANS, H., BERVOETS, M., Knops HAN OR BRAE 2011
Wergevingsbundel Ondernemingsrecht. Master na Masteropleiding 2012 - 2013 2012 PROF. Dr. BRAECKMANS, H., BERVOETS, H., Universiteit Antwerpen HAN OR BRAE 2012
Le contrat de concession de vente exclusive, ses effets entre parties, ses effets à l'égard des tiers. Commentaire de la loi du 27 juillet 1961 1962 BRICMONT, G., GYSELS, R., Larcier HAN OR BRIC 1962
Het juridisch kader van de faillisementsvoorkoming. (Interuniversitair Centrum voor Rechtsvergelijking) 1989 COLLE, P., Maklu HAN OR COLL 1989
De invloed van de nieuwe wetten betreffende het gerechtelijk akkoord en faillissement op de kredieten en de kredietzekerheden,  Rechtswetenschappen. 1998 CUYPER, A., Kluwer HAN OR CUYP 1998
Le statut des concessionaires exclusifs, loi du 27 Juillet 1961, commentaire pratique, 1962 DE BISEAU DE HAUTEVILLE, C., Bruylant HAN OR DEBI 1962
Les contrats de commerce internationaux? 2° rev. et audm. ed., 1991 DELACOLLETTE, J., De Boeck-Wesmael HAN OR DELA 1991
De lex mercatoria, inleiding op de studie van het transnationaal handelsrecht, LXV p. (T.M.C. Asser Instituut). 1989 DE LY, F., Maklu HAN OR DELY 1989
Les faillites et la cour de cassation 1974 DEMBOUR, P., Bruylant HAN OR DEMB 1974
Le contrat de franchise, chronique de jurisprudence française et belge 1995 - 2000 (Dossier JT) 2001 DEMOLIN, P., Larcier HAN OR DEMO 2001
Overdracht van ondernemingen 2004 DE MUYNCK, M., Larcier HAN OR DEMU 2004
Le droit de la représentation commerciale, étude comparative et critique du statut des représentants salariés et des agents commerciaux (Allemagne, Belgique, France, Italie, Pays-Bas, Luxembourg, Deel I,  C.I.D.C. (Centre Interuniverstaire de droit Comparé, v. 20 1975 DE THEUX, A., C.I.D.C. HAN OR DETH 1975
De cheque 1979 DE VROEDE, P., Kluwer HAN OR DEVR 1979
Boedelschulden in het insolventierecht, 2005 DE WILDE, A., Intersentia HAN OR DEWI 2005
Van handelsagent tot joint venture, een doorlichting van de distributietechnieken 1994 FRANCOIS, P., POPPE, G., VAN MALDEGEM,K., e.a.; ced.samson HAN OR FRAN 1994
Het statuut van de handelsvertegenwoordigers 2006 LECLERQ, P., Kluwer HAN OR LECL 2006
Financing entrepreneurial companies 2004 MANIGART, S., Larcier HAN OR MANI 2004
De overdracht van een handelszaak: nieuwe wetgeving en actuele tendensen 2010 MEULEMANS, D., (ed.) Story Publishers HAN OR MEUL 2010
De ondernemer 1999 MISTELI, J-M., Kluwer HAN OR MIST 1999
Beëindiging van overeenkomsten met handelstussenpersonen 2009 NAEYAERT, P., TERRYN, E., die Keure HAN OR NAEY 2009
Wisselbrief en orderbriefje. APR 1972 RONSE, J., Story HAN OR RONS 1972
Wisselbrief en orderbriefje. deel 2,  APR 1972 RONSE, J., Story HAN OR RONS 1972
Actualia handelstussenpersonen 2006 STRAETMANS, G., (ed.), MERTENS, D., (ed.) Intersentia HAN OR STRAE 2006
De handelsagentuurovereenkomst, de nieuwe wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst, 1995 STUYCK, J., MAEYAERT, P., die Keure HAN OR STUY 1995
Bankcontracten 2003 TILLEMAN, B., DU LAING, B., die Keure HAN OR TILL 2003
Handels- en economisch recht. Deel 1 : Ondernemingsrecht. (Reeks Beginselen van Belgisch privaatrecht) 2011 TILLEMAN, B., TERRYN, E., Kluwer HAN OR TILL 2011
Termijnzakboekje Handelsrecht 1996 GOOSSENS, N., Kluwer HAN OR TMZB 1996
Curatoren en vereffenaars, actuele ontwikkelingen 2006 BRAECKMANS, H., TILLEMAN, B., e.a. Intersentia HAN OR TYLL 2006
Faillissementswet anno 2008 2008 VAN CAMP, E., MERTENS, I., Kluwer HAN OR VANC 2008
Franchising 1989 VAN DEN ABEELE, F., Kluwer HAN OR VAND 1989
Handelsagentuur en verkoopconcessie in europees verband 1991 VAN DEN BOSSCHE, A. M., GOORDEN, H., Maklu HAN OR VAND 1991
Mediatie van Handelsgeschillen 2002 VAN HOUTTE, H., WAUTELET, P., Acco HAN OR VANH 2002
Manuel du curateur de faillite, 4°,rev. et compl. ed., 1979 VEROUGSTRAETE, I., H.Swinnen HAN OR VERO 1979
Manuel de la continuité des entreprises et de la faillite, 2010 VEROUGSTRAETE, I., Kluwer HAN OR VERO 2010
De concessieovereenkomst in België 1996 DESTRYCKER, A., WILLEMART, M., Kluwer HAN OR WILL 1996
De tussenkomst van de bedrijfsrevisor in het kader van een waardering van een onderneming 2003 X X HAN OR X 2003
Faillites et concordats 2000 ZENNER, A., Larcier HAN OR ZENN 2000
Faillites et concordats 2003 ZENNER, A., Larcier HAN OR ZENN 2003
Wet continuïteit ondernemingen 2009 ZENNER, A., Intersentia HAN OR ZENN 2009
La loi relative à la continuité des entreprises: à l'épreuve de sa première pratique 2010 ZENNER, A., Larcier HAN OR ZENN 2010

 

 

HANDELSRECHT, VENNOOTSCHAPSRECHT

Titel Jaar Auteur Uitgever Klassement
Het vennootschapsbelang als norm voor conflictprocedures. Het deskundigenonderzoek, voorlopige maatregelen, geschillenregeling er gerechtelijke ontbinding. 2011 ULBURGHS, N., Srory publichers HAN VEEN ULBU 2011
Taken en Aansprkakelijkheid van Commissarissen en Bedrijfsrevisoren 2002 AERTS, K., Larcier HAN VENN AERTS 2002
Actuele ontwikkelingen inzake vennootschapsrecht 2010 ALLEMEERSCH, B., SAGAERT, V., (ed.) Intersentia HAN VENN ALLE 2010
Wetboek van Vennootschappen, Wet 7 mei 1999 2000 BENOIT-MOURY, A., Larcier HAN VENN BENO 2000
Code des Sociétés 2000 BENOIT-MOURY, A., Larcier HAN VENN BENO 2000
Praktijkgids KMO 1998 BERQUIN, H., COENE, W., Kluwer HAN VENN BERQ 1998
Fusies en splitsingen van vennootschappen, dossier (Tijdschrift voor Notarissen) 1994 BOUCKAERT, F., MEULEMANS, D., VERSTAPPEN, K., die Keure HAN VENN BOUC 1994
Het gewijzigde vennootschapsrecht 1991, het nieuwe recht van de N.V., B.V.B.A. en coöperatieve vennootschap na de wetten van 8 en 20 juli 1991. 1992 BRAECKMANS, H., WYMEERSCH, E., Maklu HAN VENN BRAE 1992
omgaan met conflicten in de vennootschap 2009 BYTTEBIER, K., e.a. Intersentia HAN VENN BYTT 2009
Beroepskosten voor vennootschappen 2001 CHEVALIER, C., Larcier HAN VENN CHEV 2001
Ondernemen met de vennootschap met sociaal oogmerk 2001 COECKELBERGH, D., Mys&Breesch HAN VENN COEC 2001
Orgaantheorie in rechtspersonen van privaatrecht 2010 DELVOIE, J., Intersentia HAN VENN DELV 2010
VZW en STICHTING 2005 DENEF, M., DE LEENHEER, D., die Keure HAN VENN DENE 2005
Het vernieuwd juridisch kader van de ondernemingen, financieel-, vennootschaps- en boekhoudrecht 1993 FLAMEE, M., (ed.) die Keure HAN VENN FLAM 1993
De Europese en Belgische Economische Samenwerkingsverbanden. (EESV en ESV). (Tijdschrift voor rechtspersoon en vennooteschap) 1989 GEENS, K., Biblo HAN VENN GEEN 1989
Juridische actualiteit omtrent de KMO, de kleine en middelgrote onderneming in het Europees en Belgisch recht (K.U.L. Jur. Falconis Libri, v.2) 1996 GEENS, K., Jura Falconis HAN VENN GEEN 1996
Verenigingen en vennootschappen. 2. De vennootschap. A. Algemeen deel, (Reeks Beginselen van Belgisch privaatrecht) 2011 GEENS, K., WYCKAERT, M., Kluwer HAN VENN GEEN 2011
Responsabilité des dirigeant de sociétés 2004 GOFFIN, J.-F., Larcier HAN VENN GOFF 2004
Manuel des sociétés anonymes, suivi de formulaire d'actes et des textes légaux? 2e 1973 GREGOIRE, A., Bruylant HAN VENN GREG 1973
Commentaire pratique de la loi du 6 mars 1973 modifiant la Législation relative aux sociétés commerciales, 2e ed., Supplément au Manuel des sociétés anonymes. 1973 GREGOIRE, A., Larcier HAN VENN GREG 1973
De bescherming van de minderheidsaandeelhouder. (Tijdschrift voor rechtspersoon en vennooteschap) 1988 LIEVENS, J., Biblo HAN VENN LIEV 1988
De éénpersoons- B.V.B.A. 1988 LIEVENS, J., Kluwer HAN VENN LIEV 1988
Fusies & splitsingen, juridisch, fiscaal, draaiboeken en modellen 1993 LIEVENS, J., DE BROE, L., MASELIS, P., Mys & Breesch HAN VENN LIEV 1993
De vzw stap voor stap 2005 MATHEI, S., Lexalis HAN VENN MATH 2005
De VZW stap voor stap 2010 MATHEI, S., Larcier HAN VENN MATH 2010
De Publieke Vennootschap 2002 NAPOLITANO, D., Larcier HAN VENN NAPO 2002
Notariêlle actualiteit, Ondernemingsrecht, studiedag Ondernemingsrecht i.v.m. het notariaat Leuven-1 december 1990 .(Notariële Actualiteit, v.1). 1991 X die Keure HAN VENN NOTA 1991
Hervorming van de vennootschapsbelasting 2003 PEETERS, B., Larcier HAN VENN PEET 2003
V.Z.W. Zakboekje 1999 PRIMS,H., Kluwer HAN VENN PRIM 1999
De nieuwe v.z.w. wet 2002 PRIMS, H., Kluwer HAN VENN PRIM 2002
Inbreng en overdracht van bedrijfstak en algemeenheid 2004 SELLESLAGS, K., Larcier HAN VENN SELL 2004
Vademecum voor de vennootschap 2005 TIEST, R., Intersentia HAN VENN TIES 2005
Les sociétés anonymes, guide pratique 1975 T'KINT, J., GISELINCK, R., Larcier HAN VENN TKIN 1975
Ondernemingsfinanciering bij de overname van vennootschappen 2004 TROCH, K., Larcier HAN VENN TROC 2004
Rechtsvergelijkende studie over de nationaliteit der vennootschappen. (Interuniverstair Centrum voor Rechtsvergelijking). Voorwoord door G. Van Hecke. 1964 VAN BOXSOM, G., Bruylant HAN VENN VANB 1964
Aandeelhouderschap van beursgenoteerde vennootschappen 2001 VAN DER ELST Larcier HAN VENN VAND 2001
Aansprakelijkheid van vennootschapsbestuurders 2009 VANDENBOGAERDE, M., Intersentia HAN VENN VAND 2009
Rechtspersonenrecht 1999 VAN EECKHOUTTE, W., Mys & Breesch HAN VENN VANE 1999
Handboek verenigingen 2003 VAN GERVEN, D., Biblo HAN VENN VANG 2003
De coöperatieve vennootschap. (Recht en Praktijk v. 16) 1989 VAN HULLE, A., HOFKENS, F., VAN HULLE, K., Kluwer HAN VENN VANH 1989
Sociétés privées à responsabilité limitée (Répertoire Notarial) 1989 VAN HOUTTE,J., Larcier HAN VENN VANH 1989
Recht en techniek van vergadering - beraadslagen en stemming 1966 VAN LENNEP, R., De Vlaamse Drukkerij HAN VENN VANL 1966
Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders (Sociale prktijkstudies) 2010 VERSCHELDEN, P., MEEUWSSEN, P., LAURIJSSEN,J., Kluwer HAN VENN VERS 2010
Almanak vrije beroepen, ondergebracht in een professionele vennootschap. 1999 WEYERS, P., Standaard HAN VENN WEYE 1999
Bestuurder en besturen is twee 2003 X Larcier HAN VENN X 2003
Vennootschapswetgeving 2003 X Standaard HAN VENN X 2003

 

 

HANDELSRECHT, VERZEKERINGEN

Titel Jaar Auteur Uitgever Klassement
Manuel des assurances 2004 ANDRE-DUMONT, J.-C., e.a., Kluwer HAN VERZ ANDR 2004
Tien jaar praktijk artikel 29bis, (Reeks Recht en Praktjk) 2004 BOHGAERT, J., Kluwer HAN VERZ BOGA 2004
Verjaring in het verzekeringsrecht (Recht en Praktijk, v. 15). 1989 BREWAEYS, E., Kluwer HAN VERZ BREW 1989
Verjaring in het verzekeringsrecht (Recht en Praktijk, v. 15). 2000 BREWAEYS, E., BAELE,I., Kluwer HAN VERZ BREW 2000
Les assurances de groupes 1965 CARTON DE TOURNAI, R., Bruylant HAN VERZ CART 1965
De nieuwe reglementering inzake rechtsbijstandverzekering 1991 COLLE, P., Maklu HAN VERZ COLL 1991
Bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten 1996 COLLE, P., Maklu HAN VERZ COLL 1996
Handboek bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten 2001 COLLE, P., Intersentia HAN VERZ COLL 2001
Algemene beginselen van het Belgisch verzekeringsrecht 2002 COLLE, P., Intersentia HAN VERZ COLL 2002
Algemene beginselen van het Belgisch verzekeringsrecht. (4° herwerkte ed.) 2006 COLLE, Ph., Intersentia HAN VERZ COLL 2006
Handboek bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten 2010 COLLE, P., Intersentia HAN VERZ COLL 2010
Algemene beginselenvan het Belgisch verzekeringsrecht 2011 COLLE, P., Intersentia HAN VERZ COLL 2011
Rechtsbijstand en verzekering, derde Leuvense verzekeringsdagen 14 en 15 mei 1982. ( K.U.L. Instituut voor Actuariële Wetenschappen) 1983 COUSY, H., CLAASSENS, H., Kluwer HAN VERZ COUS 1983
Produktenaansprakelijkheid, veiligheid en verzekering, vijfde Leuvense verzekeringsdagen 10 en 11 okt. 1986. (K.U.L. Instituut voor Actuariële Wetenschappen) 1986 COUSY, H., CLAASSENS,H., Maklu HAN VERZ COUS 1986
Professionele aansprakelijkheid en verzekering, zevende Leuvense verzekeringsdagen 18 en 19 mei 1991. (K.U.L. Centrum Verzekeringswetenschap) 1991 COUSY, H., CLAASSENS, H., Maklu HAN VERZ COUS 1991
Professionele aansprakelijkheid en verzekering 1991 COUSY, H., CLAASSENS, H., Maklu HAN VERZ COUS 1991
Wetgeving verzekeringen 1998 COUSY, H., VAN SCHOUBROECK, C., Kluwer HAN VERZ COUS 1998
Le bureau belge des assureurs automobiles - Le fonds commin de garantie automobile - L'assurance automobile frontière, historique et fonctionnement 1979 DE RUYCK, J., Bruylant HAN VERZ DERU 1979
Le bureau belge des assureurs automobiles - Le fonds commin de garantie automobile - L'assurance automobile frontière, historique et fonctionnement 1979 DE RUYCK, J., Bruylant HAN VERZ DERU 1979
Le bureau belge des assureurs automobile 2001 DE RUYCK, J., Bruylant HAN VERZ DERU 2001
Zeeverzekering en averijverzekering 2005 DIERYCK, C., Larcier HAN VERZ DIER 2005
De vergoeding van de zwakke weggebruikers in de autoverzekering, een praktische handleiding. (Tijdschrift voor Verzekeringen? v. 3). 1995 X Kluwer HAN VERZ DOSS 1995
De levensverzekering in België in een Europees kader. (Tijdschrift voor Verzekeringen, dossier). 1995 X Kluwer HAN VERZ DOSS 1995
Bouwwerken en verzekeringen / Travaux de construction et assurances. (Tijdschrift voor verzekeringen, v. 4). 1998 X Story-Scientia HAN VERZ DOSS 1998
La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. Dix années d'application 2003 DUBUISSON, B., JAFOUL, P., (ed.) Bruylant HAN VERZ DUBU  2003
Droit de l'assurance de vie, contrats individuels grande branche. (U.L.B. Collection de Faculté de Droit) 1987 ERNAULT, J., Bruylant HAN VERZ ERNA 1987
Les recours de l'assureur 2009 EYBEN, C., VERDURE, C., (ed.) Anthemis HAN VERZ EYBE 2009
Verzekeringsrecht 1999 FONTAINE, M., De Boeck & Larcier HAN VERZ FONT 1999
Verzekeringsrecht 2011 FONTAINE, M., Larcier HAN VERZ FONT 2011
De nieuwe WAM wetgeving 2003 JOCQUE, G., Larcier HAN VERZ JOCQ 2003
Le nouveau contrat-type d'assurance R.C. automobile du 1er janvier 1993 1993 KINET, S., Bruylant HAN VERZ KINE 1993
Tables de mortalité - sterftetafels 1991 -1993, 4e ed. 1996 LEVIE, G., Bruylant HAN VERZ LEVI 1996
Rechtspraak verzekeringsrecht 1999 MERCHIERS, Y., COLLE, Intersentia HAN VERZ MERC 1999
Regres in de WAM, (Reeks Recht en Praktijk) 2008 PETITAT, J.-P., Kluwer HAN VERZ PETI 2008
De landverzekeringsovereenkomst, praktisch commentaar bij de wet van 25 juni 1992 1993 PONET, F., RUBENS,P., VERHEES, W., Kluwer HAN VERZ PONE 1993
Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht 2001 SCHUERMANS, L., Intersentia HAN VERZ SCHU 2001
Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht 2008 SCHUERMANS, L., Intersentia HAN VERZ SCHU 2008
Vademecum autoverzekeringen en wegverkeer. Losbladig met aanvullingen. STASSEYNS, J., Kluwer HAN VERZ STAS
Termijnzakboekje verzekerings- en transportrecht 1996 D'HOINE, S., VAN GYSEL, R., Kluwer HAN VERZ TMZB 1996
De verzekering van motorrijtuigen, Druk G. 1974 VANDEUR, M., Michiels HAN VERZ VAND 1974
De verzekering van motorrijtuigen 1974 VANDEUR, M., Michiels HAN VERZ VAND 1974
Kluwer's verzekeringshandboek. Losbladig met aanvullingen 1981 X Kluwer HAN VERZ VERZ
De wetgeving over de landverzekeringsovereenkomst 1954 X B.V.V.O. HAN VERZ X 1994
De wetgeving over verzekeringsbemiddeling en -distributie 1996 X B.V.V.O. HAN VERZ X 1996
Verzekeringsfraude voorkomen 1998 X B.V.V.O. HAN VERZ X 1998
De verzekering in België. Jaarverslag 1998 1999 X B.V.V.O. HAN VERZ X 1999

 

 

HANDELSRECHT, TRANSPORT EN ZEERECHT

Titel Jaar Auteur Uitgever Klassement
Wegtransport Rij- en rusttijden 2003 COOL, D., VANDEN BOGAERDE, F., Kluwer HAN TRAN COOL 2003
Zakelijke rechten en hypotheken op schepen. (Reeks Recht en Praktijk) 2006 DE LATTE, G., Kluwer HAN TRAN DELA 2006
Zending en opdracht van de Nautische Commissie bij de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen : een praktische benadering 2006 DEWULF, S., Larcier HAN TRAN DEWU 2006
De commissionair-expediteur 2006 NOELS, D., Larcier HAN TRAN NOEL 2006
Droit des transports et droit maritime. (Collection PEDASUP, v. 13). 1989 PUTZEYS, J., Bruylant HAN TRAN PUTZ 1989
Scheepvaart op zee 2004 SOMERS, E., Larcier HAN TRAN SOME 2004
Vervoer onder Cognossement 2001 STEVENS, F., Larcier HAN TRAN STEV 2001
Goederenvervoer courante afkortingen en acroniemen 2000 WITLOX, F., Mys & Breesch HAN TRAN WIYL 2000

 

 

HANDELSRECHT, ECONOMISCH RECHT

Titel Jaar Auteur Uitgever Klassement
De wet marktpraktijken: een eerste commentaar 2011 BALLON,G.-L., VERVERKEN,S., Kluwer HAN EC BALL 2011
Handels- en economisch recht. (Beginselen van Belgisch privaatrecht, v. XIII). Bevat, Mededingingsrecht, Kartelrecht (Belgisch en Europees). Deel 2. 1985 VAN GERVEN, G., MARESCEAU, M., STUYCK, J., Story-Scientia HAN EC BBPR 1985
Le crédit à la consommation 2004 BIQUET-MATHIEU, C., Larcier HAN EC BIQU 2004
Rechtshulp aan de consument 1981 BOURGOIGNIE, T., Bruylant HAN EC BOUR
Onrechtmatige bedingen 2009 CAMBIE, P., Larcier HAN EC CAM 2009
Handelspraktijken en mededinging, jaarboek 1999, rechtspraak 1 januari - 31 december /Pratiques du commerce et concurence, annuaire 1988-1999, 1990
ontbreekt
X DE BAUW, H., Kluwer HAN EC DEBA 1988-1999
Marktpraktijken intellectuele eigendom, Mededinging. 2010 DE BAUW,H., Kluwer HAN EC DEBA 2010
Marktpraktijken. Intellectuele eigendom. Mededinging. Pratiques de marché. Propriété intellectuelle. Concurrence. Jaarboek 2011 2012 DE BAUW, H., Kluwer HAN EC DEBA 2012
Handelspraktijken en Mededinging, Register 1988-1999 2001 DE BAUW, H., Kluwer HAN EC DEBA REG 2001
Les pratiques du commerce, Deel I. Bevat : Le droit de la concurrence 1973 DE CALUWE, A., DELCORDE, A., LEURQUIN, X., Larcier HAN EC DECA 1973
Les pratiques du commerce, Deel I. Bevat : Le droit de la concurrence 1973 DE CALUWE, A., DELCORDE, A., LEURQUIN, X., Larcier HAN EC DECA 1973
La bancassurance en mouvement 2005 DE GRYSE, B., Larcier HAN EC DEGR 2005
De contractuele verhouding inzake portefeuillebeheer: op de wip tussen MiFID en privaatrecht 2010 DELAEY, S., Intersentia HAN EC DELA 2010
Prijsregeling (Algemene Praktische Rechtsverzameling) 1976 DE VROEDE, P., Story-Scientia HAN EC DEVR 1976
Handboek van het Belgisch economisch recht, 2° herz. en verm. ed. 1981 DE VROEDE, P., Kluwer HAN EC DEVR 1981
Actualités du droit du crédit à la consommation 2004 DOMONT-NAERT, F., JADOUL, P., Publication des Facultés universitaire Saint-Louis, Bruxells HAN EC DOMO 2004
Economische theorie en economische politiek 1956 EYSKENS, G., X HAN EC EYSK 1956
Jaarboek kredietrecht en collectieve schuldenregeling, l'Observatoire du crédit et de l'Endettement 2003 X X HAN EC JAAR 2003
Handelspraktijken en Mededinging, Jaarboek 2000 DE BAUW, H., Kluwer HAN EC JAARBOEK 2000
Handelspraktijken en Mededinging, Jaarboek 2003 2004 DE BAUW, H., Kluwer HAN EC JAARBOEK 2003
Handelspraktijken en Mededinging, Jaarboek 2004 2005 DE BAUW, H., Kluwer HAN EC JAARBOEK 2004
Handelspraktijken en Mededinging, Jaarboek 2005 2006 DE BAUW, H., Kluwer HAN EC JAARBOEK 2005
Handelspraktijken en Mededinging, Jaarboek 2006 DE BAUW, H., Kluwer HAN EC JAARBOEK 2006
Handelspraktijken en Mededinging, Jaarboek 2007 2007 DE BAUW, H., Kluwer HAN EC JAARBOEK 2007
Handelspraktijken en Mededinging, Jaarboek 2008 2008 DE BAUW, H., Kluwer HAN EC JAARBOEK 2008
Handelspraktijken en Mededinging, Jaarboek 2009 DE BAUW, H., Kluwer HAN EC JAARBOEK 2009
Het consumentenkrediet, de wet van 12 juni 1991. (reeks Recht & Praktijk) 1993 LETTENY,P., Kluwer HAN EC LETT 1993
Het consumentenkrediet, de wet van 12 juni 1991. (reeks Recht & Praktijk) 1993 LETTENY,P., Kluwer HAN EC LETT 1993
Le financement des ventes. 2004 ROSEN, B. Larcier HAN EC ROSE 2004
Consument en markt 1998 STRAETMANS, G., Kluwer HAN EC STRA 1998
De wet handelspraktijken anno 2008 2008 STRAETMANS, G., STUYCK, J., TRRYN, E., (ed.) Kluwer HAN EC STRAE 2008
De nieuwe wet handelspraktijken, wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de consument. (Studiecentrum voor Consumentenrecht. Referaten en discussies van de studiedagen te Leuven op 15 en 16 nov. 1991 met vergelijkende teksten en concordantietabel van de oude en nieuwe wet. 1992 STUYCK, J., WYTINCK, P., Story-Scientia HAN EC STUY 1992
Financiële diensten en de consument 1994 STUYCK, J., STRAETMANS, G., Kluwer HAN EC STUY 1994
Handelspraktijken Anno 1996. (Studiecentrum voor consumentenrecht, Leuvense namiddagen voor het mededingingsrecht, v. 1). Belangrijkste recente ontwikkelingen in de toepassing van de wet van 14 juli 1991 betr. de handelspraktijken en de bescherming van de consument. 1996 STUYCK, J., BALLON, E., DE BAUW, H., e.a. Kluwer HAN EC STUY 1996
Termijnzakboekje Economisch Recht 1996 1995 GOOSENS,N., Kluwer HAN EC TZMB 1996
Produktaansprakelijkheid 2000 VAN DE GEHUCHT, D., Mys & Breesch HAN EC VAND 2000
Horizontale overeenkomsten en EG Mededingingsrecht 2002 VAN DEN BOSSCHE, A.M., Larcier HAN EC VAND 2002
EG-groepsvrijstellingen: verticale overeenkomsten en motorvoertuigendistributie 2003 VANDERELST, A., WIJCKMANS, F., TUYTSCHAEVER, F., Larcier HAN EC VAND 2003

 

 

HANDELSRECHT, FINANCIEEL RECHT

Titel Jaar Auteur Uitgever Klassement
Vastggoedbevaks. Tien jaar K.B. 10 april 1995 2005 BLOCKEREYE, T., Larcier HAN FIN BLOC 2005
Factoring, een juridische analyse. (UIA. Departement Rechten) 1979 BRAECKMANS, H., ced-samsom HAN FIN BRAE 1979
Le risque opérationnel 2005 CHAPELLE, A., HUBNER, G., PETERS, J-P., Larcier HAN FIN CHAP 2005
Les obligations: concepts financiers et comptables essentiels 2004 COLMANT, B., e.a. Larcier HAN FIN COLM 2004
Applications des normes comptables IAS 32 et IAS 39 en 2005 2005 COLMANT, B., HUBIN, J- F., MASQUELIER, F., Larcier HAN FIN COLM 2005
Les accords de Bâle II pour le secteur financier 2005 COLMANT, B., DELFOSSE, V., PETERS, J-Ph., RAUÏS, B., Larcier HAN FIN COLM 2005
Les obligations convertibles 2005 COLMANT, B., DELFOSSE, V., Larcier HAN FIN COLM 2005
Les stock options. Analyse en droit fiscal, social et comptable belge 2006 COLMANT, B., e.a. Larcier HAN FIN COLM 2006
The real Options Approach to Strategic Capital Bedgetting and Company Valuation 2006 DE MAESENEIRE, W., Larcier HAN FIN DEMA 2006
Documentaire kredieten. (Algemene Practische Rechtsverzameling) 1981 DE VUYST, B. M., Story-Scientia HAN FIN DEVU 1981
Inzake kwaliteit, de kwaliteits- of derdenrekening naar Belgisch en Nederlands recht. 1998 DE VROEDE, P., VRIESENDORP, R.D., Kluwer HAN FIN DIRI 1998
Euro-wetboek/Code de l'euro 1999 BRUYNEEL, A., VEROUGSTRAETE, I., De Boeck & Larcier HAN FIN EURO 1999
Les offres publiques d'acquisation 2001 JAKHIAN, G., Larcier HAN FIN JAKH 2001
Financial buy - outs 2005 LAMON, H., Larcier HAN FIN LAMO 2005
De rekening-courant. (Vlaamse Rechtskundige Bibliotheek) 1976 NELISSEN, J. M., X HAN FIN NELI 1976
Obligations souveraines. 2005 OOSTERLINCK, K., SZAFARZ, A., Larcier HAN FIN OOST 2005
Financiële diensten op afstand 2005 STEENNOT, R., Larcier HAN FIN STEE 2005
Giraal en electronisc betalingsverkeer 2011 STEENNOT,R., Kluwer HAN FIN STEE 2011
Termijnzakboekje Financieel Recht 1996 1995 VAN INGELGHEM, A., Kluwer HAN FIN TMZB 1996
De kredietopening 1984 VAN DOORSLAER, J., Kluwer HAN FIN VAND 1984