Bibliotheek

 

Gerechtelijk recht

 

Titel Jaar Auteur Uitgever Klassement
Jaarboek 2010 2010 ABEX GER ABEX 2010
Advocatenpocket 1995-1996, 1996 DESMEDTS, M., VANDEBERGH, H., BREESCH, A., Nys&Breesch GER ADPO 1996
De nieuwe wet op de bemiddeling. 2005 ALLEMEERSCH, B., e.a. die Keure GER ALLE 2005
Gerechtelijk recht geannoteerd 2011 ALLEMEERSCH, B., e.a. die Keure GER ALLE 2011
Gerechtelijk Recht geannoteerd 2012 ALLEMEERSCH, B., e.a. die Keure GER ALLE 2012
Vlaamse conferentie bij de balie te Antwerpen (ed.) Meester van het proces. Topics gerechtelijk recht 2010 X Larcier GER ANTW 2010
Vlaamse conferentie bij de balie te Antwerpen (ed.) Kort Geding 2010 X Larcier GER ANTW 2010
Deontologische regels en huishoudelijk reglement. 2000 BALIE BRUSSEL Larcier GER BALI 2000
Actualia gerechtelijk recht 2008 BALIE GENT Larcier GER BALI 2008
La procédure devant la nouvelle Cour européenne des droits de l'homme après le Protocole n° 11,actes du séminaire organisé à Bruxelle le 9 octobre 1998, par les Instituts des droits de l'homme des barreaux de Paris et de Bruxelles. 1999 BERGER, V., CLEMENT, J.-N., DE BRUYN, D., e.a. Bruylant GER BERG 1999
Formulaire annoté de Procédure Commerciale. Bevat: Les effets de commerce, la lettre de change, le billet à ordre. 1963 BEYENS, E., Larcier GER BEYE 1963
De advocatenakte - L'acte d' avocat, Referaten van een colloquium georganiseerd op initiatief van de stafhouders van de balies van Brussel. (Nederlandse én Franse orde), Antwerpen en Luik. 2005 BOULARBAH, H., e.a. Larcier GER BOUL 2005
Requête unilatérale et inversion du contentieux. 2010 BOULARBAH, H., e.a. Larcier GER BOUL 2010
Les défenses en droit judiciaire, 2010 BOULARBAH, H., VAN DROOGHENBROECK, J.- F., Larcier GER BOUL 2010
Gerechtelijk deskundigenonderzoek. 2003 BOURS, J.-P., die Keure GER BOUR 2003
Précis de procédure civile, 3° ed.: Bevat: Organisation judiciaire compétence. 1944 BRAAS, A., Bruylant GER BRAA 1944
Goed procesrecht, goed procederen 2003 BREMS, E., Kluwer GER BREM 2003
Goed procesrecht, goed procederen, cyclus DELVA 2003 2004 BREMS, E., e.a. Kluwer GER BREM 2004
Het recht op hoger beroep en het beginsel van de dubbele aanleg in het civiele geding. 1995 BROECKX, K., Maklu GER BROE 1995
Beslag en rangregeling. 2001 BYTTEBIER, J., BOUCKAERT, F., Univ. Pers Leuven GER BYTT 2001
Gerechtelijke reorganisatie, getest, gewikt en gewogen 2010 BYTTEBIER, K.,  DIRIX,E., Intersentia GER BYTT 2010
Gerechtelijke reorganisatie: getest, gewikt en gewogen 2010 BYTTEBIER,K., DIRIX, E., TISON, M., VANNEMEN, M., Intersentia GER BYTT 2010
Droit judiciaire civil. Deel 1 . (Précis de la Faculté de Droit de K.U.L.) Bevat: Fonction et organisation judiciaires. 1974 CAMBIER, C., Larcier GER CAMB 1974
La  jurisprudence du code judiciare commentée. VI. Arbritage et méditation. 2010 CAPRASSE, o., die Keure GER CAPR 2010
Wegwijs voor de advocaat-stagiaire 1999-2000 1999 CASAER, D., Mys & Breesch GER CASA 1999
Saisies conservatoires et saisies-exécutions. 3° rev. ed., 1979 CHABOT-LEONARD, D., Bruylant GER CHAB 1979
Saisies conservatoires et saisies-exécutions. 3° rev. ed., 1979 CHABOT-LEONARD, D., Bruylant GER CHAB 1979
Deskundigenonderzoek in zaken van privaatwerk, APR 1988 CLOQUET, A., Story-Scientia GER CLOQ 1988
Les voies de recours en droit judiciaire privé. 2009 CLOSSET-MARCHAL, G., VAN DROOGHENBROECK,J.-F., Bruylant GER CLOS 2009
La compétence en droit judiciaire privé 2009 CLOSSET-MARCHAL,G., Larcier GER CLOS 2009
Het beroepsgeheim van de advocaat in europese context 2003 COSGRAVE, M., Larcier GER COSG 2003
Insolventie- en beslagrecht, Themis academiejaar 2009-2010 2010 COUSY, H., DIRIX, E., X GER COUS 2010
Le secret professionnel de l'avocat et la jurisprudence européenne 2010 DAL, G;_A., Larcier GER DAL 2010
Getuigenverhoor in privaatrechtelijke geschillen 2000 DE BAETS, P., die Keure GER DEBA 2000
Bemiddeling en rechtspraak hand in hand: wegwijs voor de rechter 2009 DE BAUW, S., GYSE, B., die Keure GER DEBA 2009
Het vermogensrechtelijk bewijsrecht vandaag en morgen 2009 DE BOECK, A., STIJNS, S., VAN RANSBEECK, R., Die Keure GER DEBO 2009
Naar een humaner familieprocesrecht, 1994 DE GROOTE, B., MELLAERTS, J., Acco GER DEGR 1994
Het eenzijdig verzoekschrift 1998 DEGREEF, D., MONARD, E., Kluwer GER DEGR 1998
Collectieve schuldenregeling, 2009 DE GROOTE, B., VOET, S., Larcier GER DEGR 2009
Vademecum tuchtprocedure advocaten 2007 DE JAEGERE, P., die Keure GER DEJA 2007
Jurisprudence du code judiciaire, 5 tomes, DE LEVAL, G., La Charte GER DELE
Traité des saisies, régles générales, 1988 DE LEVAL, G., Facultévde Droit de Liège GER DELE 1988
La saisie immobilière 1991 DE LEVAL, G., Larcier GER DELE 1991
De sociale en economische rol van de gerechtsdeurwaarder / Le rôle social et économique de l'huissier de justice 2000 DE LEVAL G., CHABOT, L., VERBEKE, A., Story-Scientia GER DELE 2000
De sociale en economische rol van de gerechtsdeurwaarder / Le rôle social et économique de l'huissier de justice 2000 DE LEVAL G., CHABOT, L., VERBEKE, A., Story-Scientia GER DELE 2000
Elément de procedure civile 2003 DE LEVAL, G., Larcier GER DELE 2003
La saisie immobilière 2007 DE LEVAL, G., Larcier GER DELE 2007
Jurisprudence du code judiciaire commentée. I.  A: Principes généraux, l' organisation judiciaire, 2009 DE LEVAL, G., (ed.) die Keure GER DELE 2009
Principe généraux, L'organisation judiciaire. La jurisprudence du code judiciaire commentée) 2009 DE LEVAL,G., La Charte GER DELE 2009
Saisies (La jurisprudence du code judiciaire commentée) 2009 DE LEVAL,G., CAPRASSE,0., La Charte GER DELE 2009
Jurisprudence du code judiciaire commentée. I. B: La compétence, 2011 DE LEVAL, G., (ed.) die Keure GER DELE 2011
Arbitrage et médiation (La jurisprudence du code judiciaire commentée) 2012 DE LEVAL,G., CAPRASSE,0., La Charte GER DELE 2012
De aansprakelijkheid van advocaten en gerechtsdeurwaarders, civiel-,proces- en verzekeringsrechtelijke aspekten (Recht en Praktijk, v.4) 1983 DEPUYDT, P., Kluwer GER DEPU 1983
Beroepsnormen van de advovaat 1988 DE PUYDT, R., Kluwer GER DEPU 1988
De aansprakelijkheid van advocaten. 10 jaar rechtspraak 1993 DEPUYDT, P., Kluwer GER DEPU 1993
De aansprakelijkheid van advocaten, tien jaar rechtspraak (1983-1992) (Universiteit Gent, Bibliotheek van Gerechtelijk Recht, v. XVII) 1993 DEPUYDT, P., Kluwer GER DEPU 1993
De aansprakelijkheid van gerechtsdeurwaarders 1994 DEPUYDT, P., Kluwer GER DEPU 1994
De aansprakelijkheid van gerechtsdeurwaarders, overzicht van rechtspraak (1983-1993). (Universiteit Gent. Bibliotheek van Gerechtelijk Recht, v. XVIII). 1994 DEPUYDT, P., Kluwer GER DEPU 1994
Deontologie van de advocaat 2002 DE PUYDT, R., Intersentia GER DEPU 2002
Deontologie van de Vlaamse advocaat 2009 DE PUYDT, R., Intersentia GER DEPU 2009
De aansprakelijkheid van gerechtsdeurwaarders 2009 DEPUYDT, P., Larcier GER DEPU 2009
Het recht van verdediging in tuchtzaken: 60 jaar rechtspraak van de Raad van State 2009 DE SUTTER, T., Larcier GER DESU 2009
Collectieve schuldenregeling in de praktijk, 1991 DIRIX, E., TAELMAN, P., (ed.) Intersentia GER DIRI  1991
Beslag en executierecht 2001 DIRIX, E., TAELMAN, P., Intersentia GER DIRI 2001
Beslag 2010 OPDEBEEK, L., COOLSAET, A., Kluwer GER DIRI 2010
Het uitvoerend beslag op onroerend goed, en de daarbij horende rangregeling, 1981 ENGELS, C., Kluwer GER ENGE 1981
De deskundige en het gerecht 2006 FELIX, E.E., die Keure GER FELI 2006
Handboek voor gerechtelijk recht 1971 FETTWEIS, A., Standaard GER FETT 1971
Bevoegdheid. (handboek voor Gerechtelijk Recht v. II) 1971 FETTWEIS, A., Standaard GER FETT 1971
Manuel de procédure civile, (Luik, Faculté de Droit, d'Economie et de Sciences Sociales de Liège) 1985 FETTWEIS, A., X GER FETT 1985
Manuel de procédure civile, (Luik, Faculté de Droit, d'Economie et de Sciences Sociales de Liège) 1985 FETTWEIS, A., X GER FETT 1985
La plaidoirie, Actes du colloque du Centre de philosophie du droit de l' ULB, organisé dans le cadre des travaux du groupe belge de l'Association internationale de méthodologie juridique 1998 FRYDMAN, B., Bruylant GER FRYD 1998
La saisie de la monnaie scripturale 2006 GEORGES, F., Larcier GER GEOR 2006
Algemene en bijzondere aspecten van het uitvoeringsrecht. Verslagboek van het collquium van 29 januari 2010 2010 GEORGES, F., (ed.) die Keure GER GEORG 2010
Le nouveau droit judiciaire privé 1994 X Larcier GER GER X 1994
Het beroepsgeheim van de advocaat, een strafrechtelijke en tuchtrechtelijke doorlichting, 2000 GOOSSENS, F., Kluwer GER GOOS 2000
Deskundigenonderzoek in privaatrechtelijke geschillen 1999 GULDIX, E., Intersentia GER GULD 1999
Modellen voor de rechtspraktijk X HEURTERRE, P., X GER HEUR
Het vernieuwde gerechtelijk recht, eerste commentaar bij de wet van 3 augustus 1992 tot wijziging van het gerechtelijk wetboek, 2° herz. (Interuniversitair Centrum voor Gerechtelijk Recht. Bibliotheek van Gerechtelijk Recht) 1992 CLOSSET-MARCHAL, G., DECONINCK, B., e.a. Kluwer GER ICGR 1992
L'appel en droit juridique privé (Prolegomena, v.15) 1990 KOHL, A., X GER KOHL 1990
Het gerechtelijk recht in een stroomversnelling, een commentaar bij de Wet 18 Jul 1991 betreffende de opleiding en de werving van magistraten en de Wet 3 augustus 1992 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek 1993 LAENENS, J., BROECKX, K., Maklu GER LAEN 1993
De sanctieregeling in het gerechtelijk recht. Les sanctions en droit judiciaire 1994 LAENENS, J., STORME, M., Kluwer GER LAEN 1994
Handboek gerechtelijk recht 2004 LAENENS, J., BROECKX, K., SCHEERS, D., Intersentia GER LAEN 2004
Gerechtelijk zakboekje / Momento judiciaire 2008 LAENENS, J., LE PAGE, R., Kluwer GER LAEN 2008
Gerechtelijk zakboekje/Momento judiciaire 2011 LAENENS, J., LE PAGE, R., Kluwer GER LAEN 2011
Gerechtelijk zakboekje / Momento judiciaire 2011 LAENENS, J., LE PAGE, R., Kluwer GER LAEN 2011
Gerechtelijk zakboekje / Momento judiciaire 2011-2012 2011 LAENENS, J., LE PAGE, R., Kluwer GER LAEN 2011
Règles et usages de la profession d'avocat du barreau de Bruxelles 1980 LAMBERT, P., Jeune Barreau GER LAMB 1980
Le secret professionel 1985 LAMBERT, P., Nemesis GER LAMB 1985
Introduire un recours à Strasbourg / Een zaak aanhangig maken te Straatsburg? 1986 LAMBERT, P., Nemesis GER LAMB 1986
Le secret professionel 2005 LAMBERT, P., Bruylant GER LAMB 2005
Het tergend en roekeloos geding, 2003 LAMINE, L., Intersentia GER LAMI 2003
(Betere) Gerechtelijke statistieken en (efficiënter) beheer van de rechtbank 1986 LANGERWERF, E., VAN HOUTTE, J., Kluwer GER LANG 1986
De verhaalbaarheid van advocatenhonoraria 2011 LAPLAESE, I., Vzw Elementaire Rechtspraak GER LAPL 2011
Belgische Kamer van Deskundigen - ledenlijst - Gelast met gerechtelijke en Scheidsrechtelijke Opdrachten v.z.w. 2012 K.D.S/O. De Cleck Willy GER LEDE
Belgische kamer van deskundigen, ledenlijst. 2005 GER LEDE 2005
Belgische kamer van deskundigen, ledenlijst. 2008 GER LEDE 2008
Belgische kamer van deskundigen, ledenlijst. 2010 GER LEDE 2010
Les saisies 1997 LEDOUX, J.-L., Larcier GER LEDO 1997
Les sûretés réelles 2003 LEDOUX, J.-L., Larcier GER LEDO 2003
Herziening van het Gerechtelijk Wetboek, wet en parlementaire voorbereiding 1993 LEMMENS, P., Mys & Breesch GER LEMM 1993
Handboek voor Gerechtelijk Recht, 1973 LEPAGE, A., Standaard GER LEPA 1973
Deontologie Balie Leuven 2009 BALIE LEUVEN Knops GER LEUV 2009
Kortgeding 1988 LINDEMANS, L., Kluwer GER LIND 1988
De respectievelijke rol van rechter en partijen in het burgerlijk geding. 1999 LINSMEAU, J., STORME, M., Bruylant GER LINS 1999
Statuut en deontologie van de magistraat, 2000 LONDERS, G., DE RIEMAECKER, X., die Keure GER LOND 2000
L'expertise médicale, amiable judiciaire pénale 1989 LURQUIN, P., Bruylant GER LURQ 1989
Deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken,(Reeks Recht en Praktijk) 2005 LYSENS, T., NAUDTS, L., Kluwer GER LYSE 2005
Deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken, (Reeks Recht & Praktijk) 2010 LYSENS, T., NAUDTS, L., Kluwer GER LYSE 2010
De motiveringsverplichting van de rechter, 1990 MAES, B., Kluwer GER MAES 1990
Overzicht van het gerechtelijk privaatrecht 1998 MAES, B., die Keure GER MAES 1998
Beslag en collectieve schuldenregeling 2004 MARTYN, G., ed. Larcier GER MART 2004
Les référés et la juridique présidentielle (Prolegomena v. 14) 1989 MICHAËLIS, J., H.Swinnen GER MICH 1989
Les référés et la juridique présidentielle (Prolegomena v. 14) 1989 MICHAËLIS, J., H.Swinnen GER MICH 1989
Dix ans d'application de l'astreinte, Actes du colloque organisé le 26 octobre 1990. (Carrefour Interdisciplinaire Entreprises Administrations Universités) 1991 MOREAU-MARGREVE, LINDEMANS, D., LAGASSE, D., Créadif GER MORE 1991
La jurisprudence du code judiciaire commentée. III. Procédures particulières et droit judiciaire de la famille 2010 MOREAU, P., die Keure GER MORE 2010
Tussenvorderingen (Reeks APR) 2007 MOSSELMANS, S., Kluwer GER MOSS 2007
La preuve 2002 MOUGENOT, D., Larcier GER MOUG 2002
Jurisprudence du code judiciaire commentée. II A. L'instance 2008 MOUGENOT, D., ed. die Keure GER MOUG 2008
Jurisprudence du code judiciaire commentée. II B. Les voies de recours 2008 MOUGENOT, D., ed. die Keure GER MOUG 2008
Le renvoi préjudiciel en droit européen: guide pratique, 2°ed. 2010 NAOME, C., Larcier GER NAOM 2010
Codex 2002 . Orde van advocaten Antwerpen 2002 ORDE VAN ADVOCATEN ANTWERPEN Larcier GER ORDE 2002
Codex 2005 . Orde van advocaten Antwerpen 2005 ORDE VAN ADVOCATEN ANTWERPEN Larcier GER ORDE 2005
Handboek voor de advocaat-stagiair 2009-2010 2010 ORDE VAN VLAAMSE BALIES Knops GER OVB 2010
Wetboek voor de advocaat-stagiair 2009-2010 2010 ORDE VAN VLAAMSE BALIES X GER OVB 2010
Burgerlijk procesrecht (wetboek voor de advocaat stagiair 2012 - 2013) 2012 ORDE VAN VLAAMSE BALIES Kluwer GER OVB 2012
Gerechtelijk Recht, deontologie, stage, sociaal statuut, strafrecht. (wetboek voor de advocaat stagiair 2013-2013) 2012 ORDE VAN VLAAMSE BALIES Kluwer GER OVB 2012
La procédure de première instance dans le code judiciaire 1978 RASIR, R., Larcier GER RASI 1978
De burgerlijke notariële aansprakelijkheid herbekeken 2010 RENIERS, A., die Keure GER RENI 2010
Handboek voor gerechtelijk Recht, Deel V, Bevat, Bijzondere rechtsplegingen 1979 RENS, J.,L. Standaard GER RENS 1979
Bijzondere rechtspleging 1979 RENS, J., Standaard GER RENS 1979
La nature du contrôle de la Cour de Cassation (Bibliotèque de la faculté de Droit de advocaat stagiair 2013-2013) 1966 RIGAUX, F., Bruylant GER RIGA 1966
Codex deontologie van de juridische beroepen 2011 RUTTEN, S., Larcier GER RUTT 2011
Privaatrechtelijk bewijs.  Een diepgaand en practisch overzicht 1012 SAMYN, B., Story Publihers GER SAMY 2012
Het recht op de tegenspraak in civiele geschillen 2009 SMETS, A., die Keure GER SMET 2009
Regels en gebruiken van de advocatuur te Antwerpen 1990 STEVENS, J., Kluwer GER STEV 1990
Advocatenerelonen 2006 STEVENS, JO., (ed.) die Keure GER STEV 2006
Het nieuwe procesrecht 1969 STORME, M., Fac Rechten GER STOR 1969
Procesrecht vandaag (RUG. Bibliotheek van Gerechtelijk Recht, v. VII), Referatenboek Postuniverstaire Cyclus Procesrecht. 1980 STORME, M., Kluwer GER STORM 1980
Het gezag van het rechterlijk gewijsde, een begrippenstudie 2001 TAELMAN, P., Kluwer GER TAEL 2001
Tien jaar toepassing wet 3 augustus 1992 en haar reparatiewetgeving: evaluatie en toekomstperspctieven 2004 TAELMAN, P., STORME, M., (ed.) die Keure GER TAEL 2004
De wet van 26 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het bestrijden van de rechtelijke achterstand doorgelicht, 2008 TAELMAN, P., VAN ORSHOVEN, P.,(eds.) die Keure GER TAEL 2008
Les incidents du partage judiciaire 2001 TAYMANS, J.-F., VAN COMPERNOLLE, J., Bruylant GER TAYM 2001
Vergelijkende studie tot het begroten van de staten van de advocaat 1987 THIEBAUT, J., Kluwer GER THIE 1987
Gerechtelijk deskundigenonderzoek 2011 TOREMANS, T., THIRE, S., TERMOTE, Ph;? Kluwer GER TORE 2011
L' astreinte. Repertoire Notarial, 1992 VAN COMPERNOLLE, J. Larcier GER VANC 1992
L' expertise 2002 VAN COMPERNOLLE, J., DUBUISSON, B., Bruylant GER VANC 2002
Un titre exécutoire Européen, 2006 VAN DROOGHENBROECK, J.-F., BRIJS, S., Larcier GER VAND 2006
Beslagboekje 1988 VAN HERREWEGHE, V., Kluwer GER VANH 1988
Beslagzakboekje, 2000 VAN HERREWEGHE, V., Kluwer GER VANH 2000
Burgerlijke rechtbanken, wie, wat, hoe?, 1987 VAN LOON, F., LANGERWERF, E., Kluwer GER VANL 1987
Praktijkboek Gerechtelijk Recht, Volume I , losbl 2009 VAN MELLAERT, G., (ed.) Vanden Broele GER VANM 2009
Praktijkboek Gerechtelijk Recht, Volume II , losbl 2009 VAN MELLAERT, G., (ed.) Vanden Broele GER VANM 2009
Amice Curiae, quo vadis? Het openbaar ministerie in privaatrechtelijke, administratieve en sociale zaken - Le ministère public en matière civile commerciale, administrative et sociale, 2002 VAN ORSHOVEN, P., STORME, M., Kluwer GER VANO 2002
Verslag over de gerechtelijke hervorming, deel 2,  B.S. 1964 VAN REEPINGEN, C., X GER VANR 1964
Verslag over de gerechtelijke hervorming, B.S. 1964 VAN REEPINGEN, C., X GER VANR 1964
Het uitvoerend beslag op onroerend goed en de rangregeling, An-Hyp, X VAN STEEN, W., X GER VANS X
Het uitvoerend beslag op onroerend goed en de rangregeling, An-Hyp, X VAN STEEN, W., X GER VANS X
Het getuigenbewijs 1995 VERHAEGEN, L., SCHEERS, J., Mys & Breesch GER VERH 1995
Het getuigenbewijs 1999 VERHAEGEN, L., SCHEERS, J., Mys & Breesch GER VERH 1999
Het dwangbevel. De invordering van niet-fiscale schuldvorderingen in provincies, gemeenten en OCMW's. 2010 VERHILLE,W., Kluwer GER VERH 2010
Het dwangbevel en de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen in provincies, gemeenten en OCMW's 2010 VERHILLE, W., Kluwer GER VERH 2010
Belgische kamer van vertalers, tolken en filologen, jaarboek 2008-2009 2009 GER VERT 2009
Receuil des Règles Professionnelles 1999 WAGEMANS, M., Bureau de Bruxelles GER WAGE 1999
Caseboek 20 jaar dwangsom 2001 WAGNER, K., Mys & Breesch GER WAGN 2001
Derdenverzet 2004 WAGNER, K., Kluwer GER WAGN 2004
Sancteis in het burgerlijk procesrecht 2007 WAGNER, K., Maklu GER WAGN 2007
Collectieve schuldenregeling 2003 WYLLEMAN, B., Larcier GER WYLL 2003
Practische gids voor schuldbemiddelaars, 2004 WYLLEMAN, B., VAN ACKER, E., Kluwer GER WYLL 2004
Practische gids voor schuldbemiddelaars, Editie 2006 2006 WYLLEMAN, B., VAN ACKER, E., Kluwer GER WYLL 2006
La preuve devant le juge 1984 X Ediena GER X 1984
Arbitrage en alternative geschillenbeslechting in België 2002 X La Charte GER X 2002
Sancties en nietigheden 2003 X Larcier GER X 2003