Bibliotheek

 

Gemengd

*

BOUWRECHT

Titel Jaar Auteur Uitgever Klassement
Bouw 2004 AMPE P., e.a. Kluwer BOUW AMPE 2004
Bestendig Handboek privaatrechtelijk Bouwrecht Deel 1 en 2 1998 BAERT, G., Kluwer BOUW BAER 1998
Aanneming van werk - APR 2001 BAERT, G., Story BOUW BAER 2001
Les obligations et les moyens d'action en droit de la construction 2012 BOULARBAH, H., BURETTE, C., GERAIN, J.-F., e.a. Larcier BOUW BOUL 2012
Jurisprudentiebundel aannemingsrecht 2004 BURSSENS, F., VANHOOYMISSEN, M., Maklu BOUW BURS 2004
Schade aan naburige gebouwen 1994 DECLERCQ,H., Die Keure BOUW DECL 1994
Waterschade 1997 DECLERCQ,H., Die Keure BOUW DECL 1997
Handboek Bouwrecht 2004 DEKETELAERE, K. (ed.) e.a. Intersentia BOUW DEKE 2004
Bouwrecht: van A(anneming) tot Z(akenrecht) 2009 DE KNIJF Larcier BOUW DEKN 2009
De wet Breyne, woningbouw-wet. Herziene Uitgave 2008, konstuctieve publicaties, 2008 2008 DEVROEY, M., Konstructieve publicaties 2008 BOUW DEVR 2008
De registratie als aannemer - volledig herziene uitgave 2009, konstruktieve publicaties 2009 DEVROEY, M., Konstructieve publicaties 2009 BOUW DEVR 2009
Le contrat d'entrprise, chronique de jurisprudence 1990-2000 (Dossier JT) 2001 FLAMME, M.-A., Larcier BOUW FLAM 2001
Aanneming van werk, het gemeenrechtelijk dienstcontract 2003 GOOSSENS, W., Die Keure BOUW GOOS 2003
Een pand bouwen en verbouwen. Praktijkgids vastgoedrecht 3 2005 MEULEMANS, D., Acco BOUW MEUL 2005
La loi Breyne 1989 RENARD, A., VAN DER SMISSEN, Nemesis BOUW RENA 1989
Le droit de l'architecte, évolution des 20 dernières années 1993 RIGAUX, P., Larcier BOUW RIGA 1993
La Loi Breyne 2011 ROOSAU,L., Bruylant BOUW ROOS 2011
Bouwrecht in al zijn facetten. Een actuele stand van zaken 2006 SROKA,S., JUDO,F., Larcier BOUW SROK 2006
De wet Breyne sans gène 2003 VERBEKE, A., VANHOVE,K. Larcier BOUW VERB 2003
Knelpunten Vastgoedpromotor, vastgoedexpert en architect 2011 VERBEKE,A.-L., CARETTE,N., Intersentia BOUW VERB 2011
De controle der werken X Die Keure BOUW X
De controle der werken (reeks : vademecum expertise en architectuur) 2003 X Die Keure BOUW X 2003

 

JEUGDRECHT

Titel Jaar Auteur Uitgever Klassement
Jongeren en drugs 2005 BOGAERTS,J., Intersentia JEUGD BOGA 2005
La réaction sociale à la délinquance juvenile 2004 BOSL, Y. La Charte JEUGD BOSL 2004
De procesbekwaamheid van minderjarigen 2006 CBR (ed.) Intersentia JEUGD CBR 2006
Jeugdbeschermingsrecht in hoofdlijnen 2007 DE SMET,B., Intersentia JEUGD DESM 2007
Juridische aanpak van problemen rond opvoeding: begeleiding van kinderen in nood en onbuigzame pubers 2008 DE SMET, B., Intersentia JEUGD DESM 2008
De juridische positie van de minderjarige in de praktijk 2002 KINDERRECHTSWINKELS (ed.) UGA JEUGD KIND 2002
Het sluiten van een vastgoedcontract door een minderjarige - gevolgen van de voogdijwet 2002 MEULEMANS, D., Larcier JEUGD MEUL 2002
Maatregelen ten aanzien van de minderjarige. Maatregelen ten aanzien van de ouders 1988 MOENS, J., VERLYNDE,P., Bruylant JEUGD MOEN 1988
Jeugdrecht, Handboek voor de advocaat-stagiair 2011-2012 2012 Orde van Vlaamse Balies JEUGD OVB 2012
Jeugdrecht. (Handboek voor de advocaat stagiair 2012-2013) 2012 Orde van Vlaamse Balies Kluwer JEUGD OVB 2012
(Wetboek) Jeugdrecht, 2002, Maklu CBR, Jongeren en recht 2003 PUT,J., SENAEVE,P., Intersentia JEUGD PUT 2003
Handboek jeugdbeschermingsrecht 2006 PUT, J., Die Keure JEUGD PUT 2006
Handboek jeugdbeschermingsrecht, 2° ed. 2010 PUT,J., die Keure JEUGD PUT 2010
Justice et jeunes delinquants 1989 SACE,J., VANDER VORST,P., Bruylant JEUGD SACE 1989
Compendium van het jeugdbeschermingsrecht  (KU Leuven Instituut voor familie en jeugdrecht 35) 1998 SENAEVE,P., Acco JEUGD SENA 1998
Jeugdbeschermingsrecht, 2e ed. 1996 VERHELLEN, E., Mys en Breesch JEUGD VERH 1996
Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming 1966 Min Justitie JEUGD WET 1966

 

 

INFORMATICARECHT

Titel Jaar Auteur Uitgever Klassement
Informaticacontracten,practische juridische gids voor de informaticaleverancier en -gebruiker 1992 KEUSTERMANNS,J., ARCKENS, I., Kluwer INFO ARCK 1992
Recht van antwoord 2005 BREWAEYS,E., Kluwer INFO BREW 2005
Recht van antwoord 2005 BREWAEYS,E., Kluwer INFO BREW 2005
Onrechtmatige daad en internet 2004 DE GROOTE,B., Larcier INFO DEGR 2004
Bewijs en Internet. (Praktijkboek Recht en Internet) 2009 DEKEYSER, H., GRAUX,H., Vanden Broele INFO DEKE 2009
Lexicon van de muziekindustrie 2007 DE MEYER, G., TRAPPENIERS, A., Acco INFO DEME 2007
Telecom en internet 1999 DEPOORTER, B., DE VULDER, K., Mys en Breesch INFO DEPO 1999
Recente ontwikkelingen in informatica- en telecommunicatierecht 1999 DUMORTIER, J., e.a. Die Keure INFO DUMO 1999
A Decade of Research @ the Crossroads of Law and ICT 2001 DUMORTIER, J., Larcier INFO DUMO 2001
Het Internet - Werking en toepassingen (Praktijkboek Recht en Internet) 2005 DE GROOTE, B., DE VOLDER,T., Vanden Broele INFO GEGR 2005
Internetgids voor de belgische jurist 2003 GOWIE, F., Maklu INFO GOWI 2003
Medialex 1999 NEELS,L. VOORHOOF, D.,MAERTENS,H., Kluwer INFO NEEL 1999
Electronische facturering en archivering in 20 Europese landen 2004 SMITS, A., Larcier INFO SMIT 2004
Electronische post juridisch bekeken 2007 SOMERS, G., DUMORTIER, J., Die Keure INFO SOME 2007
Digitale diversiteit 2004 VALCKE,P., Larcier INFO VALC 2004
Electronische handel- Online contracten. 5Praktijkboek Recht en Internet) 2007 VAN DE VELDE, P., Vanden Broele INFO VAND 2007
Electronische handel 2003 VAN EECKE, Die Keure INFO VANE 2003
De handtekening in het recht: van pennetrek tot electronische handtekening 2004 VAN EECKE, P., Larcier INFO VANE 2004
Recht & Electronische Handel 2011 VAN EECKE, P., Larcier INFO VANE 2011
Handboek mediarecht 2003 VOORHOOF, D., Larcier INFO VOOR 2003
Droit de l'informatique et des technologies de l'information 2003 POULLET,Y., Larcier INO POUL 2003

 

 

MEDISCH RECHT

Titel Jaar Auteur Uitgever Klassement
Gerechtelijke psychiatrie 2005 COSYNS,P., CASSELMAN, P., Garant MED COSY 2005
Geneeskunde, recht en medisch handelen, APR (basiswerk) 1991 NYS, H., Story MED NYS 1991
Nieuwe wetgeving inzake patientenrechten 2003 NYS, H., Story MED NYS 2003
Les droits et les obligations des médecins ainsi que des dentistes, accoucheuses et infermiéres (2e. ed.) Deel (I) 1971 RYCKLANS, X., MEERT-VAN DE PUT,R., Larcier MED RYCK 1971
Les droits et les obligations des médecins ainsi que des dentistes, accoucheuses et infermiéres (2e. ed.) Deel (II) 1972 RYCKLANS, X., MEERT-VAN DE PUT,R., Larcier MED RYCK 1972
De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis 1997 VAN SWEEVELT, T., Maklu MED VANS 1997
Officieuze coördinatie van het KB 78, gezondheidszorgberoepen 2003 FOD volksgezondheid MED X 2003

 

 

MILIEURECHT

Titel Jaar Auteur Uitgever Klassement
Les aspects juridiques de l'environnement, actes du colloque de la Section Belge de l'Institut International de Droit d'expression française 1975 Travaux de la Faculté de droit de Namur MIL ASPE 1975
Herstel van en vergoeding voor aantasting aan niet toegeêigende milieubestanddelen 1997 CARETTE, A., Intersentia MIL CARE 1997
Bodemsaneringsdecreet en Vlarebo 2002 CEENAEME,J., Vanden broele MIL CEEN 2002
Bodemsanering en transacties met vastgoed 2002 CEENAEME,J., Vanden broele MIL CEEN 2002
Handboek milieurecht 2001 DEKETELAERE, K., Die Keure MIL DEKE 2001
Mileurechten van het publiek in de participatiedemocratie 2002 DEKETELAERE, K., Vanden Broele MIL DEKE 2002
Jaarboek milieurecht 2005-2006 2007 DEKETELAERE, K., (ed.) Die Keure MILDEKE 2007
Codex milieurecht Vlaams Gewest, Deel I , 2010 DEKETELAERE, K., LAVRYSEN, L., die Keure MIL DEKE 2010
Milieuzakboekje, 22° uitgave 2008 DE PUE, E., e.a. Kluwer MIL DEPU 2008
Van bodemsaneringsdecreet naar bodemdecreet: toelichting bij het decreet van 27 oktober 2006 2008 DE SMEDT, P., LAVRYSEN, L., Die Keure MIL DESM 2008
Brownfields in Vlaanderen (reeks R&P) 2004 DEVOS, D., MARTENS, B., Kluwer MIL DEVO 2004
Het nieuwe bodemdecreet, Bijzonder Tijdschrift voor Notarissen, 2008 DE WULF, C., Die Keure MIL DEWU 2008
Verslagboek milieuvergunningen anno 1998 1998 GHYSSELS,J., FLAMEY, P., Kluwer MIL GHYS 1998
Milieuwerboek afval & water. 10° ed., 2000 HEYMAN, J., SMOUT, L., Kluwer MIL HEYM 2000
Milieurecht 1985 LAMBRECHTS, W., Story - Scientia MIL LAMB 1985
Handboek Milieurecht. Gandaius Monografieën 2006 LAVRIJSEN, L., Kluwer MIL LAVR 2006
Het milieuhandhavingsdecreet in de praktijk. Een jaar nieuwe milieuhandhavingspraktijk onder de loep, 2010 LAVRYSEN, L., die Keure MIL LAVR 2010
Bodemsanering in Vlaanderen 1997 RYCKBOST, D., DELODDERE, S., kluwer MIL RYCK 1997
Handboek Natuurbehoudsrecht, 2011 SCHOUKENS, H., DE ROO, K., DE SMEDT, P., Kluwer MIL SCHO 2011
Milieurecht in kort bestek 1999 SOMERS, W., VERHOEVEN, A., Die Keure MIL SOME 1999
Het Vlaams Bodemrecht : praktische commentaar bij het nieuwe Bodemdecreet en het VLAREBO 2008 VERBEKE, S., DEDRIE, L., Maklu MIL VERB 2008
Milieuvergunningsdecreet en vlarem I 2003 X Vanden broele MIL X 2003

 

 

POLITIERECHT

Titel Jaar Auteur Uitgever Klassement
De bijzondere opsporingsmethoden en enig andere onderzoeksmethoden, 2003 BERKMOES,H., Politeia POLI BERK 2003
Politiecodex 1999 DEBERSAQUES, G., DEBYSER,J., Die Keure POLI DEBE 1999
Bijzondere opsporingsmethoden en aanverwante onderzoeksmethoden 2004 DE ROY,C., Intersentia POLI DERO 2004
De nieuwe politiewetgeving in België (Politiestudies, V. 9) 1993 FIJNAUT, C., HUTSEBAUT, F., Kluwer POLI FIJN 1993
Police surveillance in comparative perspective 1995 FIJNAUT, C., Kluwer POLI FIJN 1995
De bestrijding van de georganiseerde misdaad 2003 ONSEA,I., Intersentia POLI ONSE 2003
De beleids- en organisatieorganen van de lokale politie 2002 VAN BRANTEGHEM,J-M., VAN DOREN,L., Politeia POLI VANB 2002
Het Belgisch politiewezen 2002 VAN DAELE, D., GOOSSENS, F., Kluwer POLI VAND 2002
Multidisciplinair forensisch onderzoek 2003 VAN DE VOORDE, W., Politeia POLI VAND 2003
Udercover policing and accountability from an international perspective 1997 X Eipa POLI X 1997

 

 

VERKEER

Titel Jaar Auteur Uitgever Klassement
Misdrijven en sancties in de wegverkeerswer 1999 ARNOU,P., DE BUSSCHER,M., Kluwer VERK ARNO 1999
Code de la route 5Code annoté) 1997 BENOIT, G., La Charte VERK BENO 1998
Bestendig handboek verkeer BREWAEYS,E., Kluwer VERK BREW
Actuele aspecten van verkeersaansprakelijkheid 1999 COUSY, H., Larcier VERK COUS 1999
Becommentarieerd wetboek wegverkeer 2005 DE BUSSCHER,M., GLORIEUX,F., POTE R., Kluwer VERK DEBU 2005
Europees verkeershandboekje 1991 DE VOS, j., De Vos, J. VERK DEVO 1991
Circulation routière: chronique de jurisprudence 1997 - 2004 (Dossier JT) 2006 DEWIT, B., Dossier JT VERK DEWI 2006
De immobilisering in verkeerszaken door het openbaar ministerie 2013 BEIRINCKX, R., Kluwer VERKEER BEIR 2013
Verkeersongevallen - verscheidene voertuigen en ongekende aansprakelijkheid. Over de ruime toepassing van art. 19bis-11§2WAM 2011 VEREECKE, S., Knops VERKEER VERE 2011
Verkeersongevallen - verscheidene voertuigen en ongekende. Verstek en verzet in burgerlijke en strafzaken, nationaal en Europees, 11§2WAM 2011 VEREECKE, S., Knops VERKEER VERE 2011
Wegverkeer becommentarieerd 1999 POTE,R., GLORIEUX,F., Mys en Breesch VERK POTE 1999
Wetboek Verkeersrecht geannoteerd 2009 SPRIET,B., STERKENS,M., Die Keure VERK SPRI 2009
Wetboek Verkeersrecht geannoteerd 2010 SPRIET,B., STERKENS,M., Die Keure VERK SPRI 2010
Wetboek Verkeersrecht (geannoteerd) 2011 SPRIET, STERKENS, WYNANT (ed.) die Keure VERK SPRIET 2011
Verkeerssignalisatie 2002 VANDUYVER,A., Vandenbroele VERK VAND 2002

 

 

VREEMDELINGEN

Titel Jaar Auteur Uitgever Klassement
La reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile,Actes de la journée du 21 avril 1989 1990 BOSSUYT,M., CARLIER,J- Y., CORTEN,O., e.a. Bruylant VREEM BOSS 1990
Migratie- en migrantenrecht, recente ontwikkelingen (De vreemdelingen in het Belgisch Recht,v. 1). 1995 DE FEYTER, K., FOBLETS, M. C., HUBEAU, B., Die Keure VREEM DEF 1995
Vreemdelingenrecht commentaar 1989 DENYS,l., UGA VREEM DENY 1989
Droit des étrangers 2002 DERRIKS, E., SBAI, K., Larcier VREEM DERR 2002
Vreemdelingenrecht (handboek voor de advocaat stagiair 2012 - 2013) 2012 ORDE VAN VLAAMSE BALIES Kluwer VREEMD OVB 2012
Het nieuwe asiel- en verblijfsrecht 2008 VEREECKE, V., Story Publichers VREEMD VERE 2008
Migratie en migrantenrecht. Deel 14. Dertig jaar vreemdelingenrecht 2011 X Intersentia VREEMD X 2011
Regularisatie, hoe en voor wie?, 2000 FERMON,J., BEAUTHIER, G-H., EPO VREEM FERM 2000
Migratie en migrantenrecht, recente ontwikkelingen II (De vreemdelingen in het Belgisch Recht, v. II). 1996 FOBLETS, M.C., HUBEAU,B., TALHAOUI Die Keure VREEM FOBL 1996
Wetboek vreemdelingenrecht, DeelI, Grondrechten, Nationaliteit, verblijf, identiteitsdocumenten en paspoort 1997 FOBLETS, M.C. Maklu VREEM FOBL 1997
Inleiding tot het vreemdelingenrecht 2002 ORDE VAN DE VLAAMSE BALIES Die Keure VREEM ORDE 2002
Vluchtelingen, een overzicht na de wet van 6 mei 1993 1993 VANHEULE, D., Mys en Breesch VREEM VANH 1993
Inleiding tot het vreemdelingenrecht 2002 VERSTREPEN, K., Die Keure VREEM VERS 2002
Administratieve wegwijzer voor vreemdelingen, vluchtelingen, migranten. 1989 X., Kluwer VREEM X 1989