Bibliotheek

 

Fiscaal recht

 

Titel Jaar Auteur Uitgever Klassement
L'impôt des personnes physiques 2005 AFSCHRIFT, T., Larcier FISC AFSC 2005
L'impôt des personnes physiques: chronique de jurisprudence 2000-2008 2009 AFSCHRIFT, T., DAUBE, M., Larcier FISC AFSC 2009
Réforme du contrôle du secteur finacier (Twin Peaks): incidences en assurance / Hervorming van het toezicht op financiële sector (Twin Peaks): gevolgen voor de verzekeringen, (Tijdschrift voor verzekeringen) 2011 ANDRE-DUMONT,J.Chr., Kluwer FISC ANDR 2011
Handboek vennootschapsbelasting 2003-2004 2003 BEGHIN, P., Intersentia FISC BEGH 2003
Registratierechten 1975 - 2000 2002 BOEYNAEMS, L., Larcier FISC BOEY 2002
Procédure fiscale contentieuse, réclamations et recours, recouvrements et poursuites en matière d'impôts directs et indirects de l'Etat et des pouvoirs locaux, de conventions internationales et de droit communautaire, 3e ed. Deel I, Bevat : Aspects internationaux, les conventions fiscales, le contentieux fiscal communautaire. 1987 CARDYN, C.,  DEPRET, H., Bruylant FISC CARD 1987
Vademecum vennootschapsbelasting 2003 2003 CHEVALIER, C., Larcier FISC CHEV 2003
BTW-carrousel 2005 CLAES, A., Larcier FISC CLAE 2005
L'entreprise face au droit fiscale belge 2004 COPPENS, P.-F., De Boeck & Larcier FISC COPP 2004
Douane,be: actuele problemen 2006 CORNETTE, M., Intersentia FISC CORN 2006
Het Belgisch belastingsrecht in hoofdlijnen, 1993 COUTURIER, J., PEETERS, B., Maklu FISC COUT 1993
Het Belgisch belastingsrecht in hoofdlijnen, 5e ed. 1997 COUTURIER, J., PEETERS, B., Maklu FISC COUT 1997
Recht zonder omwegen, fiscale opstellen aangeboden door Prof. Dr. J.J. Couturier ter gelegenheid van zijn 75ste verjaatdag 1999 PEETERS, B., Larcier FISC COUT 1999
Recht zonder omwegen, fiscale opstelling aangeboden aan Prof. Dr. J.J. Couturier ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag 1999 COUTURIER, J., Larcier FISC COUT 1999
Manueldes droits de succession 2010 CULOT, A., Larcier FISC CULO 2010
Droit fiscal, principes généraux et impôts sur les revenus (ULB. Précis de la Faculté de Droit). 1990 DASSESSE, M.,  MINNE, P., Bruylant FISC DASS 1990
Fiscaliteit van de liefdadigheid 2002 DE BLAUWE,R., PEETERS, B., Larcier FISC DEBL 2002
Successierechten 1975-2000 2002 DE BLAUWE, R., ACKERMANS,R.,  VAN BREEDAM, S., Larcier FISC DEBL 2002
Fiscaliteit van de liefdadigheid 2002 DE BLAUWE,R., PEETERS, B., Larcier FISC DEBL 2002
Successierechten 1975-2000 2002 DE BLAUWE, R., ACKERMANS,R.,  VAN BREEDAM, S., Larcier FISC DEBL 2002
Jaarboek lokale en regionale belastingen 1999-2000 2000 DE JONCKHEERE,M., DEKETELAERE,K., die Keure FISC DEJO 2000
Jaarboek lokale en regionale belastingen 2000-2001 2001 DE JONCKHEERE,M., DEKETELAERE,K., die Keure FISC DEJO 2001
Jaarboek lokale en regionale belastingen 2001-2003 2003 DE JONCKHEERE,M., DEKETELAERE,K., die Keure FISC DEJO 2003
Jaarboek lokale en regionale belastingen 2003-2004 2004 DE JONCKHEERE,M., DEKETELAERE,K., die Keure FISC DEJO 2004
Lokale en regionale belastingen.(Fiscale basisbegrippen) 2004 DE JONCKHEERE,M., DEKETELAERE,K., PLETS,N., die Keure FISC DEJO 2004
Lokale en regionale belastingen. (Addendum wetgeving 2004) 2004 DE JONCKHEERE,M., DEKETELAERE,K., PLETS,N., die Keure FISC DEJO 2004
Jaarboek lokale en regionale belastingen 2004-2005 2005 DE JONCKHEERE,M., DEKETELAERE,K., die Keure FISC DEJO 2005
Jaarboek lokale en regionale belastingen 2007 2007 DE JONCKHEERE,M., DEKETELAERE,K., die Keure FISC DEJO 2007
Fiscale procedure 2008 DE JONCKHEERE, M., MAUS, M., DELANOTE,M., die Keure FISC DEJO 2008
Een reis doorheen de fiscale basisbeginselen 2011 DE JONCKHEERE,M., die Keure FISC DEJO 2011
Fiscaal invorderingsrecht (APR) 2012 DELANOTE, M., Kluwer FISC DELA 2012
Fiscaal invorderingsrecht 2012 DELANOTE,M., Kluwer FISC DELA 2012
Intresten bij het betalen en terugkrijgen van belastingen 2006 DE MEYERE, L., Larcier FISC DEME 2006
VZW en belastingen 2005 DESCHRIJVER, D., Biblo FISC DESC 2005
Bedrijfsvoorheffing 2006 DESCHRIJVER, D., Larcier FISC DESC 2006
Fiscaal executierecht 2003 DIRIX, E.,  TAELMAN, P., Intersentia FISC DIRI 2003
Procédure fiscale contentieuse, réclamations et recours, recouvrements et poursuites en matière d'impôts directs et indirects de l'Etat et de taxes provinciales et communales, 2e ed. 1958 FEYE, M.,  CARDYN, C., ROELANDT, R., Bruylant FISC FEYE 1958
De nieuwe fiscale procedure 1999 DAUGINET, V., SPAGNOLI, K., Biblo FISC FISC COUT 1993
Fiscale amnestie: EBA-Wet 2004 HAELTERMAN, JF & A., Larcier FISC HAEL 2004
Fiscale studies 2004 2004 HEYVAERT, W., Larcier FISC HEYV 2004
Les carrousels à la TVA, étude économique et juridique 2005 KAECKENBEECK, C., Larcier FISC KAEC 2005
Ministerie van Financiën, Administratie der directe belastingen. 27 augustus 1993, Koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, Inhoud, Koninklijk besluit, bijlagen, overeenstemmingstabel 1993 X X FISC KBWI 1993
Le redresement fiscale 2004 KONING, F., Kluwer FISC KONI 2004
Jaarboek Fiscale Rechtspraak 2008 2008 LAUWERS, T., Story Publishers FISC LAUW 2008
Lokale belastingen en fiscus, Wegwijs in bevoegdheden en procedures 2010 LAUWERS, T., Kluwer FISC LAUW 2010
La procédure en matiére de taxes locales 2004 MAGREMANNE, J.-P., Larcier FISC MAGR 2004
De fiscale controle 2005 MAUS,M., die Keure FISC MAUS 2005
De fiscale controle 2005 MAUS, M., die Keure FISC MAUS 2005
Invaliditeit en fiscaliteit, de fiscale behandeling van invaliditeitsverzekeringen. (Fiscale praktijkstudies 19) 1999 Ced Samsom MISPLON, A., FISC MISP 1999
Het nieuwe Belgisch-Nederlands dubbelbelastingsverdrag 2001 PEETRERS, B., Larcier FISC PEET 2002
Europees belastingsrecht 2005 PEETERS, B., Larcier FISC PEET 2005
Fiscale Rechtspraakoverzichten, BTW 2006 VAN BESIEN Larcier FISC ROBTW
Fiscale rechtspraakoverzichten, BTW 1971-1998 2000 WILLE, P., GOVERS, M., BORGER, F., De Boeck & Larcier FISC ROBTW 2000
Fiscale Rechtspraakoverzichten. BTW 2005-2008 2010 PANIS, W., Larcier FISC ROBTW 2010
Fiscale Rechtsprakenoverzichten. Inkomstenbelastingen 2002-2004 2005 HENDRICKX, C., (ed.) Larcier FISC ROINK 2005
Fiscale Rechtsprakenoverzichten. Inkomstenbelastingen 2005-2007 2009 HENDRICKX, C., (ed.) Larcier FISC ROINK 2009
Fiscale Rechtspraakoverzichten, Inkomstenbelastingen 2008-2010 2011 HENDRICKX,C., Larcier FISC ROINK 2011
Fiscale rechtspraakoverzichten. Lokale belastingen 2000-2005 2007 VERLINDEN, L., ENGELEN, B., Larcier FISC ROLOK 2007
De maatstaf van heffing en de tarieven inzake BTW 2009 RUYSSCHAERT, S., Maklu FISC RUYS 2009
Beleggingsvennootschappen naar Belgisch en Luxemburgs recht 2002 SCHELLEKENS, K., Larcier FISC SCHE 2002
Handboek roerende voorheffing 2003 SMET, P., Biblo FISC SMET 2003
Manuel de procédure fiscale 2011 STEVENART MEEUS,F., Anthemis FISC STEV 2011
Manuel de procédure fiscale 2011 STEVENART MEEUS,F., Anthemis FISC STEV 2011
Le traitement fiscale des prestations de source belge accordées aux victimes d'une incapacité permanente (Bibliothèque de l'Ecole Supérieure des Sciences Fiscales, V. XVII). 1986 THILMANY, J., Bruylant FISC THIL 1986
Le traitement fiscale des prestations de source belge accordées aux victimes d'une incapacité permanente (Bibliothèque de l'Ecole Supérieure des Sciences Fiscales, V. XVII). 1986 THILMANY, J., Bruylant FISC THIL 1986
Handboek voor fiscaal recht 2008 TIBERGHIEN, A., Larcier FISC TIBE 2008
Les pouvoirs d'investigation des administrations fiscales, spécialement dans leur rapport avec le respect de la vie privée de l'individu ( Bibliothèque de l'Ecole Supérieure des Sciences Fiscales, V. XXI) 1989 VALSCHAERTS. M.-C., Bruylant FISC VALS 1989
Kosten eigen aan de werkgever 2011 VAN BIERVLIET,C., Kluwer FISC VANB 2011
Het statuut van de vastgoedmakelaar in de Belgische registratiewet, met rechtsvergelijkende noot met Frankrijk (Fiscale Praktijkstudies, V.5) 1986 VAN CAMPFORT, H., Kluwer FISC VANC 1986
Beginselen van de vennootschapsbelasting 2003 VAN CROMBRUGGE, S., Biblio FISC VANC 2003
Taxatie en verweer inzake B.T.W. (Fiscale Praktijkstudies, V. 3) 1986 VANDEBERGH, H., Kluwer FISC VAND 1986
Aftrekbare bedrijfslasten in het W.I.B. (Fiscale praktijkstudies, V 11 ) 1990 VANDEBERGH, H., Kluwer FISC VAND 1990
Aftrek en teruggaaf van B.T.W. 1998 VANDEBERGH, H., Intersentia FISC VAND 1998
Het B.T.W.-handboek 2003 VANDEBERGH, H., Mys&Beersch FISC VAND 2003
De geschillenprocedure inzake B.T.W. 2005 VANDEBERGH, H., Larcier FISC VAND 2005
Fiscale strafvervolging en rechtsbescherming: wapengelijkheid, zwijgrecht, bewijslastverdeling 2006 VANDERKERKEN, C., Larcier FISC VAND 2006
De notionele intrestaftrek 2006 VANDEBERGE, W., Larcier FISC VAND 2006
Handboek belasting toegevoegde waarde 2007 VANDENDRIESSCHE, P., DEVROE, W., (ed.) die Keure FISC VAND 2007
Samenleven en fiscus 2010 VANDELANOTTE,N., Kluwer FISC VAND 2010
Verjaring inzake directe belastingen en btw 2008 VANERMEN, B., Larcier FISC VANE 2008
Jaarboek vennotschapsbelasting 2000 2000 VERDINGH, Y., Mys & Breesch FISC VERD 2000
Lokale Belastingen 1975-2000 2001 VERLINDEN, L., Larcier FISC VERL 2001
Erfpacht, opstal en vruchtgebruik 2004 VERSTAPPEN, J., Larcier FISC VERS 2004
Zakelijke rechten en fiscaliteit 2004 VERSTAPPEN,J., Maklu FISC VERS 2004
De advocaat en de fiscus, verslagboek uitgegeven n.a.v. het Congres van het Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel op 22 oktober 1983 1984 Vlaams pleitgenootschap bij de Balie te Brussel Kluwer FISC VPBB 1984
Registratierechten, APR 1964 WERDEFROY, F., Story-Scientia FISC WERD 1964
Ministerie van Financiën, Administratie der directe belastingen. Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 [1], Inhoud, Woord vooraf, inhoudstafel, wetboek, oorsprongstabel en overeenstemmingstabel. 1993 X X FISC WIB 1993
Heffingsbevoegdheid bij grensoverschrijdende ondernemingswinsten: de vaste inrichting op de helling 2005 WUSTENBERGHS, T., Larcier FISC WUST 2005
De bvba in de praktijk. De btw aangifte 2000 X Ced Samson FISC X 2000
Wetboek inkomstenbelasting 2003 X Standaard FISC X 2003
Boekhoudwetgeving 2003 X Standaard FISC X 2003
BTW Werboek 2003 X Standaard FISC X 2003