Bibliotheek

 

Burgelijk recht

*

BURGERLIJK RECHT, ALGEMEEN

Titel Jaar Auteur Uitgever Klassement
Herziening van de bevrijdende verjaring  10mei 1998 1999 BOCKEN, H., Kluwer BUR A BOCK 1999
Verjaring in het privaatrecht : weet de avond wat de morgen brengt? 2005 CLAEYS, I., Kluwer BUR A CLAE 2005
Overzicht van het burgerlijk recht, aangevuld met een algemene theorie over het recht, het burgerlijk procesrecht en strafprocesrecht. (dit is een editie van het vorige, maar met een langere titel) 2001 DE CORTE, R., Mys en Breesch BUR A DECO 2001
Handboek burgerlijk recht, Deel I en II 1972 DEKKERS, R., Bruylant BUR A DEKK 1972
Handboek burgerlijk recht, Deel II : Zakenrecht, zekerheden, verjaring 2005 DEKKERS, R., DIRIX, e., Intersentia BUR A DEKK 2005
Handboek burgerlijk recht. Deel III : Verbintenissen, gebruikelijke contracten en bewijslast 2008 DEKKERS, R., VERBEKE, A., Intersentia BUR A DEKK 2008
Handboek burgerlijk recht. Deel I : Personen- en familierecht 2009 DEKKERS, R., WYLLEMAN, A., Intersentia BUR A DEKK 2009
Handboek burgerlijk recht. Deel IV : Huwelijkstelsels, erfrecht, giften 2010 DEKKERS, A., CASMAN, H., Intersentia BUR A DEKK 2010
Traité élémentaire de droit civil belge, principe - doctrine - jurisprudence, Deel III. Bevat , Les obligations (Seconde partie) 1936 DE PAGE, H., Bruylant BUR A DEPA 1936
Traité élémentaire de droit civil belge, principe - doctrine - jurisprudence, Deel IV. Bevat, Les principaux contrats usuels (Première partie) 1938 DE PAGE, H., Bruylant BUR A DEPA 1938
Traité élémentaire de droit civil belge, principe - doctrine - jurisprudence, 3° ed., Deel V, Bevat, Les principaux contrats usuels Deuxième partie) - Les biens (Première partie) 1941 DE PAGE, H., Bruylant BUR  A DEPA 1941
Traité élémentaire de droit civil belge, principe - doctrine - jurisprudence, Deel VI, Bevat, Les biens (Deuxième partie) - Les sûsretés ( Première partie) 1942 DE PAGE, H., Bruylant BUR A DEPA 1942
Traité élémentaire de droit civil belge, principe - doctrine - jurisprudence, Deel VII, Bevat, Les privelèges - Les hypothèques 1943 DE PAGE, H., Bruylant BUR A DEPA 1943
Traité élémentaire de droit civil belge, principe - doctrine - jurisprudence,  Deel IX, Bevat, Les seccessions 1946 DE PAGE, H., Bruylant BUR A DEPA 1946
Complément au  Traité élémentaire de droit civil belge, Bevat, Tables générales des tômes I à VII du Traité 1947 DE PAGE, H., Bruylant BUR A DEPA 1947
Traité élémentaire de droit civil belge, principe - doctrine - jurisprudence,  Deel VIII, Bevat, Vomlume 2, Les Testaments 1947 DE PAGE, H., Bruylant BUR A DEPA 1947
Traité élémentaire de droit civil belge, principe - doctrine - jurisprudence,  Deel X, Bevat, Volume 1, Les régimes matrimoniaux 1949 DE PAGE, H., Bruylant BUR A DEPA 1949
Traité élémentaire de droit civil belge, principe - doctrine - jurisprudence,  Deel X, Bevat, Volume 2, Les régimes matrimoniaux 1949 DE PAGE, H., Bruylant BUR A DEPA 1949
Complément au  Traité élémentaire de droit civil belge, Bevat, Complément aux tôme I du Traité 1951 DE PAGE, H., Bruylant BUR A DEPA 1951
Complément au  Traité élémentaire de droit civil belge, Bevat, Complément aux tôme II et III du Traité 1951 DE PAGE, H., Bruylant BUR A DEPA 1951
Traité élémentaire de droit civil belge, principe - doctrine - jurisprudence, 2° ed., Dee IV, Bevat, Les principaux contrats usuels Première partie) 1951 DE PAGE, H., Bruylant BUR A DEPA 1951
Complément au  Traité élémentaire de droit civil belge, Bevat, Complément aux tômes IV et V du Traité 1952 DE PAGE, H., Bruylant BUR A DEPA 1952
Complément au  Traité élémentaire de droit civil belge, Bevat, Complément aux tômes VI à V du Traité 1952 DE PAGE, H., Bruylant BUR A DEPA 1952
Complément au  Traité élémentaire de droit civil belge, Bevat, Tables générales des tômes VIII à X du Traité 1953 DE PAGE, H., Bruylant BUR A DEPA 1953
Traité élémentaire de droit civil belge, principe - doctrine - jurisprudence, 2° ed., Deel VIII, Bevat, Volume I Les libéralités (généralités) - Les donations 1962 DE PAGE, H., Bruylant BUR A DEPA 1962
Traité élémentaire de droit civil belge, principes-doctrine-jurisprudence, 3° ed., Deel I. Bevat, Introduction - Théorie générale des droits et des lois-Les oersonnes - La famille 1962 DE PAGE, H., Bruylant BUR A DEPA 1962
Traité élémentaire de droit civil belge, principe -doctrine - jurisprudence, 3°ed., Deel II. Bevat, Les incapables - Les obligations (Première partie) 1964 DE PAGE, H., Bruylant BUR A DEPA 1964
Traité élémentaire de droit civil belge, principe - doctrine - jurisprudence,  Tome 8 Vol 2, Les Testaments (2° édtition) 1973 DE PAGE, H., Bruylant BUR A DEPA 1973
Traité élémentaire de droit civil belge, principe - doctrine - jurisprudence,  Tome IX, Bevat, Les seccessions 1974 DE PAGE, H., Bruylant BUR A DEPA 1974
De contracten KLUYSKENS, A., Standaard BUR A KLUY
Het huwelijkscontract 1945 KLUYSKENS, A., Standaard BUR A KLUY 1945
De schenkingen en testamenten 1947 KLUYSKENS, A., Standaard BUR A KLUY 1947
De erfenissen 1948 KLUYSKENS, A., Standaard BUR A KLUY 1948
Personen en familierecht 1950 KLUYSKENS, A., Standaard BUR A KLUY 1950
De actuele betekenis van het veldwetboek. L'actualité du droit rurale. 5Dossiers Tijdschrift van de vrede- en politierechters) 2013 CONSTANT, R., DELMOTTE, D., die Keure, La Charte BUR ALG CONS 2013
La prescription libératooire en matière civile, (reeks Les dossiers du Journal des Tribunaux) 2007 MARCHANDISE, M., Larcier BUR A MARC 2007
Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Algemeen deel, veertig jaar later: privaat- en publiekrecht in een meergelaagd kader van regelgeving, rechtsvorming en regeltoepassing 2010 VAN GERVEN, W., LIERMAN,S., Kluwer BUR A VANG 2010

 

 

BURGERLIJK RECHT, VERBINTENISSEN EN BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN

Titel Jaar Auteur Uitgever Klassement
Les responsabilités 1981 ANDRE, R., Bureau d'études R.André BUR VERB ANDR 1981
Les resposabilités basées sur la faute aquilienne 1981 ANDRE, R., Bureau d'études R.André BUR VERB ANDR 1981
La responsabilité civile médicale 1974 ANRYS, H., Larcier BUR VERB ANRY 1974
Restitutie na vernietiging of ontbinding van overeenkomsten 2012 BAECK,J., Intersentia BUR VERB BAEC 2012
De burgerrechterlijke aansprakelijkheid van de syndicus 2006 BAUDONCQ, F., Larcier BUR VERB BAUD 2006
De aansprakelijkheid van ouders en onderwijzers 2007 BAUDONCQ, F., Die Keure BUR VERB BAUD 2007
De aansprakelijkheid van de wegbeheerder 2004 BEECKMANS, Els, UGA BUR VERB BEEC 2004
Le bail à ferme : chronique de jurisprudence 1996 - 2004 2006 BEGUIN, E., RENIER, P., Larcier BUR VERB BEGU 2006
Le bail commercial 2008 BENOIT,G., DELFORGE, C., JADOUL, P., e.a. Die Keure BUR VERB BENO 2008
De landpacht 2010 BENOIT, G., GOTZEN, R., ROMMEL, G.,(ed.) die Keure BUR VERB BENO 2010
Les expulsions de logement - uithuiszettingen 2011 BERNARD, N., (ed) Die Keure BUR VERB BERN 2011
Handboek leasing 2007 BESELAERE,P., LENAERTS,O., TILLEMANS,B., Die Keure BUR VERB BESE 2007
De herziening van de bevrijdende verjaring door de wet van 10 juni 1998, de gelijkheid hersteld ? Verslagboek van de studiedag van 3 december 1998 1999 BOCKEN, H., BOONE, I.,CLAESSENS, B., e.a. Kluwer BUR VERB BOCK 1999
De nieuwe wet op de aansprakelijkheid van en voor ambrenaren 2004 BOCKEN, H., e.a. Kluwer BUR VERB BOCK 2004
Verhaal van derde-betalers op de aansprakelijke 2009 BOONE, I., Intersentia BUR VERB BOON 2009
Leasing van roerende goederen ( reeks: Recht&Praktijk ) 1985 BREWAEYS, F., Kluwer BUR VERB BREW 1985
De verkoopakte Handboek voor de notariëlepraktijk 2005 CASMAN, H., GERLO, I., VERMEERSCH, B., Kluwer BUR VERB CASM 2005
De verbindende eenzijdige belofte 2005 CAUFFMAN, C., Intersentia BUR VERB CAUF 2005
Samenhangende overeenkomsten en aansprakelijkheid 2003 CLAEYS, I., Intersentia BUR VERB CLAE 2003
Le bail à ferme, commentaire de la loi du 4 nov 1969, Suivi de formule de baux, conventions, requètes, etc. 1970 CLOSON, H., Bruylant BUR VERB CLOS 1970
Les obligations, les notions financières essentielles 2002 COLMANT, B., DELFONE, V., ESCH, L., Larcier BUR VERB COLM 2002
Beginselen van het belgische buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht- de onrechtmatige daad 1989 CORNELIS, L., Maklu BUR VERB CORN 1989
Algemene theorie van de verbintenissen 2000 CORNELIS, L., Intersentia BUR VERB CORN 2000
Huur, 73 Recente Elementaire Vonnissen en Arresten (2009-2010-2011) 2011 COTTENIE,D., Vzw Elementaire Rechtspraak BUR VERB COTT 2011
Handboek algemeen huurrecht 2006 DAMBRE,M., HUBEAU, B.,DAMBRE,M., HUBEAU, B., Die Keure BUR VERB DAMB 2006
Aansprakelijkheidsrecht: actuele tendensen 2005 DEBAENE, M.,  SOENS, P., Larcier BUR VERB DEBA 2005
De leer der gekwalificieerde benadeling 1985 DE BONDT ,W., Kluwer BUR VERB DEBO 1985
Informatierechten en -plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten 2000 DE BOECK, A., Intersentia BUR VERB DEBO 2000
Praktijkboek huurrecht 1996, commentaar, geannoteerd wetboek en modellen 1996 DEBRUYN, W., VANBELLE, J., Mys&Breesch BUR VERB DEBR 1996
Afnetalingsovereenkomsten financieringshuur -brouwerijovereenkomsten (reeks APR ) 1975 DE CALUWE, A., Story-scientia BUR VERB  DECA 1975
Nuttige tips voor goede contracten (reeks Recht&Praktijk) 2004 DEMEYERE, L.,  VAN OEVELEN, A., WALSCHOT, F., Kluwer BUR VERB  DEME 2004
De afstand van de beplantingen 1990 DERVEAUX, B., UGA BUR VERB DERV 1990
De buitencontractuele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door minderjarigen 2006 DE TAVENIER, P., Intersentia BUR VERB DETA 2006
Het begrip schade 1984 DIRIX, E., Kluwer BUR VERB DIRI 1984
Droit de la responsabilité Morceau choisis 2004 DUBUISSON, R.,  HENRY, P., Larcier BUR VERB DUBU 2004
Het pachtrecht 1970 D'UDEKEM D'ACOZ, H., SNICK, Y., Larcier BUR VERB DUDE 1970
De pachtovereenkomst 2004 D'UDEKEM D'ACOZ, H., SNICK, I. + M., Larcier BUR VERB DUDE 2004
Recht en verkoop 1990 EECKLO, R.,  GOTZEN, R., Belgische Boerenbond BUR VERB EECK 1990
Pacht en verkoop, commentaar op de wetten van 4 nov. 1969 en 7 nov. 1988 en op de andere artikelen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de landpacht. 2° ed. 1990 EECKLO, R.,  GOTZEN, R., Belgische Boerenbond BUR VERB EECK 1990
Recht en voorkoop 1990 EECKLO, R.,  GOTZEN, R., Belgische Boerenbond BUR VERB EECK 1990
La responsabilité civile 1997 FAGNART, J., - L., Larcier BUR VERB FAGN 1997
La causalité 2009 FAGNART, J., - L., Kluwer BUR VERB FAGN 2009
De overdracht van schuldvorderingen,: naar een meer eenvormige tegenwerpbaarheidsregeling voor overdrachten in de burgerlijke en handelsrechtelijke sfeer ? 2005 FELTKAMP, R., Intersentia BUR VERB FELT 2005
Dading ( reeks Algemene Practische Rechtsverzameling ) 1966 GHEYSEN, G., Larcier BUR VERB GHEY 1966
De aankoop van een onroerend goed in België 1998 GHORAIN, P.F., Bruylant BUR VERB GHOR 1998
De belgische pachtwetgeving 1997 GOTZEN, R., Kluwer BUR VERB GOTZ 1997
De Belgische pachtwetgeving, een onmisbaar beleidsinstrument voor de hedendaagse landbouw (reeks Recht&praktijk) 1997 GOTZEN, R., Kluwer BUR VERB GOTZ 1997
Pachtwetgeving: artikelsgewijze bespreking 2010 GOTZEN Kluwer BUR VERB GOTZ 2010
Handboek letselschade gemeen recht (losbl., 2 delen) 2006 GRAULUS, P., BOGAERT,J., Kluwer BUR VERB GRAU 2006
Sociale huur 2011 HANSELAERE, A., HUBEAU, B., die Keure BUR VERB HANS 2011
Bijzondere overeenkomsten, actuele problemen (Postuniversitaire lessenreeks jan.- apr. 1980). 1980 HERBOTS, J., Kluwer BUR VERB  HERB 1980
Actualité du droit des obligations 2005 FORIERS, P.A.,  SIMONT, l.,  VAN OMMESLAGHE, P.,  DIEUX, X., Bruylant BUR VERB HORI 2005
De tijdelijke huurwet 1990, commentaar bij de wet van 22 dec 1989 op de bescherming van de gezinswoning. (reeks Recht&Praktijk ) 1990 HUBEAU, B., LANCKSWEERT, E., VANDE LANOTTE, J., Kluwer BUR VERB HUBE 1990
De nieuwe indicatieve Tabel 2002 X Larcier BUR VERB IND.T.2002
De Indicatieve tabel herzien, La tablaux indicatif révisé, (Dossiers Tijdschrift van de 2008 PEETERS, W. (ed.) die Keure, La Charte BUR VERB IND.T. 2008
vrede- en politierechters)
Indicatieve Tabel 2012 - Tableau indicatif 2012 2012 DESMECHT, J.-L., Kluwer BUR VERB IND.T. 2012
50 jaar toepassing van de handelshuurwet 2002 JADOUL Die Keure BUR VERB JADO 2002
Beginselen van Burgerlijk recht, Deel IV, Bevat : De Contracten KLUYSKENS, A., Standaard BUR VERB KLUY
Beginselen van burgerlijk recht. Bevat : De Verbintenissen 1925 KLUYSKENS, A., BUR VERB KLUY 1925
De verbintenisen 1931 KLUYSKENS, A., Van Rysselberghe BUR VERB KLUY 1931
Het retentierecht ( reeks Recht&praktijk,v.3 ) 1982 LAMINE, L., Kluwer BUR VERB LAMI 1982
Het retentierecht 1993 LAMINE, L., Kluwer BUR VERB LAMI 1993
Le droit du bail commercial 2001 LOUVEAUX, X., De Boeck Université BUR VERB LOUV 2001
Le droit du bail commercial 2010 LOUVEAUX, B., Larcier BUR VERB LOUV 2010
Bijzondere overeenkomsten, syllabus. (Story's Universitaire Handleidingen). 1981 MERCHIERS, Y., Story-Scientia BUR VERB MERC 1981
Le bail en général. (Répertoire Norarial.) 1989 MERCHIERS, Y., Larcier BUR VERB MERC 1989
La vente. Les contracts speciaux. 1997 MERCHIERS, Y., DE POVER, M - F., Larcier BUR VERB MERC 1997
Les contracts spéciaux, chronique 1996 - 2000) 2002 MERCHIERS, Y., VANDERMERSCH, M., Larcier BUR VERB MERC 2002
Een woning kopen en verkopen. (Praktijkgids voor juristen, v. 1) 1991 MEULEMANS, D., Acco BUR VERB MEUL 1991
Algemene voorwaarden, Reeks Recht & Praktijk, 2006 ONGENA, S., Kluwer BUR VERB ONGE 2006
Schade en schadeloosstelling (Deel 1)(ongew. herdruk 1988), APR. (Deel 2 is nooit verschenen) 1984 RONSE,J., Story BUR VERB RONS 1984
Bestendig handboek verbintenissenrecht, Losbladig 1998 ROODHOOFT, J., Kluwer BUR VERB ROOD 1998
Bestendig handboek verbintenissenrecht, Losbladig 1998 ROODHOOFT, J., Kluwer BUR VERB ROOD 1998
De Betaling 2011 RUTTEN, S., Intersentia BUR VERB RUTT 2011
De Betaling 2011 RUTTEN, S., Intersentia BUR VERB RUTT 2011
Vermogensrecht in kort bestek: goederen- en bijzondere overeenkomstenrecht. 2007 SAGAERT, V., TILLEMANS, B., VERBEKE, A., Intersentia BUR VERB SAGA 2007
Actuele ontwikkelingen inzake verbintenissenrecht 2009 SAGAERT, V., LAMBRECHTS, D., (eds.) Intersentia BUR VERB SAGA 2009
Vermogensrecht in kort bestek: goederen en bijzondere overeenkomstenrecht 2010 SAGAERT,V., TILLEMAN,B., Intersentia BUR VERB SAGA 2010
Schade aan de mens, deel 2,(Vlaamse Rechtskundige Bibliotheek,afdeling Arbeids- en Verzekeringsgeneeskunde. Bevat: evaluatie van de arbeidsongeschiktheid in de geneeskunde. ) 1975 LAHAYE, D., Kluwer BUR VERB SCH 1975
Schade aan de mens, deel I, . Bevat: Evaluatie van de arbeidsongeschiktheid in het recht 1975 VAN STEENBERGHE, J., Vlaamse Rechtskundige Bibliotheek. Instituut Sociaal Zekerheidsrecht BUR VERB SCHA 1975
Schade aan de mens : Bevat , Evaluatie van de gezondheidsschade (Vlaams Rechtskundige Bibliotheek) 1976 VIAENE, J., Kluwer BUR VERB SCHA 1976
Schaderegeling in België, Reeks Recht en Praktijk 2004 SCHRYVERS, J., ULRICHTS, H., Kluwer BUR VERB SCHR 2004
De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, onderzoek van het Belgisch recht getoetst aan het Franse en het Nederlandse Recht 1994 STIJNS, S., Maklu BUR VERB STIJ 1994
De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, onderzoek van het Belgisch recht getoetst aan het Franse en het Nederlandse Recht 1994 STIJNS, S., Maklu BUR VERB STIJ 1994
Verbintenissenrecht. Boek 1. 2005 STIJNS, S., die Keure BUR VERB STIJ 2005
Het nieuwe kooprecht: de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij de verkoop van consumptiegoederen. 2005 STIJNS, S., STUYCK, J., Intersentia BUR VERB STIJ 2005
Contractuele clausules rond de (niet)-uitvoering en de beëindiging van contracten. 2006 STIJNS, S., VANDERSCHOT, K., Intersentia BUR VERB STIJ 2006
De bronnen van niet-contractuele verbintenissen 2007 STIJNS, S., die Keure BUR VERB STIJ 2007
Verbintenissenrecht. Boek 2. 2009 STIJNS, S., die Keure BUR VERB STIJ 2009
De raakvlakken tussen de contractuele en de buitencontractuele aansprakelijkheid. - Les rapports entre les responsabilitéscontractuelles et extracontractuelle. 2010 STIJNS, S., WERY, P., die Keure BUR VERB STIJ 2010
De overeenkomst vandaag en morgen,XVI° Postuniverstaire cyclus Willy Delva 1889-1990 gehouden aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de RUG (20 okt.-8 dec. 1989) 1990 STORME,M., MERCHIERS,Y., HERBOTS,J., Kluwer BUR VERB STOR 1990
Lastgeving. (Algemene Praktische Rechtsverzameling) 1997 TILLEMANS, B., Kluwer/Story-Scientia BUR VERB TILL 1997
De Koop / La vente 2002 TILLEMANS, B., die Keure BUR VERB TILL 2002
Buitencontractuele aansprakelijkheid 2004 TILLEMANS, B., CLAEYS, I., die Keure BUR VERB TILL 2004
Knelpunten Kanscontracten (Reeks Knelpunten Contractenrecht, deel 2) 2004 TILLEMANS, B., VERBEKE, A., Intersentia BUR VERB TILL 2004
Knelpunten handelshuur 2007 TILLEMANS, B., VERBEKE, A., Intersentia BUR VERB TILL 2007
Bijzondere Overeenkomsten, Bruikleen, bewaring, sekwester 2000 TILLEMAN, B., Kluwer BUR VERB TILLE 2000
Overeenkomsten, deel 2: bijzondere overeenkomsten, A. Verkoop; Deel 2 : Gevolgen van de koop. (Beginselen van het Belgisch Privaatrecht) 2012 TILLEMANS, B., Kluwer BUR VERB TILLE 2012
Dwaling en bedrog bij koop en verkoop van onroerend goed (reeks Notariële Praktijkstudies) 2007 TIMMERMANS, R., Kluwer BUR VERB TIMM 2007
Dwaling en bedrog bij koop en verkoop van onroerend goed (reeks Recht en Praktijk) 2007 TIMMERMANS, R., Kluwer BUR VERB TIMM 2007
De onderhandse koop en verkoop van een onroerend goed door particulieren. Reeks Recht en Praktijk 2009 TIMMERMANS, R., Kluwer BUR VERB TIMM 2009
Sûretés et principes généraux du droit de poursuites de créanciers. 2004 T'KINT, F., Larcier BUR VERB TKIN 2004
Schaderegeling in België. Reeks: Recht en Praktijk 2010 ULRIHTS, H., Kluwer BUR VERB ULRI 2010
De overeenkomst, haar ontstaan, haar uitvoering en verdwijning, haar bewijs 1977 VANDEPUTTE, R., Larcier BUR VERB VAND 1977
Schadeloosstelling volgens gemeen recht. 3 ed. 1979 VANDEUR, M., Michiels BUR VERB VAND 1979
Het aquiliaans foutbegrip 1983 VANDEPUTTE, R., Kluwer BUR VERB VAND 1983
Bijzondere overeenkomsten 2002 VAN DEN BERGH die Keure BUR VERB VAND 2002
De professionele aansprakelijkheid 2004 VANDENBERGH,H.,(ed.), CASMAN,H., DEPUYDT,P., e.a. die Keure BUR VERB VAND 2004
Overheidsaansprakelijkheid 2005 VANDENBERGHE,H., die Keure BUR VERB  VAND 2005
De aansprakelijkheid van de wegbeheerder. 2006 VANDENWIJNGAERT, G., e.a. Vanden Broele BUR VERB VAND 2006
Leidraad bij de colleges van verbintenissenrecht. 3de herz. ed. 2 dln 1988 VAN GERVEN, W., STIJNS, S., Acco BUR VERB VANG 1988
Verbintenissenrecht. Deel 1,2 en 3 1998 VAN GERVEN Acco BUR VERB VANG 1998
Handelshuur 2012 VANHOVE, K., Intersentia BUR VERB VANH 2012
De overheidsaansprakelijkheid voor het optreden van de rechterlijke macht 1987 VAN OEVELEN Maklu BUR VERB VANO 1987
Het nieuwe huurrecht anno 1991 1991 VAN OEVELEN Maklu BUR VERB VANO 1991
Het nieuwe huurrecht anno 1991 1991 VAN OEVELEN Maklu BUR VERB VANO 1991
Woninghuur 2009 VAN OEVELEN die Keure BUR VERB VANO 2009
Contractuele erfstelling, APR, 1991 VAN QUICKENBORNE, M., Story-Scientia BUR VERB VANQ 1991
Borgtocht , APR, 1999 VAN QUICKENBORNE, M. Story-Scientia BUR VERB VANQ 1999
Voorwaardelijke verbintenissen, reeks Recht en Praktijk 2006 VAN QUICKENBORNE, M. Kluwer BUR VERB VANQ 2006
Oorzakelijk verband tussen onrechtmatige daad en schade, reeks Recht en Praktijk 2007 VAN QUICKENBORNE, M. Kluwer BUR VERB VANQ 2007
Wilsgebreken 2006 VAN RANSBEECK, R., die Keure BUR VERB VANR 2006
Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht in 175 uitspraken en documenten 1994 VAN SWEEVELT,T., Maklu BUR VERB VANS 1994
Handboek buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht 2010 VANSWEEVELT, T., Intersentia BUR VERB VANS 2010
Huurschade, 40 vragen en antwoorden 2001 VANVOLSEM, J., Kluwer BUR VERB VANV 2001
Knelpunten huur,(reeks  Knelpunten contractenrecht), 2003 VERBEKE, A., Intersentia BUR VERB VERB 2003
Handboek burgerliijk recht. Deel III: Verbintenissen, gebruikelijke contracten en bewijslast 2008 VERBEKE, A., DEKKERS,R., Intersentia BUR VERB VERB 2008
Knelpunten verkoop roerende goederen ( reeks Knelpunten contractenrecht), 2009 VERBEKE, A., Intersentia BUR VERB VERB 2009
Koop en ruil van dieren, vrijwaring en aansprakelijkheid (Algemene Practische Rechtsverzameling) 1979 VRANKEN, F., Story-Scientia BUR VERB VRAN 1979
Koop en ruil van dieren, vrijwaring en aansprakelijkheid (Algemene Practische Rechtsverzameling) 1979 VRANKEN, F., Story-Scientia BUR VERB VRAN 1979
Springlevend aansprakelijkheidsrecht, 2011 VUYE, H., LEMENSE, Y., Intersentia BUR VERB VUYE 2011
Le droit des obligations conractuelles et le bicentenaire du Code civil 2004 WERY, P., (ed.) La Charte BUR VERB WERY 2004
Wetgeving in land- en tuinbouw (losbladig) X Leuven, Belgische Boerenbond BUR VERB WETG
De fout van het slachtoffer in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht 2003 WEYTS, B., Intersentia BUR VERB WEYT 2003
De ingebrekestelling en de kwijtende verjaring 1985 WILMS, W., Brussel, H. Swinnen. BUR VERB WILM 1985
Accident de roulage. Evaluation en matière d'indemnisation des dommages corporels et matériels 1990 X BUR VERB X 1990
Notarieel congrs 1995/Congrès des notaires 1995 - Tongeren -. De internationale contractuele relatie, de rol van de notaris. Les relations contractuelles internationales, le röle du notaire 1995 X Maklu BUR VERB X 1995
De nieuwe indicatieve tabel 2001 X Larcier BUR VERB X 2001
De eenzijdige wijziging van het contract (Collectie: Tendensen in het bedrijfsrecht. nr 13 2003 X Bruylant BUR VERB X 2003
De huurwet, 10° ed. 2008 X FOD Justitie BUR VERB X 2008
Bijzondere overeenkomsten 2007-2008 (Gandius PUC Delva) ISBN 9789046517482 2008 X Kluwer BUR VERB X 2008

 

 

BURGERLIJK RECHT, ZAKENRECHT

Titel Jaar Auteur Uitgever Klassement
Het naburig recht van de uitvoerende kunstenaar 2000 BRISON,F Larcier BUR ZAKEN BRIS 2000
Voorrechten en hypotheken, in hoofdlijnen 1997 BYTTEBIER,K. Maklu BUR ZAKEN BYTT 1997
Voorrechten en hypotheken, in hoofdlijnen 1997 BYTTEBIER,K. Maklu BUR ZAKEN BYTT 1997
Voorrechten en hypotheken, in hoofdlijnen. Herziene uitgave 2005 BYTTEBIER,K. Maklu BUR ZAKEN BYTT 2000
Handboek der roerende zekerheden. Losbladig met aanvullingen CAEYMAEX, J., BUR ZAKEN CAEY
De nieuwe wet op het hypothecair krediet (Reeks Notariële Praktijkstudies) 1993 COUSY,H., DAMBRE,M., DEKETELAERE, M., e.a. Kluwer BUR ZAKEN COUS 1993
Overzicht van het burgerlijk recht, 5°ed., 1965 DE BEURS, P., Van Mierlo-Proost BUR ZAKEN DEBE 1965
De gemene muur, 3° ed., 1991 DECLERCQ, H., die Keure BUR ZAKEN DECL 1991
De gemene muur. Volledig nieuwe en geactualiseerde ed., 1998 1998 DECLERCQ, H., die Keure BUR ZAKEN DECL 1998
De gemene muur. Volledig nieuwe en geactualiseerde ed., 1998 1998 DECLERCQ, H., die Keure BUR ZAKEN DECL 1998
Zakenrecht 1974 DERINE, R., De Standaard BUR ZAKEN DERI 1974
Zakenrecht. Deel II, B. 1984 DERINE, R., VAN NESTE, F., VANDENBERGHE, H., Story-Scientia BUR ZAKEN DERI 1984
De afstand van de beplantingen 1990 DERVEAUX, B., U.G.A. BUR ZAKEN DERV 1990
Onroerend goed als beleggingsinstrument. 2003 DIERICKX, F., Larcier BUR ZAKEN DIER 2003
Voorrechten en hypotheken. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer. 1992 DIRIX, E., CUYPERS, A., Kluwer BUR ZAKEN DIRI 1992
Zekerheidsrechten (Recht en Praktijk V. 17) 1992 DIRIX, E., DE CORTE, R., Kluwer BUR ZAKEN DIRI 1992
Overdracht en inpandgeving van schuldvorderingen. (Voorrechten en hypotheken, grondige studies, v. 1) 1995 DIRIX, E., PEETERS, I.,VAN HAEGENBORGH, G., Kluwer BUR ZAKEN DIRI 1995
Borgtocht en garantie. Persoonlijke zekerheden. (Voorrechten en hypotheken, grondige studies,  V. 3) 1995 DIRIX, E., CUYPERS, A., LANOYE, L., e.a. Kluwer BUR ZAKEN DIRI 1995
Zekerheidsrechten 2° ed. (Beginselen van het Belgisch Privaatrecht, V. XII). 1996 DIRIX, E., DE CORTE, R., Kluwer BUR ZAKEN DIRI 1996
Kwaliteirsrekeningen (Voorrechten en hypotheken, grondige studies 5) 1999 DIRIX, E., BOUCKAERT, F., STORME, M., e.a. Kluwer BUR ZAKEN DIRI 1999
Handboek Burgerlijk Recht - Deel II: Zakenrecht, zekerheden en verjaring. 2005 DIRIX, E., DEKKERS, R., Intersentia BUR ZAKEN DIRI 2005
Zekerheidsrechten, (Beginselen van het Belgisch Privaatrecht, 12) 2006 DIRIX, E., DE CORTE, R., Story-Scientia BUR ZAKEN DIRI 2006
Triaté des hypothèques et de la transcription (Répertoire Notarial). 2 dln. 1980 GENIN, E., PONCELET, R., GENIN, A., Larcier BUR ZAKEN GENE 1980
Mitoyennete des murs, haies et fosses, théorie et pratique, 1931 HILBERT Lib gen droit BUR ZAKEN HILB 1931
Zakenrecht 1946 KLUYSKENS, A., Standaard BUR ZAKEN KLUY 1946
Zekerheden, beslag- en faillissementsrecht in de notariële praktijk. Verslagboek notariële vormingsdagen van de Nedelandstalige Raad van de Koninklijke Federatie van Belgische notarissen. 1998 LEUNEN, C-A., MICHIELSEN, A., CUYPERS, a., e.a. die Keure BUR ZAKEN LEUN 1998
Handboek der erfdienstbaarheden 1955 LIMPENS, A., Standaard BUR ZAKEN LIMP 1955
De nieuwe wet op het hypothecair krediet. 1993 MEULEMANS, D., Kluwer BUR ZAKEN MEUL 1993
Notariële Actualiteit, zaken- en contractenrecht (Notariële Actualiteit, v. 3) 1991 X die Keure BUR ZAKEN NOTA 1991
Het onroerend goed in de praktijk. Losbladig met aanvullingen DERINE, R., COUSY, H., COUTURIER, J., Kluwer BUR ZAKEN ONRO
Le droit de l'agriculture. 1973 RENIER, V., Les presses agronomiques se Gembloux BUR ZAKEN RENI 1973
Zakelijke subrogatie 2003 SAGAERT, V., Intersentia BUR ZAKEN SAGA 2003
Het nieuwe appartementsrecht, een analyse ven de hervorming door de wet van 2 juni 2010 2010 SAGAERT, V., VERBEKE, A.-L., die Keure BUR ZAKEN SAGA 2010
Vruchtgebruik: mogelijkheden, beperkingen en innovaties 2012 SAGAERT,V., VERBEKE,A.-L., (ed.) BUR ZAKEN SAGA 2012
Privaatrechtelijke erfdienstbaarheden door het oog van de 21ste eeuw(Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier) 2012 SAGAERT, V., SWINNEN, K., Larcier BUR ZAKEN SAGA 2012
Praktische handleiding voor bestuurders en bewoners van appartementsgebouwen, met modellen voor de praktijk 1986 TIMMERMANS,R., Kluwer BUR ZAKEN TIMM 1986
Het nieuwe appartementsrecht 1994 TIMMERMANS,R., Kluwer BUR ZAKEN TIMM 1994
Vastgoedmakelaar en electronic commerce : deontologie en cyberlaw. 2001 TIMMERMANS,R., Kluwer BUR ZAKEN TIMM 2001
Syndicus van flatgebouwen 2003 TIMMERMANS,R., Kluwer BUR ZAKEN TIMM 2003
Het professioneel recht van de vastgoedmakelaar 2003 TIMMERMANS,R., Kluwer BUR ZAKEN TIMM 2003
Het voorkooprecht van de huurder op een sociale huurwoning 2004 TIMMERMANS,R., Kluwer BUR ZAKEN TIMM 2004
Het vastgoedmakelaarscontract 2004 TIMMERMANS,R., Larcier BUR ZAKEN TIMM 2004
Private serviceflatgebouwen en serviceresidenties 2006 TIMMERMANS,R., Kluwer BUR ZAKEN TIMM 2006
Modelreglement voor splitsing in appartementseigendom en horizntale eigendom 2006 TIMMERMANS,R., Kluwer BUR ZAKEN TIMM 2006
Goede vastgoedmakelaarscontracten 2006 TIMMERMANS,R., Kluwer BUR ZAKEN TIMM 2006
De nieuwe gedragscode van vastgoedmakelaars 2006 TIMMERMANS,R., Kluwer BUR ZAKEN TIMM 2006
De professionele aansprakelijkheid van de vastgoedmakelaar bij verkoopsbemiddeling van onroerend goed 2008 TIMMERMANS,R., Kluwer BUR ZAKEN TIMM 2008
Appartementsrecht (Reeks Recht en Praktijk) 2008 TIMMERMANS,R., Kluwer BUR ZAKEN TIMM 2008
Appartementsrecht (Reeks Recht en Praktijk) 2008 TIMMERMANS,R., Kluwer BUR ZAKEN TIMM 2008
Zakenrechtelijke modellen voor uitgifte van bouwprojecten: gedwongen mede-eigendom, appartementseigendom, erfpacht, opstal, verdiepingseigendom en volume-eigendom 2011 TIMMERMANS, R., Kluwer BUR ZAKEN TIMM 2011
Privaatrechtelijke  aspecten koop van appartementen (Reeks R&P) 2012 TIMMERMANS, R., Kluwer BUR ZAKEN TIMM 2012
Privaatrechtelijke  aspecten koop van appartementen 2012 TIMMERMANS, R., Kluwer BUR ZAKEN TIMM 2012
Privaatrechtelijke aspecten van assistentiewoningen en serviceflats. Tussen woonzorgvoorziening en woonvoorziening. (Reeks Notariële Praktijkstudies). 2013 TIMMERMANS,R., Kluwer BUR ZAKEN TIMM 2013
Zakenrecht. Boek III, mede-eigendom. 2° herz. ed. (Beginselen van Belgisch Privaatrecht, v. V) 1997 VANDENBERGHE, H., die Keure BUR ZAKEN VAND 1997
Beginselen van het Belgisch Privaatrecht Deel I; bevat Algemeen Deel 1969 VAN GERVEN, W., Standaard BUR ZAKEN VANG 1969
Beginselen van het Belgisch Privaatrecht, 2°gew. ed. , deel V , Bevat Zakenrecht, goederen, bezit en eigendom 1990 VAN NESTE, F., Story-Scientia BUR ZAKEN VANN 1990
Oude en nieuwe rechtsfiguren, erfpacht, opstal, onroerende leasing, time-sharing, 1990 VAN OEVELEN, A., VAN Kluwer BUR ZAKEN VANO 1990
recyclagedagen 1989 (Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen, van Nederlandstalige Regionale Raad POUCKE, P., VAN DE VELDE,J., e.a.
Bezit en bezitsbescherming van onroerende goederen en onroerende rechten. 1995 VUY, H., die Keure BUR ZAKEN VUYE 1995
Bezit en bezitsbescherming van onroerende goederen en onroerende rechten. 1995 VUY, H., die Keure BUR ZAKEN VUYE 1995
Officciële dictionnaire van de wettelijke afstanden 1968 X Guyot BUR ZAKEN X 1968
Les copropriétés 1999 X Bruylant BUR ZAKEN X 1999
La copropriété des immeubles batis 2001 X U.C.L. BUR ZAKEN X 2001

 

 

BURGERLIJK RECHT , FAMILIERECHT

Titel Jaar Auteur Uitgever Klassement
Samenwonen, praktische regeling voor lesbiennes en homo's 1995 ABSILLIS, H., MONARD, V., MOENS,C., vzw Labyrint BUR FAM ABSI 1995
Het echtscheidingsrecht in België na de hervorming 1974-1975 1977 BAETEMAN, G., Story-Scientia BUR FAM BAET 1977
Het echtscheidingsrecht in België na de hervorming 1974-1975-supplementdeel 1976-1981 1982 BAETEMAN, G., GERLO,J. Story-Scientia BUR FAM BAET 1982
Personen en gezinsrecht 1988 BAETEMAN, G., Story-Scientia BUR FAM BAET 1988
Het nieuwe statuut van de (geestes)zieken, wetten van 1990-1991 1992 BAETEMAN, G., Story-Scientia BUR FAM BAET 1992
Overzicht van het personen- en gezinsrecht, 4°voll herw ed. 1993 BAETEMAN, G., Kluwer BUR FAM BAET 1993
Les nouvelles procedures du divorce 1995 BAETEMAN, G., Kluwer BUR FAM BAET 1995
De bescherming van de persoon van de geesteszieke 2010 BENOIT, G., e.a. die Keure BUR FAM BENO 2010
Voorlopig bewind : praktische handleiding. 2008 BERTOUILLE,V., Kluwer BUR FAM BERT 2008
La violence conjugale - Partnergeweld (Reeks : Droit et Justice Nummer : 56 2004 BOAS, A., LAMBERT, J., Bruylant BUR FAM BOAS 2004
La legislation nobilière en Belgique 1960 CHEVALIER BRAAS Bruylant BUR FAM BRAA 1960
Bestendig handboek echtscheiding 1996 BROUWERS, S., BRUYNSERAEDE, G., Kluwer BUR FAM BROU 1996
De echtscheiding. De rechtsgids 2002 BROUWERS, S., BUSSCHERE, C., Kluwer BUR FAM BROU 2002
Alimentatievorderingen. ( Reeks Recht en Praktijk ) 2004 BROUWERS, S., GOVAERTS, M., Kluwer BUR FAM BROU 2004
Echtscheiding door onderlinge toestemming 2005 BROUWERS, S., Larcier BUR FAM BROU 2005
De nieuwe echtscheidingswetgeving 2007 BROUWERS, J.-C., BEERNAERT, J.-E., VANDERVELLEN,H., Kluwer BUR FAM BROU 2007
Alimentatie 2009 BROUWERS, S., Kluwer BUR FAM BROU 2009
Notarieel familierecht 1991 CASMAN, H., Mys&Breesch BUR FAM CASM 1991
De hervorming van de gerechtelijke vereffening en verdeling 2012 CASMAN, H., DECLERCK, Ch. (ed.) Intersentia BUR FAM  CASM 2012
Verblijfsregeling 2008 CBR (ed.) Intersentia BUR FAM CBR 2008
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, verslag over de werkzaamheden 1997 X X BUR FAM COMM 1997
De feitelijke scheiding der echtgenoten 1978 DE BUSSCHERE, C, Story-Scientia BUR FAM DEBU 1978
De feitelijke scheiding der echtgenoten 1978 DE BUSSCHERE, C, Story-Scientia BUR FAM DEBU 1978
Handbbek burgerlijk recht. Deel I : Personen en familierecht 2009 DEKKERS, R., WYLLEMAN, A., Intersentia BUR FAM DEKK 2009
L'administration Provisoire. 2002 DELAHAYE, T,. De Boeck en Larcier BUR FAM DELA 2002
Het voorlopig bewind 2007 DELAHAYE, T., Larcier BUR FAM DELA 2007
Les procedures en divorce. Loi du 20 mai 1997. 1997 DEMARS, S., Larcier BUR FAM DEMA 1997
Traité élémentaire de droit civil belge, 4° ed. 2 dln. Bevat : Les personnes 1990 DE PAGE, H., MASSON,J., Bruylant BUR FAM DEPA 1990
Le droit du divorce. 1989 DUELZ,A., De Boeck BUR FAM DUEL 1989
Le droit du divorce, 2° ed. 1996 DUELZ,A., De Boeck BUR FAM DUEL 1996
Onderhoudsgelden 1985 GERLO, J., Kluwer BUR FAM GERL 1985
Onderhoudsgelden 1994 GERLO, J., Kluwer BUR FAM GERL 1994
Onderhoudsgelden, 2° ed. (Recht en Praktijk, v. 11) 1994 GERLO, J., Kluwer BUR FAM GERL 1994
Caseboek familierecht 1999 GERLO, J., die Keure BUR FAM GERL 1999
Personen- en familierecht 2003 GERLO, J., die Keure BUR FAM GERL 2003
Handboek voor familierecht 2008 GERLO, J., die Keure BUR FAM GERL 2008
Rechtsverhoudingen tussen echtgenoten. 1983 GOOVAERTS, L., PUTEYS, G., De Baets BUR FAM GOOV 1983
 
EOT-overeenkomst. Een empirisch-juridische studie 2012 HEMELSOEN, R., Intersentia BUR FAM HEME 2012
Beginselen van het gezins- en familierecht na het Marxarrest, de theorie van het Marxarrest en haar weerslag op het geldend recht 1981 HEYVAERT, A., WILLEKENS, H., Kluwer BUR FAM HEYV 1981
Divorce et séparation de corps. 2001 HIERNAUX, G., Larcier BUR FAM HIER 2001
Les contrats entre époux. (Conseil Régional Francophone de la Fédération Royale des Notaires de Belgique). 1995 JEGHERS,J.L., Bruylant BUR FAM JEGH 1995
Beginselen van het burgerlijk recht, 2° ed. Deel VIII. Bevat : Het huwelijkscontract 1950 KLUYSKENS, A., Standaard BUR FAM KLUY 1950
Actualia ouderlijk gezag, voogdij en voorlopig bewind. 2004 MAERTENS, S., BENOIT, G., die Keure BUR FAM MAER 2004
Divorce et séparation de corps 1987 MAHIEU, G. Larcier BUR FAM MAHI 1987
La filiation 1999 MAHIEU, G., PIRE, D., Larcier BUR FAM MAHI 1999
Droit des personnes 2000 MASSON, J.-P., MASSAGER, N., Larcier BUR FAM MASS 2000
Het sluiten van een vastgoedcontract aan een mindejarige. Gevolgen van de nieuwe voogdijwet, 2002 MEULEMANS, D., e.a. Larcier BUR FAM MEUL 2002
Les mesures à l'égard des mineurs = Maatregelen ten aanzien van minderjarigen - Les mesures à l'égard des parents = Maatregelen ten aanzien van de ouders 1988 MOENS,J., VERLYNDE, P., Bruylant BUR FAM MOEN 1988
Het machtigingsvereiste in de zin van art. 410 BW. 2003 MOSSELMANS, S. Larcier BUR FAM MOSS 2003
Voogdij 2004 MOSSELMANS, S. Kluwer BUR FAM MOSS 2004
Onderhoudsbijdrage tussen echtgenoten in echtscheiding: begroting, aanrekening en woonstvergoeding 2007 MOSSELMANS, S., Larcier BUR FAM MOSS 2007
Onderhoudsbijdrage tussen echtgenoten in echtscheiding: begroting, aanrekening en woonstvergoeding 2007 MOSSELMANS, S., Larcier BUR FAM MOSS 2007
Notariële Actualiteit. Familierecht en familiaal vermogensrecht, studiedag, familierecht en familiaal vermogensrecht. (Notariële Actualiteit, v. 2) 1991 X die Keure BUR FAM NOT 1991
Familierecht (handboek voor de advocaat stagiair 2012 - 2013) 2012 ORDE VAN VLAAMSE BALIES Kluwer BUR FAM OVB 2012
Familierecht, jeugdrecht vreemdelingenrecht (wetboek voor de advocaat stagiair 2012 - 2013 2012 ORDE VAN VLAAMSE BALIES Kluwer BUR FAM OVB 2012
Rechten en plichten van gehuwden, het primair huwelijksstelsel (art. 212-224 b.w.) (K.U.L. Instituut voor familierecht, v. 1) 1977 PAUWELS, J., Acco BUR FAM PAUW 1977
Naam . (Algemene Practische Rechtsverzameling) 1981 PINTENS,W., Story-Scientia BUR FAM PINT 1981
Le statut civil du conjoint survivant dans la pratique et en droit comparé. ( Bibliothèque de la Faculté de Droit de K.U.L. v. VII 1970 RENAULD, J., CHAPELLE,J., GREGOIRE, M., Bruylant BUR FAM REN 1970A
La méthode Renard. Une méthode de calcul des contrabutions alimentaires. Les dossiers du Journal des Tribunaux 2005 RENARD, R., Larcier BUR FAM RENA 2005
De gerechtelijke begroting van onderhoudsuitkeringen tussen ex-echtgenoten 1996 ROODHOOFT, J., Kluwer BUR FAM ROOD 1996
Alimentatie rekenen tussen ex-echtgenoten 2000 ROODHOOFT, J., Larcier BUR FAM ROOD 2000
Het nieuwe afstammingsrecht 1987 SENAEVE, P., Acco BUR FAM SENA 1987
Echscheiding ( K.U.L. Instituut voor Familierecht v. 19) 1990 SENAEVE, P., Acco BUR FAM SENA 1990
Adoptie, verlatenverklaring van minderjarigen. (K.U.L. Instituut voor familierecht) 1990 SENAEVE, P., Acco BUR FAM SENA 1990
Vijf jaar toepassing van het nieuwe afstammingsrecht. 1993 SENAEVE, P., Acco BUR FAM SENA 1993
Vijf jaar toepassing van het nieuwe afstammingsrecht. (K.U.L. Instituut voor familierecht v. 22) 1993 SENAEVE, P., Acco BUR FAM SENA 1993
Rechtspraak personen- en familierecht. 1994 SENAEVE, P., Acco BUR FAM SENA 1994
De hervorming van de echtscheidingsprocedure en het hoorrecht van minderjarigen, commentaar op de wet van 30 juni 1994. (K.U.L. Instituut voor familierecht en jeugdrecht, v. 26) 1994 SENAEVE, P., PINTENS, W., Maklu BUR FAM SENA 1994
Co-ouderschap en omgangsrecht, commentaar op de wet van 13 april 1995. (K.U.L. Instituut voor Familierecht en Jeugdrecht, v.29) 1995 SENAEVE, P., Maklu BUR FAM SENA 1995
Compendium van het personen- en familierecht, 3° herw. ed. 1996 SENAEVE, P., Acco/Amersfoor BUR FAM SENA 1996
De hervorming van de echtscheidingsprocedure en het hoorrecht van minderjarigen. 1997 SENAEVE, P., Maklu BUR FAM SENA 1997
Het statuut van de geestesgestoorde 1999 SENAEVE, P., Maklu BUR FAM SENA 1999
Onderhoudsgelden 2001 SENAEVE, P., Acco BUR FAM SENA 2001
De hervorming van het voogdijrecht 2002 SENAEVE, P., GERLO, J., LIEVENS, F., Intersentia BUR FAM SENA 2002
De hervorming van het voogdijrecht 2002 SENAEVE, P., Intersentia BUR FAM SENA 2002
De betekenis van de mensenrechten voor het personen- en familierecht. 2003 SENAEVE, P., LEMMENS, P., Intersentia BUR FAM SENA 2003
De hervormingen in het personen- en familierecht 2002-2003 2003 SENAEVE, P., Intersentia BUR FAM SENA 2003
Bemiddeling in familiezaken 2003 SENAEVE, P., Larcier BUR FAM SENA 2003
Onderhoudsgeld tijdens de echtscheidingsprocedure en na de echtscheiding op grond van bepaalde feiten. 2006 SENAEVE, P., AERTS, C., Intersentia BUR FAM SENA 2006
Verblijfsco-ouderschap, uitvoering en sanctionering van verblijfs- en omgangsregelingen, adoptie door personen van hetzelfde geslacht. 2007 SENAEVE, P., SWENNEN, F., VERSCHELDEN, G., (eds.) Intersentia BUR FAM SENA 2007
De hervorming van het afstammingsrecht. 2007 SENAEVE, P., SWENNEN, F., VERSCHELDEN, G., (eds.) Intersentia BUR FAM SENA 2007
Compendium van het personen- en familierecht 2008 SENAEVE, P., Acco BUR FAM SENA 2008
De hervorming van het echtscheidingsrecht: commentaar op de wet van 27 april 2007. 2008 SENAEVE, P., SWENNEN, F., VERSCHELDEN, G., (eds.) Intersentia BUR FAM SENA 2008
Knelpunten echtscheiding, afstamming en verblijfsregelingen. 2009 SENAEVE, P., SWENNEN, F., VERSCHELDEN, G., (eds.) Intersentia BUR FAM SENA 2009
Geestesgestoorden in het burgerlijk recht. 2000 SWENNEN, F., Intersentia BUR FAM SWEN 2000
Geestesgestoorden in het burgerlijk recht 2000 SWENNEN, F., Intersentia BUR FAM SWEN 2000
De hervorming van de interne en internationale adoptie 2006 SWENNEN, F., F., VERSCHELDEN, G., (eds.) Intersentia BUR FAM SWEN 2006
Knelpunten echtscheiding, afstamming en verblijfsregelingen. 2009 SENAEVE, P., SWENNEN, F., VERSCHELDEN, G., (eds.) Intersentia BUR FAM SENA 2009
Geestesgestoorden in het burgerlijk recht. 2000 SWENNEN, F., Intersentia BUR FAM SWEN 2000
Geestesgestoorden in het burgerlijk recht 2000 SWENNEN, F., Intersentia BUR FAM SWEN 2000
De hervorming van de interne en internationale adoptie 2006 SWENNEN, F., Intersentia BUR FAM SWEN 2006
Traité de l'état civil. Deel (I).  (Université Catholique de Louvain. Centre de Droit de Famille). Bevat, Les rélations internes, introduction de François Rigaux. 1978 X Larcier BUR FAM TRAI 1978
Traité de l'état civil .Deel (II). (Université Catholique de Louvain. Centre de Droit de Famille). Bevat, Les rélations internationales. 1987 X Larcier BUR FAM TRAI 1987
Adel. (Algemene Practische Rechtsverzameling) 1982 VAN DAMME, M., Story-Scientia BUR FAM VAND 1982
De beginselen van personen- en familierecht. 2003 VAN GRUNDERBEECK, D., Intersentia BUR FAM VANG 2003
Adoptie, praktische handleiding aangepast aan de nieuwe adoptiewet. 2°ed. (Recht en Sociale Hulpverlening) 1987 VANHAVERBEKE, J.M., die Keure BUR FAM VANH 1987
Je rechten bij huwelijksmoeilijkheden. (Zwarte Wetreeks) 1993 VERSLUYS, L., Epo BUR FAM VERS 1993
Je rechten bij huwelijksmoeilijkheden. (Zwarte Wetreeks) 1993 VERSLUYS, L., Epo BUR FAM VERS 1993
Huwelijksmoeilijkheden, je rechten 2002 VERSLUYS, L., Epo BUR FAM VERS 2002
Afstamming 2004 VERSCHELDEN, G., Story-Scientia BUR FAM VERS 2004
Je rechten in je relatie, bij huwelijk en bij samenwonen 2008 VERSLUYS, L., Epo BUR FAM VERS 2008
Handboek Belgisch Familierecht 2010 VERSCHELDEN, G., die Keure BUR FAM VERS 2010
Contracteren en procederen met wilsonbekwamen en wilsgestoorden.( Reeks Recht en Praktijk ). 2005 WYLLEMAN, A., Kluwer BUR FAM WYLL 2005
Kinderen, een dure aangelegenheid. 1994 X B.G.J.G. Studiedienst BUR FAM X 1994

 

 

BURGERLIJK RECHT, FAMILIAAL VERMOGENSRECHT

Titel Jaar Auteur Uitgever Klassement
Schets van het familiaal vermogensrecht 2007 PINTENS, W., VANWINCKELEN,K., e.a. Intersentia BUR FAM VERM 2007
XXXste  Postuniversitaire cyclus Familiale vermogensplanning 2004 BAEL, J., Kluwer BUR FAM VERM BAEL 2004
Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen. 2006 BAEL. J., Kluwer BUR FAM VERM BAEL 2006
Knelpunten vereffening - verdeling 2008 BALIE GENT Maklu BUR FAM VERM BALI 2008
Het erfrecht van de langstlevende samenwonende. 2008 BARBAIX, R., Kluwer BUR FAM VERM BARB 2007
Het begrip huwelijksvoordelen. (V.U.B. Centrum Burgerlijk Recht). 1976 CASMAN, H., Kluwer BUR FAM VERM CASM 1976
Eigenzinnig familiaal vermogensrecht. 2 - Droit patrimonial de la famille sans préfugés, Acrualia . Schenkingen/Les donations. Thèmes actuels. 2005 CASMAN, H., VERBEKE, A., LELEU, Y-H., Larcier BUR FAM VERM CASM 2005
Handboek burgerlijk recht. Deel IV : huwelijksstelsels, erfrecht, giften. 2010 CASMAN, H., DEKKERS, R., Intersentia BUR FAM VERM CASM 2010
Erfenissen, schenkingen en testamenten 1988 COENE ,M., Kluwer BUR FAM VERM COEN 1988
Erfrecht, openvallen van de nalatenschap - devolutie - erfovereenkomsten - reserveregeling. 1988 COENE, M., Story-Scientia BUR FAM VERM COEN 1988
Les successions légales dans le domaine rurale. 1999 DELNOY, P., Larcier BUR FAM VERM DELN 1999
Les liberalités 2000 DELNOY, P., Larcier BUR FAM VERM DELN 2000
De erfrechtelijke reserve. 1960 DILLEMANS, R., K.U.L., Faculteit van de Rechtsgeleerdheid BUR FAM VERM DILL 1960
Testamenten 1971 DILLEMANS, R., Standaard BUR FAM VERM DILL 1971
Beginselen van het Belgisch Privaatrecht; deel VII, bevat : Testamenten 1971 DILLEMANS, R., Standaard BUR FAM VERM DILL 1971
Huwelijksvermogenrecht 1977 DILLEMANS, R., Standaard BUR FAM VERM DILL 1977
Testamenten (Beginselen van Belgisch Privaatrecht). Deel VII 2012 DILLEMANS, R., Kluwer BUR FAM VERM DILL 2012
Huwelijksvermogenrecht. 2 dln GERLO, J., die Keure BUR FAM VERM GERL
Huwelijksvermogenrecht, ed. 2004 2004 GERLO, J., die Keure BUR FAM VERM GERL 2004
Rechtsverhoudingen tussen echtgenoten. 1983 GOOVAERTS, J-L., PUTZEYS, G., De Baets, P. BUR FAM VERM GOOV 1983
Erfregeling van de kleine nalatenschap. 1950 KERREMANS - MAES, F. De Vlijt BUR FAM VERM KERR 1950
Beginselen van Burgerlijk Recht. Deel II ; Bevat : De erfenissen 1927 KLUYSKENS, A., Van Rysselberghe & Rombaut BUR FAM VERM KLUY 1927
Beginselen van Burgerlijk Recht. Deel III ; Bevat : De schenkingen en testamenten 1930 KLUYSKENS, A., Van Rysselberghe & Rombaut BUR FAM VERM KLUY 1930
Croqui de liquidation de succession. 1953 LECHARLIER, G., Van Buggenhoudt BUR FAM VERM LECH 1953
Divorce et séparation de corps (Répertoire notarial) 1987 MAHIEU, G., Larcier BUR FAM VERM MAHI 1987
Tontine en aanwas 2008 MICHIELS, D., Kluwer BUR FAM VERM MICH 2008
Familiaal vermogensrecht in 117 uitspraken, huwelijksvermogensstelsels, schenkingen, testamenten, erfenissen. 1988 PINTENS, W., VERBEKE, A., Maklu BUR FAM VERM PINT 1988
Patrimonium 2006 2006 PINTENS, W., DU MONGH, J., Intersentia BUR FAM VERM PINT 2006
Patrimonium 2007 2007 PINTENS, W., DU MONGH, J., Intersentia BUR FAM VERM PINT 2007
De vereffening van de nalatenschap 2007 PINTENS, W., Intersentia BUR FAM VERM PINT 2007
Schets van het familiaal vermogensrecht 2008 PINTENS, W., VANWINCKELEN, K., DU MONGH, J., Intersentia BUR FAM VERM PINT 2008
Patrimonium 2008 2008 PINTENS, W., DU MONGH, J., DECLERCK, C., Intersentia BUR FAM VERM PINT 2008
Patrimonium 2009 2009 PINTENS, W., DU MONGH, J., DECLERCK, C., Intersentia BUR FAM VERM PINT 2009
Familiaal vermogensrecht, Themis academiejaar 2009-2010 2010 PINTENS, W., DU MONGH, J., die Keure BUR FAM VERM PINT 2010
Familiaal vermogensrecht. 2010 PINTENS, W., DECLERCK Ch., DU MONGH, J., VANWINCKELEN,K., Intersentia BUR FAM VERM PINT 2010
Erfrecht 1988 PUELINCKX-COENE, M., Kluwer BUR FAM VERM PUEL 1988
Les sociétés et le patrimoine familial. 1996 X Bruylant BUR FAM VERM RENC 1996
Le statut patrimonial du conjooit survivant. (5° journée d'étude juridique Jean Renauld) 2004 RENCHON,. tAINNMONT (eds.) Bruylant BUR FAM VERM RENC 2004
Les testaments 1989 TAYMANS, J-F., Larcier BUR FAM VERM TAYM 1989
Het onroerend goed en het huweliksvermogen (Reeks Recht & Praktijk) 2007 VANDEBEEK, N., Kluwer BUR FAM VERM VAND 2007
Schenkingen en legaten van onroerende goederen, Reeks: Recht en Praktijk. 2009 VANDEBEEK, N., Kluwer BUR FAM VERM VAND 2009
De wet van 13 augustus 2011 tot hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling 2012 VANDERHAEGHEN, A., Kluwer BUR FAM VERM VAND 2012
Handboek gerechtelijke verdeling. 2010 VAN SINAYT Larcier BUR FAM VERM VANS 2010
Praktisch handboek van erfrecgt 1975 VASTERSAVENDTS, A., Larcier BUR FAM VERM VAST 1975
Goederenverdeling bij echtscheiding. 1991 VERBEKE, A., (ed.) Maklu BUR FAM VERM VERB 1991
Goederenverdeling bij echtscheiding. 1997 VERBEKE, A., Maklu BUR FAM VERM VERB 1997
Belgisch erfrecht in kort bestek. 2003 VERBEKE, A., Intersentia BUR FAM VERM VERB 2003
Knelpunten familiaal vermogensrecht. 2003 VERBEKE, A., Larcier BUR FAM VERM VERB 2003
Handboek Estate Planning. Boek 2. Vermogensplanning met effect bij leven: schenking 2004 VERBEKE, A., BUYSSENS, F., DERYCKE, H., (ed.) Larcier BUR FAM VERM VERB 2004
Handboek Estate Planning. Boek 3. Vermogensplanning met effect bij leven: rechtspersoon. 2004 VERBEKE, A., DERYCKE, H., VAN GERVEN, D., (ed.) Larcier BUR FAM VERM VERB 2004
Handboek Estate Planning. Boek I. Vermogensplanning met effect bij leven: huwelijk en samenwonen 2004 VERBEKE, A., DERYCKE, H., VAN GERVEN, D., (ed.) Larcier BUR FAM VERM VERB 2004
Handboek Estate Planning. Boek 5. Vermogensplanning met effect na overlijden: erfrecht en testament. 2005 VERBEKE, A., BUYSSENS, F., DERYCKE, H., (ed.) Larcier BUR FAM VERM VERB 2005
Handboek Estate Planning. Boek 7. Vermogensplanning : alternatieve vormen 2006 VERBEKE, A., LALEMAN, P.,., DERYCKE, H., (ed.) Larcier BUR FAM VERM VERB 2006
Handboek Estate Planning. Boek 4. Vermogensplanning met effect na overlijden: langstlevende 2006 VERBEKE, A., BUYSSENS, F., DERYCKE, H., (ed.) Larcier BUR FAM VERM VERB 2006
De vernieuwde procedure inzake gerechtelijke verdeling 2012 VERSTRAETE, J., HOFSTRÖSSLER, P., Story publichers BUR FAM VERM  VERS 2012
De aangifte van nalatenschap. Notarieel fiscaal recht. (Reeks Notarieel Recht(2)). Addendum 1990 1986 WEYTS, L., Kluwer BUR FAM VERM WEYT 1986
Actualia Familiaal Vermogensrecht. (Leuvense Notariële geschriften? 4) 2003 WEYTS, L., Universitaire Pers Leuven BUR FAM VERM WEYT 2003

 

 

BURGERLIJK RECHT, NOTARIAAT

Titel Jaar Auteur Uitgever Klassement
Notariële akte en voorlezing 1998 X Bruylant BUR NOT 1998
Rechtskroniek van het notariaat: deel 10 2007 BAEL, J., e.a. die Keure BUR NOT BAEL 2007
Dossier, Associatie van notarissen (Tijdschrift voor notarissen) 1997 BERQUIN, H., DENAYER, TH., GEENS, K., die Keure BUR NOT BERQ 1997
Rechtskroniek voor het notariaat: deel 12. 2008 DAMBRE, M., e.a. die Keure BUR NOT DAMB 2008
La pratique du partage judiciaire, journée de recyclage organisée le 25 avril 1986 (Fédération Royale des Notaire de Belgique, v. Commission Régional Francophone). 1987 DELIEGE, A., FURNEMOONT, M., Story-Scientia BUR NOT DELI 1987
Précis du notariat. (Précis de la Faculté de Droit de l'Universté Libre de Bruxelle.) 1988 DE VALKENEER, R., Bruylant BUR NOT DEVA 1988
Berekening van de kosten van notariële akten, aankoop en krediet, 2° ed. (uittreksel uit de nieuwe barema's van het Notariaat) 1988 LEJEUNE, M., die Keure BUR NOT LEJE 1988
De vernieuwde notariswet. 2003 VAN DEN EYNDE, P., Larcier BUR NOT VAND 2003
De burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van de notaris, tien jaar Belgische rechtspraak, S. 1 1991 VAN HALEWYN, Altiora BUR NOT VANH 1991
Notariële beroepsaansprakelijkheid, Bevat : 1, Bespreking van de Belgische rechtspraak 1990-1992. (vervolg op de bespreking 1980-1982)2, Affabetische trefwoordenregister 1980-1982) 1994 VANHALEWYN, C., JACOBS,H., Bruylant BUR NOT VANH 1994
Rechtskroniek voor het notariaat. Deel 5. 2004 VERSCHELDEN, G., die Keure BUR NOT VERSC 2004
Notarieel administratief recht. 3° ed. 1982 VRANCKX, A., die Keure BUR NOT VRAN 1982
Notariële deontologie 1997 X Kluwer BUR NOT X 1997
Authenticiteit en informatica. 2000 X Bruylant BUR NOT X 2000