Bibliotheek

 

APR

 

Titel Jaar Auteur Uitgever Klassement
Intercommunale maatschappij (APR) 1968 DE CLERCK, D., Die Keure APR ADM COPP 1968
Aanneming van werk - APR 2001 BAERT, G., Story APR BAER 2001
Zaakwaarneming (Reeks APR) 2006 BEYSEN, E., X APR BEYS 2006
De handelszaak (Reeks Algemene Practische Rechtsverzameling) 1989 BOUCKAERT, F., Story-Scientia APR BOUC 1989
Alimentatie 2009 BROUWERS, S., Kluwer APR BROU 2009
Identiteitskaart (APR) 1966 CEELEN,J., Larcier APR CEEL 1966
Auteursrecht (Algemene Praktische Rechtsverzameling) 1997 CORBET, J., Story-Scientia APR CORB 1997
Woninghuur ( APR ) 2002 DAMBRE,M., HUBEAU, B., Kluwer APR DAM 2002
Getuigenverhoor in privaatrechtelijke geschillen 2000 DE BAETS, P., die Keure APR DEBA 2000
Onderzoeksgerechten  (APR) 1993 DECLERCQ, R., Story-Scientia APR DECL 1993
Verbeurdverklaring (APR) 1971 DE GEEST, A., Larcier APR DEGE
Bezoekrecht (Algemene Praktische Rechtsverzameling) 1968 DE GROOTE, W., Larcier APR DEGR 1968
Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting. (APR) 1967 DELVA, J., Larcier APR DELV 1967
Tussenkomst van derden voor de strafrechter (APR) 1985 DE NAUW, A., Story - Scientia APR DENA 1985
Drugs (APR) 1998 DE NAUW, A., Story - Scientia APR DENA 1998
Afzetterij en bedrog bij het tanken (APR) 1970 DE SMET, W., Larcier APR DESM 2001
Prijsregeling (Algemene Praktische Rechtsverzameling) 1976 DE VROEDE, P., Story-Scientia APR DEVR 1976
Documentaire kredieten. (Algemene Practische Rechtsverzameling) 1981 DE VUYST, B. M., Story-Scientia APR DEVU 1981
Overspel en onderhoud van een bijzit. (Algemene Praktische Rechtsverzameling) 1967 DE WILDE, L., Larcier APR DEWI 1957
Misbruik van vertrouwen en verduistering 1968 DEZEURE, R., Larcier APR DEZE 1968
Beslag (Algemene Practische Rechtsverzameling) 1992 DIRIIX, E., BROECKX, K., Story-Scientia APR DIRI 1992
Factuur (Algemene Practische Rechtsverzameling) 1993 DIRIX, E., BALLON, G. L., Story-Scientia APR DIRI 1993
Beslag 2001 DIRIIX, E., BROECKX, K., X APR DIRI 2001
Beslag 2010 DIRIIX, E., BROECKX, K., Kluwer APR DIRI 2010
Benelux-gerechtshof. (Algemene Practische Rechtsverzameling) 1984 DUMON,F., Story-Scientia APR DUMO 1984
Dading (reeks Algemene Practische Rechtsverzameling) 1966 GHEYSEN, G., Larcier APR GHEY 1966
Juridische bijstand 2008 GIBENS, F., Kluwer APR GIBE 2008
Militair strafrecht (APR) 1993 GORLE, F., VAN GERVEN, G., Story-Scientia APR GORL
Taalgebruik in gerechtszaken, 2° herz. ed. (Algemene Practische Rechtsverzameling) 1973 LINDEMANS, L., Story-Scientia APR LIND 1973
Voogdij 2004 MOSSELMANS, S. Kluwer APR MOSS
Geneeskunde, recht en medisch handelen 2005 NYS, H., Story APR NYS 2005
Zaakwaarneming. (Algemene Practische  Rechtsverzameling) 1970 PAULUS, C., Larcier APR PAUL 1970
Handelshuur, 2de herw ed. ( Algemene Practische Rechtsverzameling) 1971 PAUWELS, A., Larcier APR PAUW 1971
Naam . (Algemene Practische Rechtsverzameling) 1981 PINTENS,W., Story-Scientia APR PINT 1981
Octrooien. (Algemene Praktische Rechtsverzameling) 1969 REMOUCHAMPS, L., Larcier APR REMO 1969
Jeugdbeschermingsrecht 1994 VERHELLEN, E., Mys en Breesch APR SMET 1996
Pacht. (Algemene Praktische Rechtsverzameling). 1997 STASSEYNS, E., Kluwer APR STAS 1997
Giraal en electronisch betalingsverkeer 2011 STEENNOT, R., Kluwer APR STEE 2011
Paritair overleg in de onderneming 2009 STEYAERT,J., Kluwer APR STEY
Arbeidsreglement (Algemene Practische Rechtsverzameling) 1966 STEYAERT,J., Larcier APR STEY 1966
Arbeidsovereenkomst. Bedienden (Algemene Practische Rechtsverzameling) 1966 STEYAERT,J., Larcier APR STEY 1966
Ondernemingsraad. Comité voor veiligheid en verfraaiing van de werkplaatsen (Algemene Practische Rechtsverzameling) 1975 STEYAERT,J., Story-Scientia APR STEY 1966
Ondernemingsraad. Comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen. Bescherming van de kandidaten en verkozenen ( Algemene Practische Rechtsverzameling) 1968 STEYAERT,J., Story-Scientia APR STEY 1968
Arbeidsovereenkomst, handarbeiders en bedienden (Algemene Practische Rechtsverzameling) 1973 STEYAERT,J., Story-Scientia APR STEY 1973
Lastgeving. (Algemene Praktische Rechtsverzameling) 1997 TILLEMANS, B., Kluwer/Story-Scientia APR TILL 1997
Openbaar Centrum voor maatschappelijk Welzijn, organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. (Algemene Practische Rechtsverzameling). 1986 VAN BENEDEN, J., VANDAMME, M., Story-Scientia APR VANB 1986
Afbetalingsovereenkomsten, financieringshuur brouwerijenovereenkomsten, 2de bew. en aangev. ed., (Algemene Praktische Rechtsverzameling) 1975 VAN DEN BERGHE, J., DE CALUWÉ, A., Story-Scientia APR VAND 1975
Adel. (Algemene Practische Rechtsverzameling) 1982 VAN DAMME, M., Story-Scientia APR VAND 1982
Nationaliteit 2001 VANDEPUTTE,M., CLEMENT,J., Kluwer APR VAND 2001
Valsheid in geschriften (Algemene Practische Rechtsverzameling) 1975 VANHALEWIJN,J., DUPONT,L., Story-Scientia APR VANH 1975
Internationaal Privaatrecht, S.1 (Algemene Practische Rechtsverzameling) 1989 VAN HECKE,G., LENAERTS,K., Story-Scientia APR VANH 1989
Derdenverzet 2004 WAGNER, K., Kluwer APR WAGN 2004