Bibliotheek

 

Algemeen

 

Titel Jaar Auteur Uitgever Klassement
Verwijzend en verklarend juridisch woordenboek, 7° ed. 1994 ALGRA,N., GOKKEL,H., Alphen aan den Rijn, Samsom H.D. ALG ALGR 1994
Insolventierecht 2006 ALOFS,E, ea Kluwer ALG ALOF 2006
Internationale aspecten in de verschillende takken van het recht 2005 BALIE KORTRIJK Larcier ALG BALI 2005
BALIE KORTRIJK, jaarboek 2008-2009 2009 BALIE KORTRIJK X ALG BALI 2009
Liber amicorum 2009 BOCKEN,H., Die Keure ALG BOCK 2009
Recht uit woorden 2004 BROEKMAN,J., Larcier ALG BROE 2004
Lof van de rechter,geschreven door een advocaat 2004 CALAMANDREI,P., TPR ALG CALA 2004
Hof van Cassatie, jaarverslag 2010 2010 HOF VAN CASSATIE X ALG CASS 2010
HOF VAN CASSATIE, jaarverslag 2011 2011 HOF VAN CASSATIE X ALG CASS 2011
Verslag van het Hof van Cassatie 2012 2013 DIRIX, E.,
VANWINCKELEN, K., e.a.
X ALG CASS 2012
De verjaring 2007 CBR Intersentia ALG CBR  2007
Verjaringsbepalingen in het Belgisch recht: ubi lex distiguit distinguere debemus 2011 CALEAYS, I.,
DE RUYSSCHER, M.,
Kluwer ALG CLAE 2011
Verslagen en Debatten van het comité voor Studie en Wetgeving - jaar 2004 2005 X Bruylant ALG COMI 2005
Verslagen en Debatten van het comité voor Studie en Wetgeving - jaar 2006 2006 X Bruylant ALG COMI 2006
Comité voor studie en wetgeving, Verslagen en debatten/ Comité d'étude et de législation, Travaux, 2006-2007 2008 X Bruylant ALG COMI 2008
Beginselen van wetgevingstechniek en behhorlijke regelgeving 2001 COREMANS,H., e.a. Die Keure ALG CORE 2001
Hof van justitie van de Europese Unie, Jaarverslag 2011 2011 CVRIA X ALG CVRIA 2011
En toch beweegt het recht 2003 DEBEUCKELAERE, W.,
VOORHOOF, W.,
Die Keure ALG DEBE 2003
Overzicht van het Burgerlijk Recht 2001 DE CORTE,R., Gent, Mys en Breesch ALG DECO 2001
Glossarium van Latijnse en Romeinse rechtstermen 2e geh. herz. ed. 1997 DE KONINCK,C., Antwerpen, Maklu ALG DEKO 1997
Glossarium van Latijnse en Romeinse rechtstermen 2e geh. herz. ed. 1997 DE KONINCK,C., Antwerpen, Maklu ALG DEKO 1997
Internet als bron voor juridische informatie 2003 DE VULDER, K., Kluwer ALG DEVU 2003
De Valks juridisch woordenboek 2004 DIRIX, E., VAN ORSHOVEN,P., e.a. Intersentia ALG DIRI 2004
Privaatrecht en multiculturaliteit: rede uitgesproken bij aanvaarding van de Francqui-leerstoel 2007 DIRIX, E., Intersentia ALG DIRI  2007
Mélanges offerts à Marcel Fontaine 2003 DUBUISSON, B., e.a. Larcier ALG DUBU 2003
Liber amicorum 2005 DUPONT, L., Universitaire Pers Leuven ALG DUPO 2005
Medische terminologie voor juristen, een geïllustreerde verklarende woordenlijst 1992 DUSESOI, J., KOEKELKOREN, E., Antwerpen, Maklu ALG DUSE 1992
Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2011 ENGELS, C., LECOCQ, P.,
(eds.)
die Keure ALG ENGE 2011
Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2012; Chronique de droit à l'usage des juges de paix et de police 2012. (Dossiers Tijdschrift van de vrede- en politierechters) 2012 LECOCQ, P., DAMBRE, M., (ed.) die Keure, La Charte ALG ENGE 2012
Liber amicorum 2008 FAGNART, Jean-Luc., Anthemis ALG FAGN 2008
Fundamentele Belgische wetgeving FBW Kluwer ALG FBW
Het vel van de rechter 2002 FLEERAECKERS,F. Larcier ALG FLEE 2002
Het vel van de rechter 2002 FLEERAECKERS, F. Larcier ALG FLEE 2002
De Huid van het recht. Juristen in bevraging 2005 FLEERAECKERS,F. Larcier ALG FLEE 2005
FOD Justitie. Jaarverslag 2010 X FOD JUSTITIE X ALG FODJ 2010
Onderhandelen. Hoe? Zo! 2005 GOOVAERTS,L., THIELEMANS,S.,
Lannoo ALG GOOV 2005
Politieke en sociale geschiedenis van Justitie in België van 1830 tot heden 2004 HEIRBAUT,H., Die Keure ALG HEIR 2004
Juridische taaltips 2010 HENDRICKX Kluwer ALG HEND 2010
Liber Amicorum Jacques Herbots 2002 PINTENS, W., DIRIX, E., e.a. (ed.) Kluwer ALG HERB 2002
Kent u de termijn nog? Termijnregeling in en buiten de procedure 2004 JUDO, F., Larcier ALG JUDO 2004
Behoorlijke regelgeving, ons aller zorg 2005 JUDO, F., Larcier ALG JUDO 2005
Juridische verwijzingen en afkortingen 1987 INTERUNIVERSTAIRE COMMISSIE Kluwer ALG JURI 1987
Mélanges 2004 KIRKPATRICK, J Bruylant ALG KIRK 2004
Liber amicorum 1991 Pro. em. KRINGS, E., Story-Scientia ALG KRIN 1991
Hulde aan Prof, Dr. J. Laenens 2008 X Intersentia ALG LAEN 2008
Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2007; Chronique de droit à l'usage des juges de paix et de ploice 2007 2007 ENGELS, C., LECOCQ, P., (eds.) die Keure ALG LECO 2007
Diccionario juridico en cautro idiomas. 2e bew. en verm. ed., 1995 LE DOCTE, E., Antwerpen, Maklu ALG LEDO 1995
Drietalige woordenlijst van strafrechttermen 1991 LELIARD,J., Die Keure ALG LELI 1991
Principles and practice of forensic pschiatry 1990 BLUGLASS,R., BOWDEN,P. Churchil Livingstone ALG LIVI 1990
Liber amicorum 2003 MARCHAL, Pierre Larcier ALG MARC 2003
Dictionnaire juridique français-neérlandais 4e corr. et compl. ed., Brugge 1991 MOORS, J., Die Keure ALG MOOR 1991
Juridisch woordenboek Nederlands-Frans Dictionnaire juridique français-neérlandais 1999 MOORS, J., Die Keure ALG MOOR 1999
Interest - APR 1995 PETIT,J., Story ALG PETI 1995
Toepassing van de wetin de tijd - APR 1999 POPELIER, P., Story ALG POPE 1999
Liber amicorum 2001 DU JARDIN, Kluwer ALG POUL 2001
Liber amicorum 2006 PUELINCKX, Mieken Kluwer ALG PUEL 2006
Dictionnaire Quillet de la langue française 1975 X Parijs, Quillet ALG QUIL 1975
Taken in bestuurszaken, in de bedrijven en in de sociale betrekkingen 1983 RENARD,P., Story-Scientia ALG RENA 1983
Recueil général de modèles d'actes (losbladig met aanvullingen) X Story ALG RGMA
Liber amicorum 2003 ROLAND, Roger Larcier ALG ROLA 2003
Toetsing van sancties door de rechter 2011 ROZIE, J., RUTTEN, S., VAN OEVELEN, S., Intersentia ALG ROZI 2011
Praktijkboek rechtsmethodologie 2006 SCHREURS, W., Die Keure ALG SCHR 2006
Liber amicorum 2002 SIMONT, Lucien Bruylant ALG SIMO 2002
Houd voet bij stuk 1990 STEVENS, F., VAN DEN AUWELE, D., Fac. Recht K.U.L. ALG STEV 1990
Kunst en recht 2007 SWENNEN. F., Intersentia ALG SWEN 2007
Mélanges 2004 VAN COMPERNOLLE, J., Bruylant ALG VANC 2004
Van Dale, Groot woordenboek Nederlands - Engels 2de ed., 1991 X Van Dale Lexicografie ALG VAND 1991
Van Dale, Groot woordenboek Nederlands - Frans 2de ed., 1991 X Van Dale Lexicografie ALG VAND 1991
Van Dale, Groot woordenboek Frans - Nederlands 2de ed., 1991 X Van Dale Lexicografie ALG VAND 1991
Van Dale, Groot woordenboek Nederlands - Duits 2de ed., 1991 X Van Dale Lexicografie ALG VAND 1991
Van Dale, Groot woordenboek Duits - Nederlands 2de ed., 1991 X Van Dale Lexicografie ALG VAND 1991
Van Dale, Groot woordenboek Engels - Nederlands 2de ed., 1991 X Van Dale Lexicografie ALG VAND 1991
Liber amicorum 1995 VANDEURZEN, A., Gent, Mys en Breesch ALG VAND 1995
Liber amicorum 1999 VAN DEN HEUVEL, J., Kluwer ALG VAND 1999
Van Dale, Groot woordenboek in de Nederlandse taal 1999 X Van Dale Lexicografie ALG VAND 1999
Vigilantibus ius sciptum, Feestbundel voor Hugo Vandenberghe 2007 PINTENS, W., ALEN, A., e.a. die Keure ALG VAND 2007
De romeinse rechtspreuken VAN LENNEP, R., Standaard ALG VANL X
Je rechten als vrouw 1987 VERSLUYS, L., Berchem, Epo ALG VERS 1987
De jodenverordeningen en de Antwerpse balie 2002 VERSTRAETE, J., Larcier ALG VERS 2002
Aansprakelijkheid, aansprakelijkheidsverzekering en andere vergoedingssystemen, XXXIIIste Postuniverstaire cyclus Willy Delva 2007 VOET, S., Kluwer ALG VOET 2007
De verplichting tot bekendmaking van de norm 2003 WINTGENS, L., Die Keure ALG WINT 2003
CBR Jaarboek 2010 - 2011 2011 X X ALG X
Juridische wijzigingen en afkortingen 1997 X Kluwer ALG X 1997
CBR Jaarboek 1996 - 1997 1997 X Maklu ALG X 1997
Gandaius Actueel IV 1999 X Story - Scientia ALG X 1999
Liber amicorum 2000 VAN GERVEN, W., Kluwer ALG X 2000
CBR Jaarboek 1999 - 2000, 2 delen 2000 X Maklu ALG X 2000
Liber amicorum 2001 MERCHIERS, Y Die Keure ALG X 2001
Gandaius Actueel VII 2002 X Story - Scientia ALG X 2002
De waarheid en niets dan de waarheid 2003 X Die Keure ALG X 2003
Les Codes Larciers 2003 X Larcier ALG X 2003
Een halve eeuw APR 2003 X Story - Scientia ALG X 2003
10 Jaar Justitiehuizen. Balans & perpectieven. Congresverslagboek colloquium 2 & 3 december 2009 2009 X FOD Justitie ALG X 2009