Ik wil advocaat worden

 

Voorwaarden

 

  • houder zijn van een universitair masterdiploma in de rechten
  • eedlegging. Voor een advocaat die zich wenst in te schrijven aan de balie te Leuven is dat het Hof van Beroep te Brussel
  • opname op de lijst van de stagiairs en het doorlopen van een stage bij een erkend stagemeester gedurende drie jaar. Tijdens de stage mag u alle handelingen van een advocaat stellen.
  • slagen tijdens het eerste stagejaar in de bekwaamheidsproef georganiseerd door de Orde van Vlaamse Balies
  • na een gunstige beoordeling van de stage kan de advocaat worden opgenomen op het Tableau van de Orde.